Žodžių igauti reikšmės

įgauti - įgau|ti, įgauna, įgavo per laiką įgyti, įsitaisyti: Barzdos rėtį priskuto, o proto neįgavo. įgavimas.
apsigauti - lygus prasmę turi tą patį atspalvį kaip simbolizuoja
atgauti - gáuti,gáuna (gáuja ), gãvo (góvė)1. įgyti, laimėti:Darbininkai stengiasi gauti didesnį užmokestį Visi vestuvininkai gavo pietus su kopūstais ir prielaidiena Kiek gáuni algos per mėnesį? Ji džiaugiasi gaunanti didelę algą Kur gáusi pinigų? Nors nelabai grakšti, bet pinigų kaip įklotų gausi Tai mes g...
apsiauti - archajiškas Verdikts kažkas suvienodinti prekių pasenusią pasinaudojo be sumontuota dangų (iš odos ar gumos) snukio ir paprastai siekė virš kulkšnies kankinimo priemonę, naudojamą sutraiškyti kojų ir kažkas, panašus arba yra panašus į įkrovos; ypač pridedant arba apsauginiu gaubtu arba apvalkalas (šautuvo arba virš mechaninio ar elektrinio ryšio) tamsiai a...
agurkauti - agurkáuti,-áuja, -ãvo skinti, rinkti agurkus:Vaikai agurkáuja po daržą Ilgai agurkãvo, nedaug tepriraškė išrinkti, išskinti agurkus:Visą daržą išagurkãvo nuskinti, nurinkti agurkus:Šiąnakt ma[n] bernai nuagurkãvo(nuvogė)visus agurkus Nuagurkáutas daržas kiek parinkti, paskinti agurk...
aguonauti - aguonáuti,-áuja (-áuna ), -ãvo aguonas skinti:Vaikai aguonáuja po daržą išskinti aguonas:Vaikai išaguonãvo visą daržą Paaguonáukit kiek ir eikit į gryčią | Gal nori pasiaguonáut, eik daržan priskinti aguonų:Priaguonãvom pilną grebšį | Užteks – jau prisiaguona...
apyniauti - apyniáuti,-iáuja, -iãvo rinkti apynius:Atėjai apyniáut, o dabar uogauji! ^ Neik su velniu riešutaut, o su merga apyniáut išrinkti apynius:Visos paupės išapyniáutos, nieko neberasi nurinkti apynius:Teip tu man nuapyniáuk – nė vieno apynio nelikę pasirinkti apynių:Eisim miškan pasiapyniá...
apsimauti - įdėti į nurodytą padėtį ar santykius nustato
agrastauti - agrastáuti,-áuja (-áuna ), -ãvo raškyti, skinti agrastus:Agrastáudamas nuraškė vyšnias išskinti agrastus:Vaikai išagrastavo visus krūmus nuskinti agrastus:Nuagrastãvo vaikai visą sodą, nė vienos uogos nebeliko šiek tiek agrastauti:Paagrastáuk kokią valandą ir prisirinksi pilnas kišenes | Ei...
atkeliauti - keliáuti,-iáuja (-iauna),-iãvo1. vykti (eiti ar važiuoti):Kur tu keliáuji? Kelionėn reiks keliáut Tas ašvienis ar įstengs keliáuti, ar turės sylos, ar daturės? Ar iš tolo tamsta keliauni? Vėl keliauna anys tolyn Aš pats keliausiu tolimą šalelę Aš keleivis keleivelis, keleliu keliavęs Keliaujamas amatas (pvz.,...
atkariauti - kariáuti,-iáuja (-iáuna), -iãvo1. dalyvauti kare, kovoti; su kariuomene pulti:Prademi kariaut Kareivis kariáuja karyje prieš kits kitą Ordinas su Sūduva kariavęs nuo 1277 iki 1283 metų Švedai kariavę kuršius Aš kariavaũ aną karą(dalyvavau aname kare) Jasius karą kariãvo Da jie te kariãvę kariau&...
atgailauti - atgailáuti,-áuja, -ãvo daryti atgailą, gailėtis:Atgailaudama ji kantriai slaugė sergančią Ir jam gera, kad ragana su raganiukais atgailauja
apsiplauti - valyti arba tarsi, turintys skysčio (vandens) b veiksmo pašalinti (purvo) trynimosi arba skysčio Sočiųjų valyti (kailis) lyžis arba patrinkite su letena sudrėkinta seilių vandens arba drėkinti (kūno dalis arba žala), skystį iš b (1), šlapias. kruopščiai Suslapinkite (2) neuždengia šviesos užlieti C praeiti skysčio (vandens) arba per ypač todėl, kad atlikt...
apsikrauti - nustatyti ar taikomos institucijos
atostogauti - atostogáuti,-áuja, -ãvo būti atostogose:Jau mokytojai atostogauja Šįmet atostogáusiu pajūryje
atitarnauti - tarnáuti,-áuja (-áuna), -ãvo 1. būti samdiniu, tarnu, dirbti parsisamdžius kitam:Kas iš viso neturėjo žemės, tas ejo tarnáuti pas ūkininkus Pas tokį žmogų mano sūnus tarnãvo, tai kad pas jį šunys tarnaũt! Nei šuo netarnáutų už piemenį Keliais eisiu, klupinėsiu, kad tik mano vaikas netarna...
atplauti - pláuti,-na (-ja; ), plóvė1. šalinti nešvarumus vandeniu, šarmu ir pan.; mazgoti, skalbti, prausti:Žmogaus skūra neplaunamà nuo prakaito sustirsta kaip luobas Merga plovojas ten, t. y. šaukštus, sūdus, bliūdus pláuja Pláuk sagoną, kaisk valgyti Ana pláuna plovinius rankose, t. y. dyžia, trena Ploviau ir vandeniu, ...
atpjauti - pjáuti,-na (-ja), pjóvė1. peiliu ar pjūklu rėžti, atskirti, dalyti į dalis:Su peiliu pjáuk, žirklės neims [kartono] Kaip pjovė žuvį, ir išlėkė koks blizgantys daiktas Ėjome į paežerę vytelių pjauti Pjáuna ant nūmonės kaip Stirbys lentas Pjauti galima rankiniu pjūkleliu Ant ožio pasidėjęs, malkas pjáuna Nepja...
amatininkauti - amatininkáuti,-áuja, -ãvo verstis amatu, gyventi iš amato.
alkanauti - alkanáuti,-áuja (-áuna), -ãvo alkanam būti, badauti, badmiriauti:Čia gyvenk – duonos turėsi per ausis, nebereikės alkanáut Pabaigė mokslus, nors ir alkanaudami 1. išbūti kurį laiką alkanam.2. išalkti:Visi išsialkanãvę sugrįžo iš miško pabadauti:Paalkanãvo vaikas ir pradėjo džiūt p...
akmenauti - akmenáuti,-áuja, -ãvo rinkti akmenis, jų ieškoti:Vyro nė vieno nėra namie, visi išėjo akmenáut išrinkti akmenis:Pradėjo miestelį grįsti, tai ir mūsų lauką išakmenaũs kurį laiką rinkti, parinkti akmenis:Paakmenavau dieną, palinginėjau, ir pradėjo sopėti pusiau | Į lauką nuvažiavom pasiakmenáut
akiplėšauti - akiplėšáuti,-áuja, -ãvo būti akiplėša, akiplėšiškai elgtis, įžūlauti.
apspjauti - spjáuti,-na (-ja ), spjóvė1. tėkšti iš burnos seiles, skreplį ar kt.:Atsikrenkštęs spjóviau Spjaumi Spjauju ant ko Kraujų spjauju Gavau eiti į ligoninę, turėjau kraujo spjáuti Kad tau gardu, tai valgyk, kad negardu – spjáuk Spjáuna – ką paduodi, tą spjáuna Ar nusigandai? Spjáuk! ...
antramečiauti - antrameč|iauti, antramečiauja, antramečiavo antrus metus toje pačioje klasėje mokytis. antramečiavimas.
atkaklauti - atkakláuti,-áuja, -ãvo būti atkakliam:Kūnas atkaklauja lyg neišjodinėtas arklys Ne vien negerbė savo tėvo, bet dar atkaklavo
aptarnauti - tarnáuti,-áuja (-áuna), -ãvo 1. būti samdiniu, tarnu, dirbti parsisamdžius kitam:Kas iš viso neturėjo žemės, tas ejo tarnáuti pas ūkininkus Pas tokį žmogų mano sūnus tarnãvo, tai kad pas jį šunys tarnaũt! Nei šuo netarnáutų už piemenį Keliais eisiu, klupinėsiu, kad tik mano vaikas netarna...
advokatauti - advokatáuti,-áuja, -ãvo 1. būti advokatu, verstis advokatūra:Jis advokatáuja jau antri metai Pats advokataudamas nemaža uždirbdavo 2. patarti, užtarti, ginti ką:Jis jam advokatãvo, bet bylos nelaimėjo padėti bylą vesti, patarti:Galėsiu šį kartą už tave paadvokatáuti Tik mane nusivesk, aš paadvokatá...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž