Žodžių dualizmas reikšmės

dualizmas - dualizmas 1. fil. teorija, materiją ir dvasią laikanti lygiareikšmiais pasaulio pradais. 2. dvilypumas.
idealizmas - idealizmas 1. filosofijos kryptis, kuri dvasią, sąmonę, idėją laiko pirminiu dalyku, o materiją, gamtą, būtį - antriniu; priešingai materializmas. 2. nesavanaudiškas pasiaukojimas kuriai nors idėjai. 3. tikrovės idealizavimas.
feodalizmas - feodalizmas ekonominė visuomenės formacija, pagrįsta monopoline viešpataujančios feodalų klasės žemės nuosavybe.
federalizmas - federalizmas polit. valstybės santvarka, pagrįsta federacijos pagrindais.
individualizmas - individualizmas pasaulėžiūra, laikanti asmens reikalus svarbesniais už visuomenės, kolektyvo, kitų žmonių interesus.
fatalizmas - fatalizmas tikėjimas lemtimi.
formalizmas - formalizmas 1. smulkmeniškas laikymasis nustatytų formų, net kenkiant reikalo esmei: Biurokratinis f. 2. formos laikymas svarbiausiu ar vieninteliu vertingu meno dalyku.
animalizmas - Gyvūnas
liberalizmas - liberalizmas 1. polit. srovė, ginanti asmens, demokratijos ir ūkininkavimo laisves ir nesutinkanti, kad valstybė jas varžytų. 2. pažiūrų laisvė. 3. taikstymasis, nuolaidžiavimas.
konceptualizmas - Filosofijos tarpinių teorija tarp realizmo ir nominalizmo kad universalią egzistuoja protas, kaip sąvokų diskurso arba kaip predikatai, kurie gali būti tinkamai patvirtinta iš tikrųjų dažnai kapitalizuotos konceptualų meną
kapitalizmas - kapitalizmas visuomenės ekonominė formacija, pagrįsta privatine gamybos priemonių nuosavybe ir samdomuoju darbu.
kanibalizmas - kanibalizmas 1. žmogėdrystė. 2. biol. gyvūnų ėdimas tos pačios rūšies gyvūnų. 3. prk. kraujo troškimas, žiaurumas.
funkcionalizmas - 19-ojo amžiaus pabaigoje 20 amžiaus pradžioje Amerikos mokyklos psichologijos ypač kaip proto funkcijos pritaikyti individualią aplinkai - palyginti STRUKTŪRALIZMO 1 dizaino filosofija (architektūros), kad forma turėtų būti pritaikyti naudoti, medžiagos, ir susisteminti teoriją, kad pabrėžia, visuomenės ir jų sąveikos modelius ir institucijų tarpusavio priklau...
centralizmas - centralizmas centralizuoto valdymo, vadovavimo sistema.
bimetalizmas - iš dviejų metalų (aukso ir sidabro), kartu kaip su tiek teisėtos mokėjimo priemonės, sudarančios pinigų standartas iš anksto nustatytu santykiu
materializmas - materializmas 1. filosofijos kryptis, kuri materiją, gamtą, būtį laiko pirminiu dalyku, o dvasią, sąmonę, idėją - antriniu; priešingai idealizmas. 2. siauras, praktinis tikrovės vertinimas, aukštesnių idealų neigimas.
kolonializmas - kolonializmas kolonijų valdymas, jų išnaudojimas; kolonijinė valstybės politika.
klerikalizmas - klerikalizmas politinė kryptis, siekianti bažnyčios ir dvasininkijos viešpatavimo ar politinės ir kultūrinės įtakos didinimo.
intelektualizmas - intelektualìzmas teorija, kelianti į pirmą vietą intelektą (protą, mąstymą) ir paneigianti praktinės veiklos vaidmenį pažinime.
imperializmas - imperializmas 1. svetimų žemių grobimo ir viešpatavimo kitose šalyse politika. 2. marksizmo terminologijoje - aukščiausioji kapitalizmo stadija, kurioje laisvoji konkurencija pakeičiama tarpvalstybiniu ekonomikos monopolizavimu.
fundamentalizmas - dažnai kapitalizuotos, kad 20-ojo amžiaus protestantizmo judėjimą, pabrėždama Aiškinant pažodžiui, iš jos išplaukia Bibliją kaip esminis krikščioniško gyvenimo ir mokymo b Šiame judėjimo c laikomasi tokių įsitikinimų įsitikinimų judėjimas ar požiūris, pabrėždamas, aiškaus ir pažodinio laikytis pagrindinių principų
komercializmas - (1) užimta arba užsiima komercijos ar darbai, skirti komercijai
institucionalizmas - dėmesys skiriamas organizacijos (kaip religija) kitų veiksnių sąskaita visuomenės institucinė globa neįgaliesiems, delinkventinio elgesio, ar priklausomus žmones, ekonominė mokykla minties, kuris pabrėžia socialinių institucijų vaidmenį ekonominiam elgesiui įtakos
konstitucionalizmas - konstitucionalìzmas politikos ir valstybinės teisės mokslo srovė, kuri geriausia valdymo sistemą laiko konstitucinę monarchiją.
internacionalizmas - internacionalizmas polit. doktrina, pagal kurią nacionaliniai interesai pajungiami bendriesiems tautų arba kurios nors klasės interesams: Proletarinis i.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž