Žodžių dziusti reikšmės

siusti - siusti, siunta, siuto 1. sirgti pasiutlige: Šuo ėmė siusti 2. savavaliauti, siautėti: Okupantai siuto kaip įmanydami. Jis siuto iš piktumo. 3. pykti, niršti, bartis: Ko siunti ant manęs? 4. išdykauti, šėlti: Vaikai, nesiuskit! 5. prk. audroti: Vėtra siuto visą naktį. siutim|as: Nebuvo girdėti audros o.
dziusna - džiūsna b. liesas, sudžiūvęs žmogus ar gyvulys.
issiusti - išsiųsti, išsiunčia, išsiuntė leisti, liepti išvykti; leisti išgabenti: I. ką į kelionę. Išsiunčiau duonos parnešti. I. laišką. sngr. išsiuntimas.
įsiusti - įsiu|sti, įsiunta, įsiuto smarkiai užpykti, įniršti: Taip įsiuto, kad nebesusivaldo. įsiutimas.
liūsti - liū|sti, liūsta, liūdo 1. darytis liūdnam, nelinksmam: Mergina kasdien didžiau liūdo. Ko liūdai, vaike? 2. būti liūdnam, liūdėti: Neraudokite, neliūskite - sugrįšiu. liūsta mergelė be jaunimėlio (d.). liūdimas .
triūsti - triuš|ti, triūšta, triušo 1. pamažu trupėti, lūžinėti: Eglės šakelės iš apačios triūšta. Plaukai triūšta. 2. pūti, trešti: Rąstas nuo lietaus pradėjo triušti triušimas.
pasiųsti - pasiu|sti, pasiunta, pasiuto 1. susirgti pasiutimo liga: pasiutęs šuo. Aprietas gyvulys pasiunta ir gaišta. 2. imti siusti, niršti: Jis pasius, kai sužinos. Kad tu pasiustum! (toks keiksmas). Manau sau: pasiuskite (žinokitės), ko man čia kištis! Padeda kažin kur - pasiusk nerasi! 3. kiek siusti, pykti, niršti: pasius kiek ir nurims. 4. šnek. imti ką smarkiai daryt...
nusiųsti - nusiųs|ti, nusiunčia, nusiuntė 1. liepti kur nuvykti: nusiųsk vaiką į parduotuvę duonos parnešti. 2. nuleisti, duoti nugabenti: Nusiųsti laišką motinai. Nusiuntė dovanų. nusiuntimas.
nuliūsti - nuliū|sti, nuliūsta, nuliūdo pasidaryti nelinksmam, nusiminti: Ko taip nuliūdai? Vaškas nuliūdęs vaikšto. nuliūdimas.
atsiūsti - siùsti,siuñta, siùto 1.sirgti pasiutlige:Temperatūra taip žemai nukrito, kad net šunys negalėjo pakelti tokio šalčio ir pradėjo siusti Iš pradžių buvo taip karšta, kad šunes siuto Laimė, kad jie nesiunta, nes galėtų aprieti visus gyventojus ^ Tegu šunys siuntie, ne žmogus Gerk: nė siusi, nė pusi Nė siusi, nė pusi dėl to 2.ner...
prisiųsti - prisiųsti, prisiunčia, prisiuntė daug atsiųsti: Prisiunčia jam tėvai visokių gėrybių. prisiuntimas.
persiųsti - pers|iųsti, persiunčia, persiuntė gautą daiktą per tarpininką nusiųsti: Man nereikia to žurnalo, jam persiunčiau. persiuntimas.
parsiųsti - parsiųsti, parsiunčia, parsiuntė pasiųsti namo: P. pinigų. parsiuntimas.
išsiųsti - išsiųsti, išsiunčia, išsiuntė leisti, liepti išvykti; leisti išgabenti: I. ką į kelionę. Išsiunčiau duonos parnešti. I. laišką. sngr. išsiuntimas.
apsitriūsti - nuo purvo ar taršos nemokamai
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž