Žodžių dulina reikšmės

dolina - dolinà [< serbų-chorvatų k.], karstinės kilmės Žemės paviršiaus įgriuva arba dubė, susidariusi, plečiantis karėms arba įgriuvus požeminę tuštumą dengiančiam skliautui.
Bylina - bylinà [rus. byl — tikras įvykis], rusų tautosakos žanras — epinė daina apie senovės karžygius, liaudies didvyrius.
Polina - arba susijusių apaštalas Paulius savo laiškuose, doktrinos ar teologijos numanoma jo laiškuose
mandolina - mandolina muz. ragine plokštele skambinamas styginis instrumentas.
disciplina - disciplina 1. savarankiška mokslo šaka (ppr. dėstomoji). 2. drausmė.
afalina - afalinà, delfinas Tursiops truncatus, paplitęs jūrų seklumose; auginamas okeanariumuose.
koralina - koralinà, raudondumblis Corallina; auga drauge su koralais, sudaro koralinius rifus; krūmelio pavidalo.
izoklina - izoklinà [↗ izo... + gr. klinō — lenkiu], žemėlapio linija, jungianti vietas, kuriose yra vienoda magn. inklinacija.
sinklina - aa ilgai sekli dažnai V formos geriamojo vandens talpykla ar pašaruose naminių gyvūnų b bet įvairių buitinių ar pramonės induose, kurių aa vamzdžių, drenažo, ar kanalo vandeniui, ypač palei latako pastato ba karnizo, ilgas ir siauras arba seklios kanalas arba depresija (kaip tarp bangų ar kalvos), ypač ilgai, bet sekli jūros dugno depresija - palyginti TRENCH m...
Karolina - Anglijos kolonija 1663-1729 E Šiaurės Amerikos pakrantės, padalintas 1729 į Šiaurės Karolinoje
freilina - nevedęs mergina ar moteris, ypač kai jauną mergelę tarnaitė ba moteris ar mergina, dirba darbo namuose
dūlinti - dūlin|ti, dūlina, dūlino 1. žr. dūlyti. 2. šnek. pamažu eiti, kiūtinti: dūlina, galvą nuleidęs. dūlinimas.
prasalina - reikalauti institucijos palikti šalį vairuoti ar pašalinti iš namų ar vietos įprasta kurortą ar išbuvimas išsiblaivyti išsklaidyti
monoklina - prietaisas žaidimą ar kitų gyvūnų, ypač vienas, kad turi dygsta uždaryti staiga kažką, pagal kurį buvo sužvejotos ar netikėtai sustojo, taip pat pozicijos ar situacijos, iš kurios jis yra sunku arba neįmanoma pabėgti ba futbolo žaisti gynybinis žaidėjas leidžiama kirsti peštis linijos ir tada yra užblokuotas iš šono, o vietoje ballcarrier pažanga per gyn...
dūlintis - kurti ir atsiskleisti, tarsi išeina į gėlių žydėjimą veiksmas ar procesas
antiklina - A (1) girthed paprastai pamuštas ir oda dekoruotas sėdynė gyvūno raitelis (arklio) (2) iš balno, kuris naudojamas išlaikyti dangtis vieta ba sėdynės turi būti panaši į vairuotojo pakinktų dalis pagal transporto priemonės Rider (kaip dviračio) - prietaisas, montuojamas, kaip paramos ir dažnai formos, kad tilptų į objektą vyko aa ketera jungiantis dvi aukštesn...
melyna - mėlynos spalvos, melsva
dūlinėti - dūlinė|ti, dūlinėja, dūlinėjo džn. mžb. dūlinti 2: dūlinėja po kiemą. dūlinėjimas Žiūrėk: [dūlinti].
Karambolina - karambolinà [↗ karambolis]: 1. biliardo žaidimas 5 kamuoliais; 2. biliardo geltonasis kamuolys.
geosinklina - geosinklinà [↗ geo... + ↗ sinklina]: 1. siauras gilus tektoniškai aktyvus Žemės plutos įlinkis jūroje ar vandenyne; 2. platesne reikšme — tektoniškai aktyvi Žemės plutos juosta, kurią sudaro daug geosinklininių įlinkių, arba geosinklinų (siaurąja reikšme), kitaip geosinklininė juosta.
stalyna - stalynà stalo kojų sujungimas apačioje, pakoja:Sėdi pasidėjęs kojas ant stalỹnos Numazgok ir stalynàs, žinai, kad purvinos Nulūžo stalynà Nepurvyk stalỹnų, tik ką nuploviau
dūlyti - dūl|yti, dūlija, dūlijo dūliu rūkyti (bites). dūlijimas.
geoantiklina - geoantiklinà [↗ geo... + ↗ antiklina], išgaubtas, kylantis Žemės plutos plotas geosinklininėje sistemoje.
Kamerfreilina - kamerfrelina [vok. Kammerfräulein], Rusijoje feodalizmo laikais — aukštųjų pareigūnų dukterų rūmų titulas, duodantis merginoms teisę būti priimamoms caro rūmuose; tą titulą turėjusi moteris.
dūlys - dūlys prietaisas bitėms rūkyti, rūklys.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž