Žodžių eufonija reikšmės

eufonija - eufonija 1. garsų darna, sąskambis. 2. lit. garsų parinkimas norimam efektui sudaryti.
telefonija - telefònija. telefono ryšio technika. .
Egofonija - egofònija [gr. aix (kilm aigos) — ožka + ↗ ...fonas], į ožkos mekenimą panašūs garsai, girdimi iš auskultuojamų plaučių.
diafonija - diafònija [gr. diaphōnia — nedermė, disonansas]: 1. sen. graikų muz. teorijoje — disonansas; 2. IX—XII a. polifoninė (dažn. dvibalsė) muzika.
apofonija - apofònija [↗ apo... + gr. phōnē — garsas]: 1. giminiškų žodžių arba žodžių formų šaknies balsio ar dvigarsio kitimas, pvz., liet. „sėsti" ir „suodžiai"; 2. tas pat, kas morfologinė alternacija.
simfonija - simfonija 1. muz. didelis keturių kontrastiškų dalių kūrinys orkestrui. 2. prk. darnus derinys: Spalvų s.
eufoninis - malonus ar saldus garsas; ypač garso efektq žodžiais, sudaro arba kartu, prašome prie ausies harmoningą žodžių, turinčių malonų garsą, paveldėjimo
stereofonija - stereofònija [↗ stereo... + gr. phōnē — garsas, balsas], elektroakustinis garso įrašymas, atgaminimas arba perdavimas, sukeliantis klausytojams erdvinės garso perspektyvos (garso šaltinių išsidėstymo erdvėje) pojūtį.
heterofonija - heterofònija [↗ hetero... + gr. phōnē — garsas], daugiabalsės muzikos faktūros tipas; tuo pat metu skamba melodija ir 1 ar keli jos variantai.
dodekafonija - dodekafònija [dōdeka + gr. phōnē — garsas], muzikos kūrimo metodas, pagrįstas absoliučiu visų 12 muz. sistemos garsų lygiavertiškumu: atsisakoma garsų funkcinių ryšių ir tonikos.
misofonija - nenumaldomas pyktis ant žmogaus, kuris garsiai valgo arba kvėpuoja budamas jumis kartu
parafonija - parafònija [gr. paraphōnos — šalia skambantis], sen. dainavimas lygiagrečiais kvartos arba grynosios kvintos intervalais.
filofonija - filofònija [↗ fil(o)... + gr. phōnē — garsas], domėjimasis garso įrašais, jų kolekcionavimas.
polifonija - polifonija muz. kelių melodijos linijų (balsų) skambėjimas vienu laiku.
kakofonija - kakofonija nesuderintas, rėžiantis ausį skambėjimas, garsų nedarna.
homofonija - chordal arba susijusių su Homofonas
radiofonija - radiofònija: 1. garso signalų transliavimas radijo bangomis; 2. radijo programos transliavimo technikos sritis, nagrinėjanti muz. transliavimo būdus.
ambiofonija - ambiofònija [↗ ambi... + gr. phōnē —garsas], erdvinio (tūrinio) garso ir akustinių efektų sukūrimas (koncertų salėse, teatruose, studijose) elektroakustiniais prietaisais (mikrofonais, stiprintuvais, reverberatoriais, garsiakalbiais.
kriptofonija - kriptofònija [↗ kripto... + gr. phōnē — garsas], telefoniniai pasikalbėjimai naudojantis šifru.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž