Žodžių gyja reikšmės

gija - gij|a 1. siūlas, paprastai nesuktas: Verpti, lenkti gijas. Audžiant gija nutrūko. 2. prk. į siūlą panašus koks daiktas: Voratinklių gijos. Melsva dūmų gija kilo aukštyn. 3. prk. ryšys, saitas: Daugybe gijų susiję. prk.: Gyvybės gija nutrūko.
gyjantis - susigrąžinti sveikatą ir jėgą palaipsniui po ligos ar silpnumo
apologija - apologija kurio asmens, mokslo ar idėjos šališkas gynimas, garbinimas.
arija - arija muz. vokalinis, operos, oratorijos ar kantatos dainingas numeris, atliekamas solo, instrumentams ar chorui pritariant.
asignacija - paskirstyti konkrečiam tikslui arba tam tikrų asmenų ar dalykų platinti
arogancija - arogancija išdidumas, pasipūtimas, akiplėšiškumas.
armija - armija 1. visa valstybės kariuomenė. 2. sausumos ginkluotosios pajėgos (skiriant nuo karinių jūrų ir oro pajėgų). 3. operatyvinis junginys - keli korpusai arba divizijos. 4. tuntas žmonių, turinčių kurį nors bendrą požymį: Bedarbių armija. Statyboje išaugo ištisa armija puikių žmonių.
apvija - apvija 1. trečioji virvės ar botago šaka, kuria apvejama, pavija. 2. tech. elektros prietaisų apvytų laidų sistema.
archeologija - archeologija mokslas, kuris tyrinėja pirmykštę kultūrą iš iškasenų, senienų.
Arabija - pusiasalis Pietvakarių Azija ab 1200 km (1930 km) ilgio
arkivyskupija - arkivyskupijà arkivyskupo administruojamas kraštas.
argumentacija - argumentacija argumentų pateikimas, įrodymas: Nepaneigiama, nesugriaunama a.
arterija - arterija 1. kraujagyslė, kuria teka kraujas iš širdies. 2. prk. svarbus susisiekimo kelias, geležinkelio linija, kanalas, upė ir pan.
Arkadija - miestas SW Kalifornijos Los Andželo pop 53.054 kalnų regione S Graikijos Peloponeso CEN Vakarų-šiaurės vakarų
aritmija - aritmija ritmo sutrikimas.
asfiksija - deguonies arba anglies dioksido perteklių organizme trūksta sąmonės netekimą, o neretai ir mirtimi, kad rezultatai ir paprastai sukelia kvėpavimas ar nepakankamo deguonies tiekimo nutraukimo
Armėnija - ármenija arimo laikas:Priėjo ármenija Po lietui gera ármenija ir akėjà Pačioj ármenijoj ėmė arklys ir nudvėsė
apraksija - praradimas ar sutrikimas galimybę atlikti sudėtingas koordinuotus judesius be raumenų ar jutimo sutrikimų
apozicija - aa gramatinė konstrukcija, kurioje paprastai gretimos daiktavardžiai, turintys tą patį referentė stendą toje pačioje sintaksės atžvilgiu sakinio daliai (kaip poeto ir dega "poeto biografijos Burns") b vienos tokios poros santykio iš daiktavardžių ar daiktavardinėse ekvivalentus iki kito aktas arba egzempliorių: Jungiantis konkrečiai vienas po kito einančių sluo...
asimetrija - asimetrija visiškas simetrijos nebuvimas.
asamblėja - asamblėja visuotinis kurios nors tarptautinės organizacijos atstovų susirinkimas.
artilerija - artilerij|a 1. sviediniais ir minomis šaudantys pabūklai; kariuomenės dalis, kovojanti tokiais pabūklais: Sunkioji artilerija Zenitinė artilerija Reaktyvinė artilerija artilerijos pabūklas. 2. mokslas apie pabūklų karinį pritaikymą.
araukarija - a nežmogiškieji primatų žinduolių su paprastai lemūrų ir tarsiers išimtis;, ypač mažesnių ilgiau-tailed catarrhine arba platyrrhine primatų kaip kontrastas su beždžionių aa asmens primenančiu beždžionės ba absurdiška pav naivuolis bet įvairių mašinų, padargų, ar laivų; ypač mažėja svoris yra krūva vairuotojas beviltiška noras už ar priklausomybė...
aprobacija - aprobacija oficialus patvirtinimas, pritarimas, leidimas.
apopleksija - apopleksija med. kraujo išsiliejimas į galvos smegenis, sukeliantis paralyžių.
asimiliacija - asimiliacija 1. biol. procesas, kuriuo organizmas perdirba gaunamas medžiagas. 2. etnogr. vienos tautos susiliejimas su kita, perimant šios kalbą, papročius ir kt., nutautinimas, nutautėjimas. 3. lingv. gretimų garsų artikuliacijos supanašėjimas.
artikuliacija - artikuliacija lingv. kalbos padargų veikimas, tariant garsus.
aristokratija - aristokratija 1. politinė santvarka, kur valdžią turi diduomenė. 2. turtingoji arba kilmingoji visuomenės dalis, didikai, diduomenė. 3. prk. privilegijuota kurios nors klasės arba socialinės grupės viršūnė.
aproksimacija - aktas ar procesas kartu kokybę arba būklė yra arti arba šalia
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž