Žodžių demuo reikšmės

dėmuo - dėm|uo, dėmens v. 1. sudedamoji dalis, sandas: Žodžių junginio dėmenys. 2. mat. vienas sudedamųjų dydžių (sudėtyje).
dalmuo - dalm|uo, dalmens v. 1. mat. dydis, gaunamas dalinį padalijus iš daliklio. 2. muz. kai kurių styginių instrumentų postygio vienas skersinių, rodantis, kur spausti stygas.
demaskuoti - demask|uoti, demaskuoja, demaskavo parodyti teisybę, paprastai slepiamą esmę, išaiškinti: Demaskuoti priešų sumanymus, kėslus. demaskavimas: Prisiplakėlių demaskavimas. demaskuotojas, demaskuotoja dkt.
daugmuo - daugm|uo, daugmens v. žr. dauginys.
demaskuotas - atskleisti tikrąją prigimtį Expose pašalinti kaukę nuo
aumuo - aum|uo, aumens v. supratimas, nuovoka: Jis aumenį turi (nekvailas).
akmuo - akm|uo, akmens v. 1. kieta uoliena arba atskiras jos gabalas: Gatvės akmenimis grįstos. Iškalė iš akmens paminklą. Vanduo nuzulino akmenis. Tašytas, gludintas akmuo Perskėlė akmenį. Sunkus, kietas kaip akmuo Ir akmuo, vietoje bebūdamas, apkerpėja (folkloras). 2. prk. sunkumas, sielvartas: Akmuo guli ant širdies. Lyg akmuo nuo širdies nukrito. 3. sintetinis mineral...
asmuo - asm|uo, asmens v. 1. žmogus kaip atskiras individas: asmens neliečiamybė. 2. gram. kategorija, rodanti veiksmo santykį su veikėju: Veiksmažodžiai kaitomi asmenimis. Juridinis asmuo (teis. organizacija, turinti teisę valdyti turtą, sudaryti sutartis).
armuo - arm|uo, armens v. 1. ariamas dirvos sluoksnis: Negilus armuo 2. klampynė, liūnas: Armuo liumpa, kai užeini.
demagogas - demagog|as, demagogė dkt. asmuo, kuris naudojasi demagogija.
demaskuotojas - demaskúotojas,-a kas demaskuoja.
demaskuojamas - kad žinoma, arba matoma atskleisti b archajiškas ekranas gauti regos ar žinias pirmą kartą suprato,
augmuo - augm|uo, augmens v. 1. žr. augalas. 2. žr. auglys 2 [auglys].
demaskuojantis - leidžia pažvelgti ar nors vidinės ar paslėptas supratimą
demagogija - demagogija apgaudinėjimas melagingais pažadais, faktų iškraipymu.
demilitarizuoti - demilitariz|uoti, demilitarizuoja, demilitarizavo vykdyti demilitarizaciją. demilitarizavimas.
demblys - demblys 1. pintas patiesalas. 2. etnogr. pirmutinė šiaudinio stogo eilė. 3. stogo gale prikalta lenta apsaugoti nuo vėjo draskymo.
demaskuojamasis - aktas ar atskleisti poveikio kažką atvejis atskleidė apreiškimą
demagoginis - demagogin|is, demagoginė -> demagogija: Demagoginis kalbos tonas.
dembliai - medžiaga kilimėliai kilimėliai
demagogiškas - demagogišk|as, demagogiška būdingas demagogijai: demagogiška kalba.
demencija - paprastai progresuojanti būklė (kaip Alzheimerio liga), pablogėjusios kognityvinės veikimo pažymėtas dažnai su emociniu apatija pamišimo, veiksnumas
demaršas - demaršas teis. diplomatinis kreipimasis į kitos valstybės vyriausybę (prašymas, teiravimasis, protestas ir pan.).
atitikmuo - atitikm|uo, atitikmens v. kas atitinka, lygu kam nors, ekvivalentas: Kitų kalbų žodžių atitikmenys lietuvių kalboje.
demarkacija - demarkacij|a teis. valstybių sienų nustatymas vietoje ir paženklinimas: demarkacijos linija (paliaubų nustatyta okupuotos teritorijos riba).
demaskavimas - demaskãvimas → demaskuoti 1.
demilitarizacija - demilitarizacija militarizacijos panaikinimas; nuginklavimas.
demilitarizavimas - atsikratyti nuo karin ÷ s organizacijos ar potencialą b uždrausti (kaip zonos arba pasienio zonoje), naudojama kariniams tikslams atsikratyti karinių savybių ar naudojimo
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž