Žodžių generatorius reikšmės

generatorius - generatorius tech. įtaisas, prietaisas ar mašina energijai ar medžiagai versti kita, ką nors sukelti, sukurti, sužadinti: Elektros g. Garo, dujų, ledo g. Garso, virpesių g.
regeneratorius - vienas, kad atstato įtaisas, naudojamas ypač karšto oro krosnių, kuriose įeinantis oras ar dujos yra šildomas kontakto su mase (plytų), anksčiau buvo šildomas išeinančio karšto oro ar dujų variklio ar dujų
svipgeneratorius - svipgenerãtorius [angl. sweep — mostas, nuolatinis judėjimas + ↗ generatorius], svyruojančio, dažnio generatorius — prietaisas, kuriantis aukštojo dažnio el. virpesius, kurių dažnis periodiški kinta pagal tam tikrą, pvz., sinusoidės, dėsnį; vart. daugiausia radioelektroninei aparatūrai derinti.
tachogeneratorius - tachogenerãtor‖ius [gr. tachos — greitis + ↗ generatorius], el. generatorius, verčiantis sukimosi dažnį el. signalu; ~iumi matuojamas mechanizmų ir mašinų sukimosi dažnis, kampinis pagreitis.
hidrogeneratorius - hidrogenerãtorius [↗ hidro... + ↗ generatorius], el. generatorius, hidraulinės turbinos mech. energiją verčiantis el. energija.
deaeratorius - deaerãtorius [↗ de... + gr. aēr — oras], terminis desorbcinis arba cheminis įrenginys, šalinantis iš vandens ištirpusias dujas (deguonį, anglies dioksidą).
turbogeneratorius - turbogeneratorius spec. garo ir dujų turbina, kurios velenas sujungtas su elektros srovės generatoriaus velenu.
numeratorius - trupmena, kuri yra virš linijos ir dalis reiškia, numerį, kuriuo norite būti suskirstyti vieno vardiklio, kad numeriai
aeratorius - aerãtorius [pranc. aérateur—vėdintuvas], mašina birioms medžiagoms purenti, vėdinti; purentuvas.
prenumeratorius - prenumerator|ius, prenumeratorė dkt. kas užsisako leidinį.
operatorius - operator|ius 1. algoritminės kalbos simbolis, rodantis atliktiną operaciją. 2. mat. taisyklė, kuri vienos aibės kiekvienam elementui priskiria kitos aibės vieną elementą 2 operator|ius, operatorė dkt. 1. specialistas, filmuojantis kino ar televizijos kadrus. 2. specialistas, atliekantis kurią nors operaciją: Banko operatorė. Valcavimo staklių operatorius.
superregeneratorius - superregenerãtorius [↗ super... + ↗ regeneratorius], radijo imtuvas, kuris per grįžtamojo ryšio grandinę prie priimamųjų signalų prideda sustiprintus signalus.
akseleratorius - vienas, kad pagreitina kaip aa raumenų ar nervų, pagreitina veikimą veiksmų ba prietaiso (pedalo) kontroliuoti motorinių transporto priemonių variklio ca medžiaga, kuri pagreitina cheminę reakciją, D aparatai suteikti didelių greičių dalelės greitį (kaip elektronai) e kompiuterinės įrangos elementą, kuris padidina greitį, per kurį programa ar funkcija veikia
rekuperatorius - vienas, kad recuperates lt recuperato
akceleratorius - greičio keitimo įtaisas. greitiklis, tai įtaisas įgalinantis perteikti sąmoningai pasiųstą signalą per valdymo mechanizmą į degalų dozatorių tikslu pasiekti didesnį variklio veleno apsisukimų skaičių, padidinti variklio sukimo momentą ir valdomos transporto priemonės greitį iki pageidaujamo.
moderatorius - tas, kuris skirsto tarpininko, kuris vadovauja per surinkimo, susitikimas, ar diskusijų, kaip pirmininkaujantis pareigūnas Presbiterionų valdymo organas b Nepriklausomos miesto susirinkimo pirmininkas c diskusijų grupės pirmininkas medžiagos (grafitas) lėtėja branduolinio reaktoriaus neutronų
imperatorius - imperator|ius, imperatorė dkt. 1. senovės Romoje - vyriausiasis karo vadas ar valstybės galva. 2. kai kurių monarchų titulas; tą titulą turintis žmogus.
reverberatorius - reverberãtorius, prietaisas dirbtinei reverberacijai sukurti.
refrizeratorius - refrižeratorius 1. šaldytuvo dalis žemai temperatūrai gauti. 2. laivas, vagonas, automobilis su šaldymo įrenginiais.
refrižeratorius - refrižeratorius 1. šaldytuvo dalis žemai temperatūrai gauti. 2. laivas, vagonas, automobilis su šaldymo įrenginiais.
autooperatorius - autooperãtorius [↗ auto... +↗ operatorius]: 1. mechanizmas, automatiškai įdedantis ruošinį į atitinkamą metalo apdirbimo staklių įtaisą ir išimantis apdorotą dirbinį; 2. automatinių įrenginių sistema, taip paleidžianti ir sustabdanti hidroelektrinės agregatus, kad jų darbo režimas būtų ekonomiškiausias.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž