Žodžių igyjimas reikšmės

įgijimas - įgijimas -> įgyti.
gijimas - gijimas -> gyti.
išgijimas - išgijimas -> išgyti.
įsigijimas - įsigijimas -> įgyti.
dalijimas - dalìjimas dalýjimas → dalyti:1. | Veisiasi klumpelė labai paprastu būdu – dalijimusi Ląstelių dalijimasis 2. Kortų dalìjimas Jau po [dovanų] dalijimo, nieko nebegausi ║ Dalijimasis vasaros atostogų įspūdžiais 3. → dalyti 4. → atidalyti 1: Atidalijimas iš valstietinio kiemo turto | →...
atgijimas - atgijimas -> atgyti.
apvijimas - apvijimas -> apvyti.
išvijimas - vijìmas vijìmasis → vyti:1.Su tokiuo mažu vijimù ir išlėkė 2. | Ar ne jums iškrito ši piniginė? – paklausė pridususiu nuo vijimosi balsu atsivijìmas 1. → atvyti 3 2.kartas, atvejis:Iš kelių atvejų sirgo ans, t. y. atsivijìmų įvijìmas → įvyti 1. | išvijìmas ...
dantijimas - dantìjimas → dantyti 1.
keršijimas - ker̃šijimas → keršyti 1: Keršijimas be mieros, be galo, be davado Tarybų Sąjunga, sudarydama taikos sutartis su buvusiais Vokietijos sąjungininkais, niekad nesivadovavo keršijimo dvasia → atkeršyti: Aš atkeršijimo kardą prieš jus pakelsu | Juk niekas nepamanė ir negalėjo pamanyti, kad tai buvo tik atsikeršijimas 1. → įk...
ginčijimas - giñčijimas(-yjimas ) → ginčyti: Gynimas vienų pažiūrų ir ginčijimas(neigimas)kitų verčia dalyvius įsigilinti į dalyką Iš kur ateit ginčijimas tarp jūsų? → užginčyti: Tiesos užgiñčijimas
būgnijimas - bū̃gnijimas bū̃gnyjimas → būgnyti 1: Pasigirdo raižus būgnijimas ║ Ausys plyšo nuo patrankų būgnijimo
apsirijimas - perteklius, valgyti ar gerti gobšus ar pernelyg indulgencija
įsūnijimas - sū́nijimas → sūnyti. → įsūnyti: Sugalvojai visą šitą melą ... Įsūnijimą šitą ... priėmimas įvaikiu,sūnumi.
įkūnijimas - kū́nijimas → kūnyti: Idėjos, sumanymo kū́nijimas 1. → įkūnyti 1: Tarybų valstybė yra darbininkų klasės diktatūros įkūnijimas | Revoliucija – tai praeities dvasinių laimėjimų įsikūnijimas Pavergtųjų tautų masės mūsų konstitucijoje mato savo gražiausių svajonių įsikūnijimą Tėvai savo vaikuose norėjo mat...
išdalijimas - dalìjimas dalýjimas → dalyti:1. | Veisiasi klumpelė labai paprastu būdu – dalijimusi Ląstelių dalijimasis 2. Kortų dalìjimas Jau po [dovanų] dalijimo, nieko nebegausi ║ Dalijimasis vasaros atostogų įspūdžiais 3. → dalyti 4. → atidalyti 1: Atidalijimas iš valstietinio kiemo turto | →...
atidalijimas - dalìjimas dalýjimas → dalyti:1. | Veisiasi klumpelė labai paprastu būdu – dalijimusi Ląstelių dalijimasis 2. Kortų dalìjimas Jau po [dovanų] dalijimo, nieko nebegausi ║ Dalijimasis vasaros atostogų įspūdžiais 3. → dalyti 4. → atidalyti 1: Atidalijimas iš valstietinio kiemo turto | →...
apnuodijimas - apnuodijimas -> apnuodyti.
apmūrijimas - mū́rijimas → mūryti 1: Darbus, atliekamus statant akmens konstrukcijas, priimta vadinti mūrijimu Mokyklos mūrijimas → apmūryti: Nuo paplovimo drenažą geriausiai apsaugo žiočių apmūrijimas → įmūryti 1: Stiprūs akmeniniai įmūrijimai pastatų sienoms sutvirtinti → išmūryti. pamatas:Kai atsirado cemento, tąsy...
krikštijimas - krìkštijimas → krikštyti 1: Mums per krikštijimą grieks prigimts atleidžiams yra → apkrikštyti 1: Po apkrikštijimui parsinešė vaiką namo | → atkrikštyti. pravardžiavimas (?):Gal pakūtavoti, kantriai nukentėdamas iškrikštijimus → pakrikštyti 1: Pasižymėjo Pamario nukariavimu ir pakrikštijimu Po pakrikš...
įskiepijimas - skiẽpijimas(-yjimas) → skiepyti:1.Skiepijimas įpjovimu, įskėlimu, sudūrimu po žieve Obelų ir kriaušių veislės paprastai dauginamos skiepijimu Skiepijimas akute Skiepijimo vaškas Įdėjus įskiepį, aprišama ir rūpestingai aptepama skiepijimo tepalu 2.Skiepijimas nuo raupų Skiepijimai visiškai nežalingi sveikatai Nuo to skiẽpyjimo va...
išvardijimas - var̃dijimas(-yjimas ) 1. → vardyti 2.2. → vardyti 3.3. → vardyti 4: Ką tas var̃dijimas padeda – senų bobų pasakos Išnyktų burtai ir vardijimai, kad Rumšiškėse koks žmoniškas gydytojas būtų Kiekvienai ligai buvo tam tikri vardijimai → apvardyti 2: Apžadėjimo (apvar̃dyjimo) žodis 1.→ į...
iškaulijimas - kaũlijimas → kaulyti 1: Kam dar tas kaũlijimas – sakiau neduosiu, ir baigta Begalinis kaũlijimas tų pinigų – negaliu atsakyti iškaũlijimas → iškaulyti: Čia niekas nieko ir nesakytų, jeigu ne tas priedo iškaũlijimas nukaũlijimas → nukaulyti 1.
atkeršijimas - ker̃šijimas → keršyti 1: Keršijimas be mieros, be galo, be davado Tarybų Sąjunga, sudarydama taikos sutartis su buvusiais Vokietijos sąjungininkais, niekad nesivadovavo keršijimo dvasia → atkeršyti: Aš atkeršijimo kardą prieš jus pakelsu | Juk niekas nepamanė ir negalėjo pamanyti, kad tai buvo tik atsikeršijimas 1. → įk...
įsikūnijimas - (1) kai kuriose žemiškojo forma (2) dievybės ar dvasios įsikūnijimas didžiąja žmonijos sąjungą su Jėzaus Kristaus ba betono arba faktinio formos kokybės ar sąvoka, ypač asmuo, rodantis bruožas ar tipiškus prie dieviškumo pažymėtas laipsnis
išsidalijimas - aktas ar procesas atskirti atskirti aa taško, linijos arba lėšos Skyrius B įsiterpianti erdvė atotrūkis būklę
apsinuodijimas - Apsinuodijimas, arba intoksikacija – nuodingųjų medžiagų patekimas arba nuodingųjų dujų įkvėpimas, sukeliantis liguistą būseną. Sąvoka intoksikacija kildinama iš lotynų k. in – į vidų ir graikų k. toxikon – nuodai. Apsinuodijama dujomis, cheminėmis medžiagomis, maisto produktais, narkotikais, vaistiniais preparatais ir kt.
įsišaknijimas - šaknìjimas → šaknyti 1. | B grupės vitaminų silpnos koncentracijos tirpalai skatina augalų šaknijimąsi įsišaknýjimas 1.→ įšaknyti 1 Skiriamos šios varpinių augimo fazės: dygimo, įsišaknijimo, krūmijimo, bamblėjimo, plaukėjimo, žydėjimo ir grūdų brendimo 2.→ įšaknyti 3 Rašytojas pabrėžia ne tik prietarų...
atsikeršijimas - grąžinti (traumos) natūra
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž