Žodžių dreve reikšmės

drevė - drev|ė 1. medyje išpuvusi skylė, uoksas, išduba: drevėje pelėda išsiperėjo vaikus. Bitės susimetė į liepos drevę. 2. etnogr. pušis su iškaltomis skylėmis bitėms gyventi: Į drevę bitės susispietė.
dieve - pasenęs kilnus labai vertinami tauriųjų
drena - drena, drenos drenažo vamzd (el) is.
drevėtas - drevėt|as, drevėta išpuvęs, turintis drevių: Medis visas drevėtas.
drenas - ×drẽnas,-à ( дpэнны, дpяннoй) blogas, prastas:Drẽnos dienos mat rudenio čėsas Ka sveikata drenà, drena gyventie Drenùtis paršiukas buvo ^ Biednam i košė drena, bagotam visur gerai drẽna Žiemos laike drẽna vaikščiot drenaĩ Sėdi...
drebus - dreb|us, drebi tuoj drebantis, virpantis.
drebia - kad vienas naudojamas kaip tema arba tiesioginis objektas ar netiesiogiai siekiama prielinksniu paprastai nuoroda veiksmažodis ar objekto negyvu daiktu
brevė - Menas yra ilgas, gyvenimas yra trumpas žmogaus gyvenimo trukmę ribos visi, kurie gali būti atlikta
drenavimas - drenãvimas → drenuoti:1.Laukų drenavimas Drenavimo gylis 2.Bronchų drenavimas
drebutiena - drebutiena žr. šaltiena.
drembti - dremb|ti, drembia, drembė 1. mindžioti, trempti: Galvijai pievą drembia. 2. šnek. velti, jaukti: Lovą, stalą drembti drembimas.
dreifavimas - off-Žinoma šoninis laivo judėjimas, kai vyksta b Tarp pavadinimo ir tako lėktuvo leistinas maržos laisvės arba pakeisti tolerancijos kampas
dreifas - dreifas laivo (arba lyties) nešimas ar kurso kitimas dėl gamtinių priežasčių.
drebant - purtyti savo noru (kaip baimė arba šaltas) Shiver judėti, garso, perduoti, ar išsipildys, jei stipriai kratomas arba Drebošs
drebučiuose - minkštas, šiek tiek elastinga maisto produktas, paprastai su želatina arba pektinas, ypač vaisių produktas, pagamintas verdantį cukraus ir vaisių sulčių medžiagos panašus želė konsistencijos baimės ar neryžtingumas beformis Amorfinis masė minkštimas Jell padėtį, kad želė minkštas, šiek tiek elastingas maisto produktas, pagamintas paprastai su želatina ar...
drebėti - drebė|ti, dreba, drebėjo 1. būti apimtam krečiamų judesių, virpėti, purtėti: Drebėti iš šalčio, iš baimės. Šaukia, kad net langai dreba. Dreba kaip epušės lapas. Jauni šoka - žemė dreba, seni šoka - dantys kleba (folkloras). Jo balsas dreba. Širdis drebėjo apmaudu. 2. prk. bijoti, baimintis. 3. prk. perdėtai šykštauti, gailėti: Dreba dėl skatiko. dr...
drebulė - drebul|ė bot. medis pilka ar pilkai žalia žieve ir drebančiais lapais (Populus tremula), epušė: Dreba kaip drebulės lapas.
drebulys - drebulys raumenų virpėjimas (nuo šalčio, iš baimės ir kt.), virpulys, šiurpulys: D. krėtė kūną. D. ima, purto.
drebinti - drebin|ti, drebina, drebino priežodis drebėti 1: Visą kūną drebino kūkčiojimas. Lėktuvai drebina orą. Balsą drebinti drebinimas Žiūrėk: [drebėti].
dreifuoti - dreif|uoti, dreifuoja, dreifavo būti nešamam vėjo, srovių, krypti nuo kurso. dreifavimas.
drebantis - būdingas virpesius
drednoutas - šiltas drabužis iš storo audinio, taip pat audinys [Drednoutas, British Šarvuotiniai] Šarvuotiniai b vienas, kad yra tarp didžiausia ir galingiausia tokio tipo
drebučiai - drebučiai dgs. 1. kul. sutenėjęs šaltienos skystis. 2. kul. sustingdytas valgis iš vaisių ar uogų, sulčių, cukraus ir želatinos.
drebulynė - drebulynė drebulių priaugusi vieta.
drebulynas - drebulynas drebulių miškas.
drebulinis - drebulin|is, drebulinė -> drebulė: drebulinės malkos.
drebėjimas - drebė́jimas → drebėti:1. Drebė́jimas rankų, kojų – tikras senukas! Drebė́jimas nuo šalčio, iš bailės Širdies lekiojimas, drebėjimas(mušimas) ║ Ir bus badai, ir marai, ir drebėjimai žemės 2. Su priešingomis nuomonėmis galima greta gyventi be drebėjimo Išsigąs tada kunigaikščiai Edomo, drebėjimas apims gali...
drebėdamas - purtyti savo noru (kaip baimė arba šaltas) Shiver judėti, garso, perduoti, ar išsipildys, jei stipriai kratomas arba Drebošs
drebarankis - drebarank|is, drebarankė dkt. žmogus, kurio dreba rankos.
dreifuojantis - a vairavimo kažkas palei b srautą ar greičio upės ar vandenyno srovė srautas aktas varomas, sviedžiami arba paragino kartu arba kartu grumstas arba fizinio agentūros, kaip vėjo varoma sniego tarsi kažkas , lietus, debesys, dulkės, rūkote arba paprastai arba netoli žemės paviršiaus b (1) materijos masė (smėlio), deponuota kartu arba jei vėjo ar vandens (2) Bezł...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž