Žodžių gruce reikšmės

gruberis - šiurkščiu būdu, kaip grubumas ar smurto
grumti - grum|ti, grumia, grūmė 1. mušti, kauti: Priešus grumti sngr.: grumtis su vagimis, priešais. 2. šnek. grūsti, spausti; varyti, vyti: Gyvulius grumti į tvartą. sngr.: Kur čia dabar grumiesi? grūmimas.
grubus - grub|us, grubi 1. nelygus, grublėtas: Grubus ledas. Grubus kelias. grubu važiuoti. 2. šiurkštus: grubi ranka. 3. atgrubęs, sustingęs: Grubūs pirštai. grubiai prv. grubumas.
grubti - grub|ti, grumba, grubo darytis negraibščiam, stingti, stirti: Grumba rankos, pirštai (nuo šalčio, senatvės). grubimas.
gruntkelis - gruntkelis kelias, kurio danga yra iš grunto.
gruntas - gruntas 1. spec. Žemės paviršiaus uolienų sluoksnis: Slankusis, vandeningasis g. 2. parengtinis dažų sluoksnis prieš dažymą ar tapymą.
grumtis - grum|tis, grumiasi, grūmėsi 1. -> grumti. 2. eiti grumtynių: Regbininkai grumiasi. grūmimasis.
grubuma - grubuma nelygumas, grubumas (kelio).
grubiai - šiurkščiu būdu, kaip grubumas ar smurto
gruntbetonis - , archajiškas, paprastas šilko taftos ypač Moire finišo ba paprasto AUDINIAI [2tabby] aa naminė katė su dryžuotas ir margi kailio ba naminė katė, ypač katė, su jomis susijusių arba pagaminti iš Tabby
grumulas - grumulas 1. žr. gumulas. 2. žr. tumulas [tumulas].
grumstas - grumst|as sudžiūvęs žemės gabalas: grumstus akėja. Dirva į grumstus sušoko. Žemė subyrėjo į smulkius grumstelius.
grumdyti - grumd|yti, grumdo, grumdė 1. stumdyti: Negrumdykite vaiko! sngr.: Ko čia grumdaisi? 2. šnek. kimšti, niurkyti: Pelus grumdo į maišą. 3. gniaužant, trinant skalbti; grūdant plauti: Grumdyti drabužius. Grumdyti bulves. grumdymas.
grubumas - grubùmas 1.→ grubus 2: Grubùmas kelio – kaip akėčios! | Vienas arklys eina taku, o kitas grubumù(tuo daiktu, kur grubu) 2.nemandagumas:Būdo grubùmas(nekultūringumas) Kalbėjo su dideliu grubumu
grubinti - grubin|ti, grubina, grubino priežodis grubti: Šaltis grubina pirštus. grubinimas.
gruntinis - gruntin|is, gruntinė -> gruntas 1: Gruntinis vanduo Žiūrėk: [gruntas].
grundalas - grundalas zool. dažna, prasta jūrų žuvelė išsprogusiomis akimis: Smėlinis g. (Pomatoschistus minutus). Juodasis g. (Gobius niger).
grumdynė - grumdynė skalbinių grumdomoji rumbuota lenta.
grumšėti - grumšė|ti, grumši, grumšėjo, su garsu ėsti, garsiai kramsnoti: Arkliai grumši šieną. grumšėjimas.
grumtynės - grumtyn|ės dgs. 1. grūmimasis, imtynės: Piemenys eina grumtynių. 2. kautynės: Grumtynės su priešu. Pasižymėti grumtynėse.
grumstynė - grumstynė vieta, kur daug grumstų.
grukšėti - grukšė|ti, grukši, grukšėjo su garsu kramsnoti: Morkas grukšėti Žirgas avižas grukšėjo. grukšėjimas.
grukšnoti - grukšno|ti, grukšnoja, grukšnojo su garsu kramsnoti: Morkas grukšnoti Žirgas avižas grukšnojo. grukšnojimas.
grublėtas - grublėt|as, grublėta nelygus, šiurkštus: Grublėtas kelias, ledas. grublėta lenta. grublėtos rankos. grublėtoji keramika. grublėtumas.
gruntavimas - gruntavimas pirmas pertraukimas su aliejiniais dažais:Gruntavimui vartojamas tepalas
grumuliuoti - grumul|iuoti, grumuliuoja, grumuliavo grumul|iuoti, grumuliuoja, grumuliavo žr. gumuliuoti.
grumstuotas - grumstuot|as, grumstuota kuris su grumstais: grumstuota dirva. grumstuotumas.
ciucė - ciucė v., ciuckis šuo (vaikų kalboje).
grumuliuotas - grumuliúotas,-a nelygus, su grumuliais:Debesys išrodė lyg koks baltas grumuliuotas laukas | Dangus grumuliúotas
grublėtumas - nemažo nelygybę, keteros, ar išsikišusių ant paviršiaus šiurkščiavilnių b, padengtas arba šiurkščių ir dažnai gauruotas plaukų
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž