Žodžių grista reikšmės

cista - turintis ryškų membraną ir plėtoti neįprastai ertmės ar struktūros kūno kūno cistas primenantys aa poilsio daugelio dumblių sporos ba Gas-filled pūslelės (kaip bot ar bladderwort) ca kapsulė suformuotas apie minutę organizmo uždara maišelyje vyksta į ramybės ar sporų etape; tai kapsulės, jos turinį da atsparaus, užima apie parazitas parazito arba priimanč...
grįstai - grį̃stai 1. grįslai: Ant tvartų, ant grį̃stų šiaudai Sėklinius dobilus dėsim ant grį̃stų Sutvarkyk ir ant prytvarčio grįstùs – čia šiaudus krausim 2.gyvenamos trobos priedurė iš kiemo pusės, paprastai kuo nors pagrįsta laipteliai prie slenksčio:Apsišluok nor apie grįstùs Jiedu stovėjo ant grį̃stų ...
grisumas - sukelia nuobodulys varginantis
avista - avistà [it. a vista — pateiktinai]: 1. įrašas vekselyje arba kitame piniginiame dokumente, reiškiantis, kad jis turi būti apmokamas, kai tik bus pateiktas; 2. pateiktinis vekselis.
altarista - altaristà [lenk. oltarzysta < lot. altar — altorius], kunigas, negalintis dirbti pastoracinio darbo ir gyvenantis „iš altoriaus", t.y. iš tikinčiųjų aukų už rel. patarnavimus.
nesurista - nėra privalomas (1) nėra prisegtas (2) ne vien tik b ne lapai tvirtinamas kartu
leista - priskirti kaip dalį arba atitinkama suma (kaip laiko ar pinigų)
grisiu - (1) apatinė dalis sienos, prieplauka, ar stulpelį laikomas atskiru architektūros bruožas (2) apatinė dalis pilno architektūrinio b kažką laikomas apačioje paramos fondas c (1) pusė ar veido geometrinė figūra, iš kurios aukštis gali būti statomi, ypač figūra stovi (2) bazė D ilgis, kad kūno organo dalis, kuri jai yra pridedamas į kitą organizmo aa pagrindini...
keista - archajiškas, susijusių su ar charakteristika nėra gimtoji ar natūraliai priklausymo užsienio kilmės, rūšies, arba charakterio ne anksčiau žinoma, išgirsti, ar matė nepažįstamą b įdomų įdomu ar AWE ypatingų atgrasyti familiarities vietą kitą šalį užsienio b saugomos, toli b blogai ramiai nepratęs 2
grisus - gris|us, grisi žr. grasus.
rekonkista - rekonkistà [isp. Reconquista < reconquistar — atkariauti], arabų užimtų teritorijų atkariavimas Pirėnų pusiasalyje VIII—XV a.
Lanista - lanistà [lot.], sen. Romos gladiatorių mokytojas ir viršininkas.
balista - balistà [lot. ballista < gr. ballō — svaidau], senovinis akmenų, geležimi apkaustytų rąstų, padegamųjų statinių svaidymo pabūklas.
grįsti - gris|ti, grysta, griso imti įkyrėti: Vaikams žaislai greitai grysta.
prima_vista - prima vista ↗ a prima vista.
konkista - konkistà [isp. conquista — užkariavimas], Ispanijos ir Portugalijos užkariavimai P. ir Centr. Amerikoje bei Š. Amerikos pietuose XV a. pab.—XVI a. I pusėje.
zmogysta - žmogysta 1. žmogaus pavidalas: Pasirodė tokia ž. 2. tarm. žmogus, asmuo: Menka iš jo ž. Užguita ž.
izoseista - izoséista [↗ izo... + gr. seistos — suvirpintas], žemėlapio linija, jungianti vietas, kuriose buvo vienodo stiprumo žemės drebėjimas.
a_prima_vista - a prima vista [it. iš pirmo žvilgsnio], muz. kūrinio atlikimas be pasirengimo, dar vadinamas dainavimu (grojimu) iš lapo.
žmogysta - žmogysta 1. žmogaus pavidalas: Pasirodė tokia ž. 2. tarm. žmogus, asmuo: Menka iš jo ž. Užguita ž.
menkysta - menkysta žr. menkystė.
pleistoseista - pleistoséista [gr. pleistos — didžiausias + seistos — sukrėstas], žemėlapio linija, jungianti stipriausio žemės drebėjimo vietas.
žmonysta - žmonyst|a senoviškai svečiavimasis, viešėjimas, iškilmė: žmonystas daryti.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž