Žodžių gludinti reikšmės

gludinti - glūdin|ti, glūdina, glūdino tyliai, nematant, slapstantis eiti, spūdinti: Ausis suglaudęs, glūdina pro šalį. glūdinimas.
glaudinti - glaudin|ti, glaudina, glaudino daryti glaudų, glaudesnį, artimesnį. glaudinimas.
gudinti - gudin|ti, gudina, gudino priežodis gusti: Vaikus reikia gudinti prie darbo. Gudinti veršelį gerti. sngr.: gudinkis darbą dirbti, skaityti. gudinimas.
įgudinti - įgudin|ti, įgudina, įgudino priežodis įgusti: Įgudinti vaikus gražiai rašyti. įgudinimas.
graudinti - graudin|ti, graudina, graudino kelti ašaras, liūdinti, graudenti: Negraudink vaiko savo pasakomis. Širdį graudinti graudinimas.
judinti - judin|ti, judina, judino 1. priežodis judėti 1: Ranką, koją judinti Lopšį judinti (supti). 2. raginti, skatinti: judink prie darbo. sngr.: judinkis namo (renkis, važiuok). 3. prk. daryti, kad bruzdėtų, nerimtų: Judinti žmones. 4. liesti: Judinti skaudulį. Nejudink svetimo daikto. prk.: Barščių nė nejudino (visai nevalgė). Darbas stovi nejudintas. judinimas Ž...
budinti - būdin|ti, būdina, būdino nusakyti esminius būdo bruožus, charakterizuoti. būdinimas.
gludinimas - glùdinimas → gludinti 1. → nugludinti. | Geras išauklėjimas ir išorinis nugludinimas(išsiprusinimas)
jaudinti - jaudin|ti, jaudina, jaudino 1. žadinti jausmus, aistras; neraminti: jaudinantis susitikimas. Šis įvykis visus jaudino. sngr.: Nesijaudink, ramiai kalbėk. 2. dirginti (nervus): jaudinamieji vaistai. jaudinimas.
gludinys - gludinys nugludinta uolienos plokštelė arba nugludintas metalo paviršius, šlifas.
įgraudinti - įgraudin|ti, įgraudina, įgraudino padaryti, kad graudintųsi: įgraudino žmogų. sngr.: Įsigraudino ir verkia. įgraudinimas.
liūdinti - liūdin|ti, liūdina, liūdino daryti liūdną, nuliūdusį: Nenorėjo jos liūdinti liūdinimas.
įrudinti - įrudin|ti, įrudina, įrudino priežodis įrusti: Saulės įrudintos rankos. įrudinimas.
grūdinti - grūdin|ti, grūdina, grūdino 1. daryti stiprų, tvirtą (apie medžiagą): Grūdinti plieną, stiklą, negatyvą. Grūdinti dujų liepsna, šalčiu. 2. prk. daryti fiziškai ar morališkai tvirtą, atsparų: Grūdinti sveikatą, kūdikį. sngr.: Tauta kovodama grūdinasi ir stiprėja. grūdinimas: Plieno grūdinimas. Kūno grūdinimas. grūdinimasis: grūdinimasis kovose.
nejaudinti - tarmė Britų droselis, pasmaugti priekabiauti ašarojimas, kramtymas, arba fotografuoja ypač gerklės b purtyti arba traukti dantimis
įjaudinti - įjaudin|ti, įjaudina, įjaudino sukelti jausmus, suerzinti: Triukšmo įjaudinti žmonės. sngr.: Ko jis toks įsijaudinęs? įjaudinimas.
išjudinti - išjudin|ti, išjudina, išjudino 1. priežodis išjudėti 1: Išjudinti baslį. 2. išraginti: Jį kol išjudini į darbą, vos ne pietūs ateina. sngr.: Dar negreit jis išsijudins (išsiruoš) iš namų. 3. sukelti veiklumą: Permainos išjudino žmones. išjudinimas Žiūrėk: [išjudėti].
išbudinti - išbudin|ti, išbudina, išbudino pažadinti iš miego: Vaiką išbudino, ir nebemiega. sngr.: Išsibudinau, ir nebegaliu užmigti. išbudinimas.
įskaudinti - įskaudin|ti, įskaudina, įskaudino suteikti skausmą: Nenorėjau jo įskaudinti įskaudinimas.
apskrudinti - skrùdinti(-yti ), -ina, -ino skrusti.1. kaitinant, kepinant rusvinti, gruzdinti:Grūdus skrùdina dėl kavos Bulves skrùdinti Pyragėlius jis deda ant keptuvės, šildo ir skrudina juos 2. .kaitinant džiovinti:Saulė skrudina lapus 3. smarkiai kaitinti Šiandiej kad skrùdina, tai skrùdina saulė, net negalima prikišt piršto pr...
nesijaudinti - Būdo puikiai, miegas, konkrečiai kūno būsena, būdinga minimalių funkcinių ir medžiagų apykaitos veiklą nuo veiklos ar darbo ba būklę C motionlessness ar neveikimo mirties Repose vieta poilsiui arba pateikti ramybę arba dvasią (1) ritmiškas tyla laisvės muzikos (2) pobūdis, ty tokios tylos ba trumpą pauzę skaityti kažką, naudojamas paramą, ypač miego ar mi...
nebejaudinti - Naudojamas kaip funkcija žodžio padaryti neigiamą žodžių grupė arba žodis naudojamas kaip funkcija žodžio stovėti praėjusių žodžių grupė neigiamas
išsijudinti - archajiškas sukelti pertrauka nuo padengti išmaišyti Excite
išsibudinti - būti ar likti budrus b archajiškas likti budrus žiūrėti ypač per lavono c pasenusių sustabdyti iki vėlai Ucztowanie miega dažnai naudojamas stovėti žiūrėti daugiau (mirusiojo kūno), ypač turėti pabusti per į išsijudinti arba tarsi iš miego miega, dažnai naudojamas su iki b maišykite, sužadinti
nepasijudinti - ne-naudojamas kaip funkcija žodžio nurodyti nėra ar trūksta ką nors ar kažkas
nebesijaudinti - arti užpildyti arba trukdo b nedaro kliūčių ir nedraudžia c plaukti gauti sužeisti arba nužudyti būdu
įspūdinti - įspūdin|ti, įspūdina, įspūdino šnek. spūdinant įeiti: Nusikaltęs vaikas įspūdino į kambarį.
atspūdinti - spū̃dinti,-ina, -ino eiti iš lėto, tyliai, nusiminus, susigėdus, išvarytam ir pan., kiūtinti, dyrinti:Kitiems mušantiems, spū̃dink susispaudęs, ausis suskliautęs, kepurę ant ausų užmurdęs Vargšai, nieko nepešę, turėjo spūdinti iš kur atėję Atsakymo nelaukdama apsigręžė Mineikienė ir spūdino pro duris Užbarė tėtė, tai vaikas apsia...
apibūdinti - . bū̃dinti, -ina, -ino. nusakyti esminius būdo bruožus, charakterizuoti: Būdinamieji asmens. apibū̃dinti. nusakyti, charakterizuoti: Išsamiai nušvietė suvažiavimo darbą, supažindino su priimtais nutarimais, apibūdino jų reikšmę. Iš vieno pasielgimo negali žmogaus apibūdinti. pabū̃dinti. šiek tiek, bendrais bruožais nusakyti, charakterizuoti: Čia keli...
išspūdinti - išspūdin|ti, išspūdina, išspūdino spūdinant išeiti: Susigėdusi išspūdino laukan. išspūdinimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž