Žodžių gylus reikšmės

gilus - gil|us, gili 1. toli einantis žemyn ar tolyn nuo paviršiaus: Gilus ežeras, vanduo. Gilios šaknys. Gilus purvynas. gili žaizda. Gilus urvas. Gilios raukšlės. Dangus mėlynas, gilus Šiemet sniego gilu. prk.: gili žiema (daug sniego). gili išmintis. 2. tolimas, atstus: Tos žolės auga giliame miške. gili senovė (senų senovė). 3. knyg. didelis, stiprus: Gilus jausma...
bylus - byl|us, byli kalbus, iškalbus: Bylus žmogus. bylumas: Kas to žmogaus bylumas!.
dirglus - dirgl|us, dirgli lengvai dirginamas, jautrus: Dirglus raumuo. Dirglus žmogus. dirgliai prv. dirglumas: Padidėjęs, per didelis, sumažėjęs dirglumas.
bėglus - bėgl|us, bėgli 1. linkęs bėgti, greitas: Bėglus arklys. 2. prk. darbštus, krutus: Bėglus žmogus.
alus - al|us alkoholinis gėrimas, daromas paprastai iš miežių salyklo bei apynių: Silpnas, stiprus, drumstas, šviesus alus Alus rūgsta, putoja. Nusistelbęs alus Nuo alaus pilvą skaus. Pastatė alaus. Žvirbliai alų daro (čirškia).
dilus - dil|us, dili kuris greitai dyla: Dilus peilis. dilumas: Gumos dilumas (linkimas dilti).
dalus - dal|us, dali mat. kuris dalijasi be liekanos: Dalus skaičius. dalumas.
derlus - derl|us, derli 1. našus, trąšus: derli žemė. 2. gerai išaugęs, tarpus, vešlus: Derlūs kviečiai. 3. riebus, sveikas: Derlus vaikas. derlius paršelius parduoda. derliai prv. derlumas.
dailus - dail|us, daili 1. malonus pažiūrėti, labai gražus: Dailus liemuo. Dailus drabužis. prk.: Turiu dailaus (daug) laiko. 2. lygus: Dailus kelias. Dailios lentos. dailusis čiuožimas (figūrinis). dailioji keramika (meninė). dailieji amatai (meniniai). Na tai dailiausia! (sakoma nustebus). dailiai prv. dailumas.
buklus - bukl|us, bukli gabus, gudrus: Buklus vaikas. Buklus ir su žąsinu paaria (folkloras). bukliai prv. buklumas.
bailus - bail|us, baili lengvai išsigąstantis, greit pajuntantis baimę; priešingai drąsus 1: Bailus žmogus. bailiomis akimis žiūri. bailiai prv.: Bailus dairytis. bailybė bailumas Žiūrėk: [drąsus].
detalus - detal|us, detali tikslus iki smulkmenų, smulkus. detaliai prv. detalumas.
banalus - banal|us, banali nuvalkiotas, visiems žinomas. banaliai prv. banalumas.
apimlus - apimlùs,-ì platus, erdvus.
atkilus - atkil|us, atkili augalotas, tiesus, gražaus ūgio: Atkilus vyras, tokių reikia paieškoti.
apvalus - apval|us, apvali 1. ritinio ar rutulio pavidalo: Rąstas, obuolys apvalus 2. prk. apkūnus, riebus: Apvalus arklys. 3. visas, ištisas: Jau apvalūs metai kaip serga. apvaliai prv. apvalumas.
drumzlus - drumzl|us, drumzli 1. drumzlinas: Drumzlus vanduo. drumzli upė. 2. blausus: Drumzlios akys. drumzli šviesa. drumzlumas.
brutalus - brutal|us, brutali žiaurus, žvėriškas. brutaliai prv.: brutaliai elgtis. brutalumas.
anomalus - nesuderinamas su arba nukrypsta nuo to, kas įprasta, normalu, ar tikimasi, nereguliarus, neįprastas neaiškaus pobūdžio ar B klasės pažymėtas neatitikimų ar prieštaravimų paradoksali
amoralus - amoral|us, amorali nedorovingas, nepadorus. amoraliai prv.: amoraliai elgtis. amoralumas.
aktualus - aktual|us, aktuali kuriuo nors metu svarbus: Aktualus reikalas. aktualiai prv. aktualumas.
atonalus - pažymėtas išvengti tradicinės muzikinės tonacijos,, ypač organizuoto be rakto arba toninio centro ir chromatines masto tonai nešališkai
atkaklus - atkakl|us, atkakli 1. užsispyręs, priešingas: Atkaklus vaikas - neklauso. Atkaklus žmogus - savo siekia, ir tiek. 2. ryžtingai atliekamas: Atkaklus darbas. Atkaklus mokymasis. atkakliai prv. atkaklybė atkaklumas.
atjauslus - atjauslus,-i jautrus, mokantis atjausti:Ir apsieina neužgaudami, supratingi, atjauslūs
asocialus - asocial|us, asociali nesocialus, abejingas ar kenkiantis visuomenei, nevisuomeniškas. asocialiai prv. asocialumas.
aseksualus - trūksta seksą ar funkcinius lytinius organus
diametralus - diametral|us, diametrali visiškai priešingas. diametraliai prv.
dokumentalus - dokumental|us, dokumentali pagrįstas dokumentais, dokumentuotas, dokumentinis: Dokumentalus įrodymas. dokumentaliai prv.
ceremonialus - , kurių sudėtyje yra, kurie susideda arba yra panašus krakmolo
antisocialus - wstret kitų visuomenės nedraugingas priešiški ar žalingas organizuota visuomenė, ypač yra arba pažymėtas elgesio smarkiai nukrypsta nuo priešiškos arba žalingas organizuota visuomenė, kaip yra arba pažymėtas elgesio smarkiai nukrypsta nuo socialinės normos b, susijusių su socialine norma , arba būdinga asocialaus asmenybės, asocialaus asmenybės sutrikimo ar ...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž