Žodžių gyrtis reikšmės

girtis - gir̃tis girtumas:Koks jojo gir̃tis Senis diedas vienu girčiù, t. y. vis girtas Gėrėt gėrėt, o to jūsų gir̃čio nėr nė matyti Motina, girčiu apsimetusi, susirangė lovoje Nesuprantu, ar jis girtas, ar tik girčiù apsimetęs Kas ne gir̃tis vyro, jei po stalu nevolojas
gertis - meluoti, panardintas į skysčio (vandens) tapo prisotintas tarsi panardinant arba įvesti ar pro ką nors ar jei poras ar interstices skverbiasi b įsiskverbti arba paveikti protą ar jausmus paprastai naudojamas, su arba į į gerti alkoholinius gėrimus, intemperately membraninio filtravimo medžiagos, taip, kad šlapias, minkština, arba užpildykite kruopščiai įdėti ap...
artis - artis artumas, artybė.
girtas - girt|as, girta apkvaitęs nuo svaigiųjų gėrimų: Jis visai girtas, girtutis, girtutėlis. Svirduliuoja lyg girtas girtybė girtumas: girtumas išėjo, išlakstė, išgaravo.
burtis - bùrtis,-iasi, -ėsi varyti laivą burėmis.
bartis - bartìs( barć, бopць) senas išpuvęs, kiauras medis (pušis, eglė), drevė:Bartysè seniau laikydavo bites, ar jos pačios ten susimesdavo Medžiuose iškaltos bartys duoda didę daugybę medaus Meška, ėmus medaus iš barties, pati ėdė
apykurtis - apykurt|is, apykurtė beveik kurčias: Apykurtis senelis.
apykartis - apykart|is, apykartė gana kartus: Apykartis agurkas.
apygirtis - apygirt|is, apygirtė 1. beveik girtas, įgėręs. 2. prk. stiprokas, svaigus: Apygirtis alus.
girtauti - girt|auti, girtauja, girtavo nuolat gerti svaigiuosius gėrimus, girtuokliauti. girtavimas girtautojas, girtautoja dkt.
dabartis - dabart|is, dabarties m. gyvenamasis laikas: dabarties žmonės.
bevertis - bevert|is, bevertė neturintis vertės: Bevertis daiktas.
beturtis - beturt|is, beturtė dkt. kas neturi turto, vargdienis.
bekirtis - bekirt|is, bekirtė lingv. kuris be kirčio: Bekirtis žodis.
atkirtis - ãtkirtis 1.atkirtimas, mušimas atgal:Kas tave kerta, duok jamui ãtkirtį Atkirtį duot Gavo jisai nuo manęs ir sykį, ir antrą drūtą atkirtį 2.griežtas atsakymas:Priešų šmeižtai visuomet susilauks tinkamo atkirčio
aptartis - aptart|is, aptarties m. 1. aptarimas, apibūdinimas, nusakymas. 2. teis. paaiškinanti, patikslinanti papildoma pastaba: Pataisos aptartis dokumente.
daugiakartis - daugiakart|is, daugiakartė daug kartų daromas, esantis: Daugiakartis sėklinių daigų persodinimas.
dvikartis - dvikar|tis, dvikartė kuris dviejų kartų: dvikartė žolė yra su pavilne. dvikarčiai linai (per du kartus sudygę).
beskirtis - beskirt|is, beskirtė nedarantis skirtumo, indiferentus.
atspirtis - atspirt|is, atspirties m. paspirtis, pagalba.
atskirtis - atskirt|is, atskirties m. atskyrimas: atskirties kilmininkas (gram.).
anttvartis - anttvartis vieta ant tvarto lubų.
baltakartis - baltakart|is, baltakartė -> baltkartis.
bendraturtis - bendraturt|is, bendraturtė dkt. nuosavybės dalininkas.
didžiaturtis - didžiaturt|is, didžiaturtė dkt. kas turi didelį turtą, turtuolis.
dešimtkartis - dešimtkart|is, dešimtkartė kuris dešimties kartų.
blužniapapartis - blužniapapartis bot. didelis apydrėgnių miškų papartis (Anthyrium).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž