Žodžių ipatumas reikšmės

ypatumas - ypatùmas. → ypatus. 1. skiriamoji kokybė, ypatybė: Naujovės jutimas – brangus kiekvieno bolševikinio darbuotojo ypatumas. Prieveiksmiu reiškiame veiksmo arba ypatumo pažymį. Gyvulėlis turėjo visus šuns ypatumus. 2. vienatvė, atskiruma: Ilgas valandas praleisdavo ant ypatumo. 3. piktumas, nedorumas: Ir ypatùmas tos senės – baras ir baras. Toks senio ypat...
platumas - atstumas į šonus plotis kažką visiškai pločio vieningą kokybės sritis
tapatumas - tapatumas - toks pat, identiškas, tolygus: Du tapatūs dalykai.
fatumas - fãtumas [lot. fatum], likimas, nepermaldaujama baigtis, jėga, lemianti įvykių vyksmą.
ypatumai - Ypatumai - tai žmogaus, daikto ar reiškinio unikalios savybės.
statumas - statùmas 1.→ status 1: Reikia nustatyti šlaitų statumą Baisus to kalno statùmas Statumė̃lis kalno! Kaip reiks užvažiuot su vežimu?! Noragų statùmas, gulsčiumas Sluoksnių statumas Jau saulė pačiame statumè buvo, kaip pradėjo skambinti varpais 2.stačioji vieta:Kiekvienas ieško užlipti ant kalno pagal savo sveika...
ultimatumas - ultimatum|as 1. tarptautiniuose santykiuose - griežtas reikalavimas, už kurio neįvykdymą grasoma prievartos priemonėmis: Paskelbti ultimatumą. Nusileisti ultimatumui. Atmesti ultimatumą. 2. prk. reikalavimas su grasinimu.
delikatumas - jautrus protiniam ar estetinis suvokimas
petrolatumas - petrolãtumas [lot. petroleum — nafta], kieta arba tepalo pavidalo medžiaga, susidedanti iš parafino, cerezino ir alyvos.
nedelikatumas - kokybė arba būklė yra Indelicate kažkas, kad yra nedelikatus
adekvatumas - kokybės ar būsena yra pakankamas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž