Žodžių iracionalumas reikšmės

iracionalumas - Taktikai — lengvai įsitraukia į manipuliacijas objektais, lengvai dovanoja, perka, tačiau sutrinka naujų idėjų, planų, perspektyvų akivaizdoje. Racionalumas — sugebėjimas vertinti, palyginti. Racionalui reikia įsisiūbavimo. Jis nuolat analizuoja, kas vyksta šalia jo. Racionalui trūksta žinių apie tai, ką reikėtų padaryti, kad pasikeistų situacija, net...
racionalumas - Iracionalumas — polinkis į visuminį (absoliutų) realybės suvokimą, žaibiškas reagavimas į situaciją veiksmu, o ne analize. racionalùmas → racionalus 1: Ryškus renesansinio meno bruožas buvo racionalumas ir saikingumas
iracionalus - iracional|us, iracionali fil. logikos sąvokomis nenusakomas, protu nesuprantamas.
iracionalizmas - iracionalizmas [↗ iracionalus], idealistinės filosofijos kryptys, menkinančios arba neigiančios proto svarbą pažinimui, o pažinimo pagrindu laikančios valią (voliuntarizmas), patį suvokimą, intuiciją (intuityvizmas), mistinį sąmonės nušvitimą, vaizduotę, pasąmonę.
iracionalusis - nėra racionalu, kaip (1) ne aprūpinta priežastis arba supratimas (2), trūksta įprastą ar normalus psichikos aiškumo ar nuoseklumą b reglamentuoja ar pagal priežastis
intencionalumas - intencionalùmas [lot. intentio — įtempimas, sustiprinimas], fenomenologijoje (F. Brentanas, E. Huserlis) — esminė sąmonės savybė, sąmonės nukreiptumas į objektą.
iracionalinis - iracionãlinis,-ė nebendramatis; turintis savyje šaknį:Iracionãlinis skaičius
emocionalumas - Emocionalieji — iš pradžių bendrauja emocionaliai, tačiau palaipsniui "užgęsta". Savo uždaviniu laiko neleisti auditorijai nuobodžiauti.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž