Žodžių grabalioti reikšmės

grabalioti - grabalio|ti, grabalioja, grabaliojo 1. pirštais liečiant, čiupinėjant graibyti, ieškoti: Grabalioti patamsyje. sngr.: grabaliojasi kaip aklas. 2. prk. prastai, nevykusiai ką daryti: Vaikas šiaip taip grabalioja elementorių (paskaito). grabaliojimas grabaliojimasis.
sugrabalioti - sugrabalio|ti, sugrabalioja, sugrabaliojo 1. sučiupinėti, sugraibyti: Tu jau nė adatos nebegali sugrabalioti sngr.: Patamsyje susigrabaliojau drabužius. 2. prk. sunkiai sugaudyti, suvokti: Raštą šiaip taip sugrabalioja (paskaito). sngr.: Nesusigrabalioja su tais skaičiais (nesusigaudo). sugrabaliojimas.
pagrabalioti - grabalióti,-iója, -iójo gràbalioti, -ioja, -iojo, grãbalioti 1.grabinėti, ieškoti ko patamsy, čiupinėti; apgraibomis eiti:Apčiupais gràbaliojau patamsiais kepurę Pašnarpšdavę čia pat, by tik ne nakčia grabalioti Užsidek skalą, negràbaliok patamsiais Svetimame mieste būti jam buvo lygu patamsyje grabaliot...
kabalioti - kabalio|ti, kabalioja, kabaliojo būti pakibusiam, kaboti: Kur ne kur kabaliojo užsilikęs obuolys. kabaliojimas.
žabalioti - žabalio|ti, žabalioja, žabaliojo 1. lyg aklam ką nors dirbti, graibyti. 2. tamsoje ieškoti, eiti, aklinti. žabaliojimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž