Žodžių dauda reikšmės

dauba - daub|a 1. slėnys, klonis (ppr. gilesnis): dauboje gyvena. 2. geogr. žemės paviršiaus įdubimas stačiais šlaitais.
bauda - baud|a 1. paskirta bausmė pinigais: Baudą užmokėti. 2. sport. bausmė už taisyklių nesilaikymą: baudos metimas. baudos smūgis. baudos aikštelė.
apdrauda - apdrauda gaunami draudimo pinigai: Gavo apdraudą už sudegusį namą.
daug - daug prv. 1. gausu, apstu, nemaža: D. žmonių. D. rankų didžią naštą pakelia (folkloras). Bus d. rašymo. Linkiu d. laimės. Iš d. yra ir pasirinkimo. Ar už d. pirksi? Apie jį girdėjau d. gera. Jis labai d. dirba. Šįmet buvo daugiau medaus. Dabar daugiausia darbo. 2. gerokai, nemažai: Jis d. vyresnis už tave. D. šilčiau šiandien. daugyn prv.: Mūsų mieste ž...
Buda - būd|a 1. nedidelis namelis, pastogė: Sargo, piemens būda Telefono būdelė. 2. lindynė (ppr. šuns). 3. vežimo, karietos dangtis: Važiuoja po būda. 4. istor. Lietuvos miško verslo įmonė.
daubotas - daubot|as, daubota kuris su daubomis: Daubotas paviršius.
barakuda - genties (Sphyraena šeimos Sphyraenidae) ištęsti predaceous dažnai didelius kaulėtų Žuvys šiltų jūrų, kad maisto ir sporto Žuvys taip pat kai kurios formos, dažnai sukelia ciguatera apsinuodijimo vieną, kuris naudoja agresyvus, savanaudis, o kartais ir neetiška metodus, siekiant gauti tikslas ypač verslo
daugel - daugel prv. žr. daug 1: Vai d., d. mūsų brolelių (d.) Žiūrėk: [daug].
daugiafazis - daug kartotinis daug
daugiabutis - daugiabut|is, daugiabutė susidedantis iš daug butų: Daugiabutis namas.
daugeriopas - daugeriop|as, daugeriopa įvairus, visokeriopas, tūleriopas: Sėta daugeriopų javų. daugeriopos prasmės žodžiai. daugeriopai prv.: daugeriopai jis man atsilygino.
daugeriopai - pažymėtas įvairovę arba veislę b daugelis suvokti ar vienijanti įvairias funkcijas, nevienodos pelnytai taip vadinamas dėl daugelio priežasčių
daugiakartis - daugiakart|is, daugiakartė daug kartų daromas, esantis: Daugiakartis sėklinių daigų persodinimas.
daugiakampis - daugiakamp|is, daugiakampė turintis daug kampų.
daugiakalbis - daugiakalb|is, daugiakalbė 1. daug kalbantis, šnekus, plepus. 2. kuris su daug kalbų: daugiakalbė valstybė 2 daugiakalb|is, daugiakalbė dkt. 1. kas daug kalba, plepys. 2. kas moka ir vartoja daug kalbų, poliglotas.
daugiagyslis - turintis kryptį arba sruogų, ypač nurodytos rūšies ar skaičiaus paprastai vartojamas kartu
daugiagalvis - daugiagal̃vis,-ė daugiagálvis kuris su daug galvų:Daugiagal̃vis baisus smakas norėjo karaliaus dukterį praryt Mitologinė daugiagalvė gyvatė
daugiadienis - daugiadien|is, daugiadienė trunkantis daugelį dienų: Daugiadienis žygis. daugiadienės dviračių lenktynės.
daugiabalsis - daugiabals|is, daugiabalsė susidedantis iš daugelio balsų: Daugiabalsis dainavimas. Daugiabalsis ūžesys.
daugiaamžis - daugiaamž|is, daugiaamžė turintis daugelį amžių: Daugiaamžis žmonijos patyrimas.
daugelis - daugel|is didelis kiekis, daugybė, aibė: Daugelis žmonių susirinko. Susitikome po daugelio metų.
daugelio - , kurį sudaro arba sudarė didelio, bet neribotą skaičių
daugiafunkcis - daug kartotinis daug
daugiabriaunis - daugiabriaũnis,-ė kuris su daug briaunų:Daugiabriaunės plokštės
daugiaaukštis - daugiaaukšt|is, daugiaaukštė turintis daug aukštų: Daugiaaukštis namas.
daugiakalbystė - , arba pateikti keliomis kalbomis
daugiadievystė - daugiadievystė daugelio dievų tikėjimas, politeizmas.
daugiakalbiškumas - Kurių sudėtyje yra daugiau nei reikalinga sakytinis žodžius
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž