Žodžių iSdegE reikšmės

isdegti - išdegti, išdega, išdegė 1. išnykti degant: Išdegė pusė kaimo. 2. degimu sukietinti: I. plytas. 3. išsvilti: Nuo kaitros išdegė vasarojus. 4. išsiplikyti: I. burną. 5. šnek. pasisekti, pavykti: Kaip jums su šienu šįmet išdegė? Neišdegs ta užmačia. išdegimas.
isdergti - išderg|ti, išdergia, išdergė 1. sugadinti, subjauroti: Nemoki skusti, daug bulvių išdergei. 2. prk. išplūsti, iškoneveikti: išdergė į šuns dienas. sngr.: Išsidergė vieni kitus. išdergimas.
isdegtas - nustatyta pigmento, sumaišyti su tirpintu bičių vašku ir dervos dažai, pagaminti ir pritaikius šilumos, taip pat apimantis metodas, kad enkaustika, arba atlikti darbą, pagal šį metodą,
isdeginti - išdegin|ti, išdegina, išdegino priežodis išdegti. 1. išnaikinti ugnimi: Vaikai daug miško išdegino. sngr. 2. deginimu padaryti kiaurymę: Išdeginti skylę. 3. deginimu sukietinti: Išdeginti puodus. 4. išsvilinti; išplikyti: Saulės išdeginti smėlynai. sngr.: Su arbata išsideginau gerklę. 5. išėsti, išgraužti (apie chemikalus): Sieros rūgštis išdegino od...
isdeti - išdė|ti, išdeda, išdėjo 1. išimti, iškrauti: Išdėti sviestą iš stiklainio. Išdėti vežimą (šieno). 2. išstatyti atviroje vietoje: Stalai išdėti kieme. sngr.: Išsidėjo viską ant stalo. 3. kurį laiką dėti (kiaušinius): Višta ligi šiol išdėjo. 4. šnek. pasakyti ką stačiai, atvirai, išrėžti: Nueisiu ir viską išdėsiu. išdėjimas.
isdergimas - dergìmas dérgimas → dergti:1. Baisus dergìmas šiandien – sninga, lyja! 2.Baisus kačių dergìmas – pilni paloviai! 3.Kas jai rūpi – tik kitų šmeižimas, dergìmas Ir aš taip vyliaus, kentėdamas visokius persekiojimus, dergimus, vargus Pasakiau vieną aštresnį žodį, o anas jau – dergi�...
ilgauodegė - aa kareivis, kuris vykdo ir meta granatos ba nario specialaus pulko ar korpuso anksčiau ginkluoti granatos, bet įvairių giliavandenių žuvų (šeimos Macrouridae), kurie yra susiję su cods ir ištęsti smailėjanti kūną ir suspausto nurodė uodegą
isdestyti - išdėst|yti, išdėsto, išdėstė 1. išdėlioti: Išdėstyti obuolius ant stalo. sngr.: Vaikas išsidėstė žaislus. 2. kar. išskirstyti pozicijose: Išdėstyti pulką. sngr.: Kuopa išsidėsčiusi kautynių tvarka. 3. išpasakoti, išaiškinti: Išdėstyti visą reikalą. 4. per pamokas, paskaitas išaiškinti: Išdėstyti visą gramatikos kursą. išdėstymas.
isderinti - išderin|ti, išderina, išderino padaryti nebedarnų: išderintos smuiko stygos. sngr.: Išsiderinęs pianinas. išderinimas.
isdelioti - išdėlio|ti, išdėlioja, išdėliojo džn. išdėti 2: Išdėlioti knygas ant prekystalio. sngr.: Išsidėliojo savo daiktus. išdėliojimas Žiūrėk: [išdėti].
raudonuodegė - raudonuodegė zool. strazdų šeimos miškų ir sodybų paukštis (Phoenicurus).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž