Žodžių inversija reikšmės

inversija - inversija ko nors pateikimas priešinga tvarka.
diversija - diversija kar., polit. ardomasis veiksmas, ardomoji, kenkiamoji veikla.
versija - versija vienas iš kelių skirtingų to paties dalyko dėstymų, aiškinimų: Neįtikima v.
intraversija - Intraversija — nuostata, kuomet didesnę reikšmę turi taškas, atsiradęs subjekto viduje, jis patikrinamas, transformuojamas per objektą ir gražinamas subjektui. intravèrsija [lot. intra — viduje + verto — suku, kreipiu], tipologinė individo savybė, pasireiškianti padidėjusiu dėmesiu sau, abejingumu aplinkai ir praktinei veiklai.
konversija - konver̃sija valstybinės paskolos sąlygų pakeitimas:Įvykdyta visų anksčiau išleistų valstybinių paskolų konversija
reversija - dalis yra paprasta turto likusį jo savininko kontrolės po to, kai savininkas buvo suteikta iš to, kad mažiau ypač turto ba ateityje susidomėjimą į nekilnojamąjį turtą į kairę yra teikėjo arba į GRANTOR "įpėdinį eilės ar ateityje laikymo ar malonumą yra teisė kontrolės aktas ar grąžinimo (kaip buvusiam būklės) ba grįžti link paveldėtos tipo ar būkl...
rekonversija - rekonvèrsija [↗ re... + ↗ konversija], šalies ekonomikos pertvarkymas po karo nekarinei produkcijai gaminti.
perversija - pervèrsija [lot. perversio], med. iškrypimas, pvz., lytinė Δ.
inversinis - invèrsinis [↗ inversija], atvirkštinis, apgręžiamasis, sukeičiamasis, pvz., Δ žodynas, Δ fot. popierius.
kontroversija - kontrovèrsija [lot. controversia], nesutarimas, ginčas; ginčijamas klausimas.
retroversija - pasuko atgal sugrįžo
ekstraversija - Ekstraversija — požymis, kuomet objektas turi žymiai didesnę vertę, nei subjektas. Subjekto pergyvenimai atstumiami, ignoruojami. Pradinis subjektą sužadinantis taškas, yra kažkas, esantis objekte. Ekstravertas perkošia per save informaciją, ateinančią iš objekto, transformuoja ją, ir vėl grąžina objektui.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž