Žodžių data reikšmės

data - data tikslus kalendorinis laikas (metai, mėnuo ir diena).
adata - 1. smailus metalinis virbalėlis su siūlo įveriama ausele, siuvimo įrankis 2. įrankis, virbalėlis, panašus į šį siuvimo įrankį 3. injekcija, įtraiška, įšvirkštis.
aorta - aorta anat. didžioji arterija, einanti iš kairiojo širdies skilvelio.
anyta - anyta vyro motina: Pikta kaip a.
anketa - ank|eta, anketos klausimų lapas kurioms nors žinioms rinkti: Užpildyti anketą.
arbata - arbata 1. žr. arbatžolės. 2. gėrimas su arbatžolėmis: Stipri, silpna a. A. dar nepritraukė. Geria arbatą su citrina.
datatorius - datãtorius, štampas datoms dokumentuose žymėti.
apkanta - apkantà apykanta, apkentimas:Jis apkantõ[je] gyvena, o tas neapkantõ[je] Bepig, kad aš tokiõ[je] apkantõ[je] būčiau, kaip ans, bet jis mane šią valandą turi neapkantõ[je] Apkantõj laiko Gailesį ir ãpkantą dideliai retai tetur žmonys Liepia turėt apkantoj senatuvę gimdytojų savo
apkalta - pareikšti kaltinimą prieš b imti su nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo, specialiai mokestį (valstybės pareigūnas) pateikia kompetentingai teismo nusižengimą, biuro a pašalinti iš pareigų, ypač dėl netinkamo elgesio, nekiltų jokių abejonių dėl ypač ginčyti pasitikėjimą ar galiojimas
atkaita - atkait|a 1. žr. atokaita. 2. antrą kartą kaistas, virtas valgis: Nenoriu tos atkaitos valgyti.
atjauta - atjaut|a atjautimas, jautrumas dėl kito žmogaus nelaimių: Tu nė kiek atjautos neturi.
apsėta - įvesti iš mikroorganizmo į
akistata - liudytojų ar nukentėjusiojo su kaltinamuoju suvedimas parodymams patikrinti.
afrikata - sutaptinis priebalsis, susidaręs iš sprogstamojo ir pučiamojo priebalsių (c, č, dz, dž).
atokaita - atokait|a vieta prieš saulę ar ugnį: Poilsiautojai šildosi saulės atokaitoje.
aspirata - nepriklausoma garso \ h \ ar simbolis (Raidė H), atstovaujantys priebalsis galutinės komponento siekį
apšvita - procesas, kurio metu jonizuojančiosios spinduliuotės srautas apšvitina žmogų ir aplinką.
apyvarta - apyvart|a pinigų ar prekių judėjimas - gavimas ir išleidimas: Kapitalo, mokėjimų apyvarta Krovinių apyvarta Pinigus reikia leisti į apyvartą. Parduotuvė daro didelę apyvartą. Apyvarta sustojo. Išimti ką iš apyvartos. apyvartos dgs. ryt. mėnulio permaina: Nuo apyvartų galės ir šaltis kristi.
apykanta - apykanta apkentimas, pakentimas, tolerancija: Savitarpio a.
apykaita - apykaita apsikeitimas, ko pasikeitimas: Medžiagų a. organizme. Energijos a.
apskaita - apskait|a 1. skaitinių duomenų rinkimas ir tvarkymas: Buhalterinė, balansinė, finansinė, pajamų apskaita Statistinė apskaita Medžiagų, produkcijos apskaita Krašto ūkio apskaita apskaitos dokumentai. 2. surašymas kam nors reikalingų asmenų ir duomenų apie juos tvarkymas, saugojimas: Karo prievolininkų apskaita.
akvatinta - išėsdinimas spausdinimo forma, gali būti atkuriami taip, kad tonai panašūs į akvarelės plovyklose metodas, taip pat spausdinti iš plokštelės išgraviruotas
ataskaita - ataskait|a oficialus pranešimas žodžiu ar raštu apie nuveiktą darbą, tam tikrą dalykų padėtį ir kt.: Duoti darbo ataskaitą. Statistinė ataskaita.
apyskaita - apyskaita finansinės veiklos ar statistinių duomenų pateikimas: Buhalterinė a. Biudžeto a. Sergamumo a. Metinė a.
atošvaita - atošvaita -> atošvaistė.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž