Žodžių irizacija reikšmės

Irizacija - irizãcija [gr. iris — vaivorykštė], optinis reiškinys — vaivorykštės spalvos, atsirandančios debesyse ir mineraluose dėl šviesos difrakcijos.
fosilizacija - paversti iškastinio kuro, kad pasenę, standus, arba fiksuotas
ekranizacija - ekranizacij|a kino filmas pagal literatūros kūrinį.
civilizacija - civilizacija 1. visuomenės raidos ir materialinės kultūros lygis: Antikinė c. Europos c. 2. istor. žmonijos istorijos epocha po barbarybės, kurioje formuojasi tautos ir valstybės, išrandamas raštas.
amortizacija - amortizacija 1. įrengimų, pastatų ir kt. vertės mažėjimas dėl natūralaus jų dėvėjimosi. 2. tech. smūgio poveikio silpninimas, švelninimas.
depoliarizacija - sukelti tampa iš dalies arba visiškai unpolarized užkirsti kelią ar pašalinti poliarizacija (kaip sausas ląstelių ar ląstelių membranos)
germanizacija - germanizacija vokietinimas.
elektrizacija - elektrizacija 1. elektrinimas. 2. gydymas elektra.
dispanserizacija - dispanserizacija medicinos pagalbos reikalingų asmenų išaiškinimas ir reguliarus jos teikimas.
demilitarizacija - demilitarizacija militarizacijos panaikinimas; nuginklavimas.
generalizacija - apibendrinant bendrą pareiškimą, teisės, principas, ar ProPosition aktas ar procesas, per kurį išmoko atsakas panašus į stimulą, tačiau ne identiškos, su kondicionieriumi stimulas veiksmų ar proceso apibendrintas aktą ar proceso teisės aktas ar procesas, kuriuo išmoko atsakas panašus į stimulą, bet ne tapatūs su kondicionieriumi stimulas
demoralizacija - demoralizacija 1. dorovės smukimas. 2. tvarkos pakrikimas, nuotaikos smukimas.
demobilizacija - demobilizacija 1. kar. karių paleidimas iš tikrosios karo tarnybos į atsargą. 2. prk. veiklumo, budrumo susilpninimas.
chemizacija - chemizacija chemijos taikymas ūkyje.
centralizacija - centralizacija ko nors kaupimas, telkimas centre: Valdymo c. Kapitalo c.
aklimatizacija - prisitaikymas prie naujų klimato ar gyvenimo, buvimo sąlygų.
dezorganizacija - dezorganizacija tvarkos, drausmės ardymas, mažinimas arba stoka.
demokratizacija - demokratizacija demokratijos diegimas, stiprinimas; demokratinimas.
galvanizacija - galvanizacija 1. gydymas galvanizavimu. 2. metalo dangos darymas galvanizavimu.
decentralizacija - decentralizacija centralizacijos panaikinimas arba susilpninimas.
denacionalizacija - atsisakyti nacionalinio charakterio ar teisių pašalinti iš nuosavybe ar kontrole nacionalinės vyriausybės
dekolonizacija - dekolonizacija kolonializmo panaikinimas.
automatizacija - technika priėmimo aparatą, procesas, ar sistemos veikia automatiškai valdoma automatiškai valdomas automatiškai, įranga, proceso ar sistemos veikimą mechaninius arba elektroninius prietaisus, kurie vyksta žmogaus darbo vietą būklę
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž