Žodžių elitizmas reikšmės

Mefitizmas - mefitizmas [lot. mephitis — kenksmingas garavimas]: 1. apsinuodijimas dujomis; 2. puvimas, kurio metu susidaro dvokiančios dujos.
steitizmas - iš Statizmas advokatas
prozelitizmas - prozelitizmas: 1. mėginimas užverbuoti kuo daugiau ↗ prozelitų; 2. karštas atsidavimas naujai teorijai, naujoms pažiūroms.
husitizmas - husitizmas [↗ husitai], antifeodalinis antikatalikiškasis judėjimas, vykęs Čekijoje (iš dalies ir Slovakijoje) XV a. I pusėje.
finitizmas - finitizmas [lot. finitus — baigtinis], logikos ir matematikos koncepcija, teigianti, kad šių mokslų teorijas pagrindžiančiuose samprotavimuose turi būti vartojamos tik baigtinės priemonės; atsisakoma aktualiosios begalybės sąvokos.
spiritizmas - spiritizmas mistinis tikėjimas, kad galima bendrauti su mirusiųjų dvasiomis, bandymai tai daryti.
banditizmas - banditizmas organizuotas plėžikavimas, žudymas.
antisemitizmas - antisemitizmas polit. priešiškumas žydams.
parazitizmas - parazitizmas 1. biol. parazito santykiai su šeimininku. 2. prk. gyvenimas iš svetimo darbo, išnaudojimas, dykaduoniavimas.
kosmopolitizmas - kosmopolitizmas priešinga patriotizmui ideologija, skelbianti tėvyne visą pasaulį, atmetanti nacionalines tradicijas ir nacionalinę kultūrą.
favoritizmas - specialios naudai šališkumo, rodantis valstybės ar faktas yra mėgstamiausia
hermafroditizmas - hermafroditizmas biol. abiejų lyčių požymių buvimas viename organizme.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž