Žodžių gryžai reikšmės

gryžo - grįžti arba grįžti vėl
grįžti - grįž|ti, grįžta, grįžo eiti, vykti atgal: Grįžti namo iš mokyklos. Negrįžo iš karo. Negrįšiu, broleliai, drobelių austi (d.). grįžimas: grįžimas į tėviškę.
grįžratis - grįžratis žr. atogrąža.
grįžas - grizas b. šnek. kas vis grizina, graužia: Nebūk toks g.!.
grįžius - grìzius grizas 1: Kap papjoviau rugių, tai rados rankoj grizius
grįžtantis - į vidų privalo
grįžtamasis - grįžti arba grįžti vėl
įstrižai - įstrižai prl. (su kilm.) vartojamas žymint veiksmą, atliekamą nuo kampo link priešingo kampo: Vaikščioti į. kambario.
grįžulas - grįžulas 1. žr. grąžulas. 2. žr. maniežas 1. Grįžulo ratai (astr. septynios žvaigždės, primenančios vežimą su grąžulu) [maniežas].
grįžinys - grįžinys žodis, sakinys ar visas tekstas, kurį skaitant paraidžiui iš kito galo, išeina tas pats (pvz.: Abu gaišo po šia guba).
grįžimas - grįžìmas → grįžti: Atrodė, kad grįžimas į tėviškę jį jaudino mažiausiai už visus Aplinkybės sutrukdė mano greitą grįžìmą Dar pats paukščių grįžimo metas valia, lėmimas. → atgrįžti 1: Atgalion atgrįžimas Atgrįžimas – tai ne išejimas | Saulės atsigrįžìmas → nugrįžti 2: Nug...
grižus - grizùs,-ì grizlus 1.
grįžtamas - grįžtam|as, grįžtama 1. kuriuo grįžtama, atgalinis: Grįžtamas kelias. grįžtamasis bilietas. grįžtamasis ryšys. Negrįžtamoji reakcija. 2. vėl pasikartojantis, atsinaujinantis: grįžtamoji šiltinė.
grįžtkelis - grį̃žtkelis 1.aklagatvis, grįžgatvis.2.grįžimas.3.kryžkelė.
grįžtė - grįžt|ė 1. susuktas šiaudų pluoštas kam surišti: Susuk grįžtę ir surišk pėdą. 2. šukuotų linų, kanapių susukta kelių saujų pynė: Suverpiau linų grįžtę, grįžtelę. 3. mat. tam tikra plokštumos kreivių arba paviršių šeima.
grįžtelėti - grįžtelė|ti, grįžtelėja, grįžtelėjo 1. staiga trumpam atsigręžti, atsisukti, žvilgtelėti atsisukus: Grįžtelėti atgal. grįžtelėjo pro petį. 2. truputį grįžti atgal: Grįžtelėti porą žingsnių. grįžtelėkime mintimis į netolimą praeitį. 3. staiga pasukti kita linkme: grįžtelėjo žirgą. grįžtelėjimas.
grįžtamumas - gali pakeisti arba atbulinės eigos išgyvena įvairūs veiksmai gali (pakeitimus), arba į priekį arba atgal
grįžtuvės - grįžtuvės dgs. žr. sugrąžtai.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž