Žodžių derėjimas reikšmės

derėjimas - derė́jimas 1.→ derėti 1: Derė́jimas nieko nepadės: vis tiek nenuleisiu Po ilgų kalbų ir derėjimų Danyla sutiko priimti vieną žirgą Prancūzija ilgus derėjimus vedė su ciecoryste Maroko | Baisus derė́jimasis! 2.sutartis, susitarimas:Derėjimą darau Derė́jimą laužti Kūdikis pagal aną derėjimą turėjo velniui tekti ...
nederėjimas - blogai, neteisingai
derėjimasis - susitarimas tarp šalių ginčų, ką kiekvienas suteikia arba gauna sandorio tarp jų ar kokių veiklą ar politiką, kiekvienas vykdo kitai kažką, įgijo arba kuris tarsi derybų, ypač naudingas pirkimas
kerėjimas - kerė́jimas → kerėti 1: Dabar tokios trumpos ir nuostabios naktys – budėjimų naktys – kerėjimų naktys Kovoja ne ginklu, bet burtais ir kerėjimais Jo lobius saugojo seni kerėjimai apkerė́jimas → apkerėti 1: Prieš tokį apkerėjimą nerasta žolelių atkerė́jimas → atkerėti: Ir jas galima išvadinti...
gerėjimas - gerė́jimas → gerėti:1.Užlijo, ir tuoj žymu [javų] gerė́jimas Liaudies ūkio atkūrimą lydėjo nenukrypstamas darbininkų klasės ir valstiečių padėties gerėjimas 2.Ne koks da gerė́jimas [ligonio] → pagerėti:1.Laikų pagerėjimas 2.Buvo ligonis pagerėjęs, ale po tam pagerė́jimu ir vėl atkrito
pagerėjimas - gerė́jimas → gerėti:1.Užlijo, ir tuoj žymu [javų] gerė́jimas Liaudies ūkio atkūrimą lydėjo nenukrypstamas darbininkų klasės ir valstiečių padėties gerėjimas 2.Ne koks da gerė́jimas [ligonio] → pagerėti:1.Laikų pagerėjimas 2.Buvo ligonis pagerėjęs, ale po tam pagerė́jimu ir vėl atkrito
neturėjimas - teigia, kad, būdamas atstu, laikotarpis nėra nori, trūksta
nenorėjimas - nenoriai opozicija siūlomos magnetinės grandinės magnetinio srauto kokybės ar būklės, ypač magnetinio potencialų skirtumą atitinkamo srauto santykis
giedrėjimas - giedrė́jimas → giedrėti 1: Duok šalną, duok giedrėjimą → pragiedrėti: Nematyt jokio pragiedrė́jimo Vasarotojai laukia pragiedrėjimo
apkerėjimas - kerė́jimas → kerėti 1: Dabar tokios trumpos ir nuostabios naktys – budėjimų naktys – kerėjimų naktys Kovoja ne ginklu, bet burtais ir kerėjimais Jo lobius saugojo seni kerėjimai apkerė́jimas → apkerėti 1: Prieš tokį apkerėjimą nerasta žolelių atkerė́jimas → atkerėti: Ir jas galima išvadinti...
parėjimas - parėjimas -> pareiti.
norėjimas - ilgas arba tikiuosi, skirtas eksponuoti ar jaučiasi troškimo
kairėjimas - kairė́jimas → kairėti 2. → pakairėti.
nubyrėjimas - praradimas, sumažėjęs arba sunaikinimas kažką (naudojimo, irimo, erozijos, ar nėra nuotėkio); ypač išlaidavimas ar galima išvengti nuostolių brangine
įkyrėjimas - kyrė́jimas → kyrėti. → apkyrėti: Pildyti rimtai ir be apkyrėjimo pavynastes → įkyrėti: Jis gali be įkyrėjimo pasakoti apie generolą ir jo batus Dvaro persekiojimų ir įkyrėjimų buvo prityrę → pakyrėti: Pakyrėjimas ligos pasilpins mūsų protą
nepasiturėjimas - kai nori nuskurdęs
paaštrėjimas - aštrė́jimas → aštrėti 2: Sakai, vėjas aštrėja, bet koks čia aštrė́jimas, kad jau atadrėgis! → paaštrėti:1.Tokio staigaus šalčio paaštrė́jimo nieks nesitikėjo 2.Vidinių prieštaravimų paaštrėjimas
pasigėrėjimas - archajiškas įdomu, malonu, savigarba arba stebėjosi aprobavimo objektas
įžiūrėjimas - žiūrė́jimas. → žiūrėti: 1. Koks čia mano žiūrė́jimas viena akia. Rašytojo stebėjimo metodai bent kiek skiriasi nuo paprasto žiūrėjimo. Nuo įtempto žiūrėjimo Benui įskaudo akys. Kasdien [ligonei] švirkšto dūriai, vien slogus miegas, ilgas žiūrėjimas į lubas. Ketvirtas stabymas pajautimų kūno, o daugiausiai žiūrė́jimo ir girdėjimo. Žiūrėji...
apžiūrėjimas - žiūrė́jimas → žiūrėti:1.Koks čia mano žiūrė́jimas viena akia Rašytojo stebėjimo metodai bent kiek skiriasi nuo paprasto žiūrėjimo Nuo įtempto žiūrėjimo Benui įskaudo akys Kasdien [ligonei] švirkšto dūriai, vien slogus miegas, ilgas žiūrėjimas į lubas Ketvirtas stabymas pajautimų kūno, o daugiausiai žiūrė́jimo ir g...
pasibjaurėjimas - bjaurė́jimasis → bjaurėtis: Bjaurė́jimasis ima jau tik žiūrint, o kap reikėtų valgyt? → pasibjaurėti: Nukrėtė pasibjaurėjimo šiurpas Jis eina šalin su pasibjaurėjimu
neapsižiūrėjimas - apsirikimas, nepakankamas dėmesys, klaidos darymas.
įsižiūrėjimas - vienas, kad yra su kitu lygus vienodo būklės, ypač priklausanti tos pačios visuomenės grupės, ypač dėl amžiaus, kokybės, ar padėtis archajiškas kompanionas Vvalstybė vienas iš penkių gretas (kaip kunigaikščio, markizas, grafas, vikontas, ar Baron) Didžiosios Britanijos Parostwo b Noble 1 pažvelgti siauriau arba smalsiai, ypač ieškoti searchingly kažką sun...
išpopuliarėjimas - arba plačiajai visuomenei, tinkamą balsų dauguma, kuri pritaikyta arba rodo supratimo ir skonio daugumos
paastrejimas - aštrė́jimas → aštrėti 2: Sakai, vėjas aštrėja, bet koks čia aštrė́jimas, kad jau atadrėgis! → paaštrėti:1.Tokio staigaus šalčio paaštrė́jimo nieks nesitikėjo 2.Vidinių prieštaravimų paaštrėjimas
apziurejimas - žiūrė́jimas → žiūrėti:1.Koks čia mano žiūrė́jimas viena akia Rašytojo stebėjimo metodai bent kiek skiriasi nuo paprasto žiūrėjimo Nuo įtempto žiūrėjimo Benui įskaudo akys Kasdien [ligonei] švirkšto dūriai, vien slogus miegas, ilgas žiūrėjimas į lubas Ketvirtas stabymas pajautimų kūno, o daugiausiai žiūrė́jimo ir g...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž