Žodžių dalykas reikšmės

dalykas - dalyk|as 1. kokia nors apraiška, atsitikimas: Jam atsitiko toks dalykas Baisių dalykų pripasakojo. 2. reikalas: Dėl vieno dalyko turiu į miestą eiti. Ne tavo dalykas, tylėk! 3. dėstomasis, mokomasis ar tiriamasis objektas. 4. materialus daiktas: Žagrės, geldos, kubilai ir kiti ūkio dalykai. Aiškus dalykas (aišku).
dalykiskas - dalykišk|as, dalykiška 1. realus, konkretus; praktiškas: Dalykiškas nutarimas. Valstiečiai - dalykiški žmonės. 2. objektyvus: Dalykiškas klausimo tyrimas. dalykiškai prv. dalykiškumas.
dalykiškas - dalykišk|as, dalykiška 1. realus, konkretus; praktiškas: Dalykiškas nutarimas. Valstiečiai - dalykiški žmonės. 2. objektyvus: Dalykiškas klausimo tyrimas. dalykiškai prv. dalykiškumas.
dalykinis - dalykin|is, dalykinė -> dalykas 3: dalykinė mokymo tvarka Žiūrėk: [dalykas].
salikas - šalik|as pailga skarelė kaklui apsirišti, kaklajuostė: Apsivynioti kaklą šaliku.
šašlykas - šašlykas avienos gabaliukų, suvertų ant iešmo, kepsnys.
malikas - malik|as dkt. -> malti.
kalikas - kalik|as, kalikė dkt. -> kalti.
dalykėlis - dažnai mažas mechaninis arba elektroninis įtaisas, su praktiniam naudojimui, bet dažnai suvokiami kaip naujovė
dalykiškumas - dalykiškùmas → dalykiškas:1.Dabar reikia parodyti daugiau dalykiškumo ir praktiškumo 2.Tyrinėjimo dalykiškùmas yra jo objektyvumo laidas
šalikas - šalik|as pailga skarelė kaklui apsirišti, kaklajuostė: Apsivynioti kaklą šaliku.
skalikas - skalikas medžioklinis šuo: Šuo s. Greitas kaip s. Zuikinis s.
paslikas - paslik|as, paslika 1. išsitiesęs visu kūnu, išdrikas: Rytą keliasi anksti, o pavakare paslikas guli. 2. leisgyvis, bejėgis: Gulėjau paslika daug savaičių, kol pagijau.
daliklis - dalikl|is mat. dydis, iš kurio dalijama.
pakalikas - pakalik|as, pakalikė dkt. niek. pataikūnas: Okupantų, viršininkų pakalikas.
katalikas - katalik|as, katalikė dkt. katalikybės išpažinėjas: katalikų dvasininkai.
bazilikas - bazilikas bot. lūpažiedžių šeimos vaistinis ir prieskoninis augalas (Ocimum).
blikas - blikas [vok. Blick]: 1. šviesos atšvaitas; šviesos dėmė tamsiame fone; 2. tapybos kūrinio šviesių dažų dėmė, daranti šviesos atspindžio įspūdį.
plikas - plik|as, plika 1. neturintis išaugusios dangos (plaukų, plunksnų, lapų ir kt.): plika galva. Lizde tupėjo pliki paukščiukai. plikos medžių šakos. plika ganykla. 2. nuogas: plikos rankos (be pirštinių). plikos kojos (basos). Vaikščioja plika galva (be kepurės),pliku kaklu. 3. niekuo neapdengtas, neapklotas, grynas: plika žemė. Plikas kelias (be sniego). plikos ...
tulikas - tulikas zool. tilvikų šeimos skrajus, triukšmingas paukštis: Raudonkojis t. (Tringa totanus).
šlikas - , prigludę dangteliu; ypač šviesos brimless dangtelis patalpų viduje dėvėti įvairių rūšių mėtų (gentis Scutellaria), varpo formos kultivavimo, kad kai apverstas panašus šalmas viršutinė dalis kaukolės calvarium
evangelikas - evangelik|as, evangelikė dkt. protestantų tikybų, kurios tikėjimo pagrindu laiko evangelijas, išpažinėjas: evangelikai liuteronai. evangelikai reformatai.
alkoholikas - alkoholik|as, alkoholikė dkt. kas liguistai linkęs į alkoholinius gėrimus, girtuoklis.
svilikas - svilikas zool. kikilių šeimos kresnas paukštis su storu snapu (Coccothraustes coccothraustes).
puolikas - puolik|as, puolikė dkt. -> pulti.
kūlikas - kūlik|as, kūlikė dkt. -> kulti.
kirlikas - kirlikas zool. sėjikų šeimos vieversio dydžio paukštis (Charadus): Upinis k. (Ch. dubius). Jūrinis k. (Ch. hiaticula).
kiklikas - kiklikas etnogr. moterų liemenė.
melancholikas - melancholik|as, melancholikė dkt. 1. psich. šaltas, lėtas, silpnos nepaslankios psichikos, pusiausvyros stokojantis (lėtai susijaudinantis ir lėtai susitvardantis) žmogus. 2. kas serga melancholija. 3. viskam jautrus, lėtas ir liūdnas, prislėgtas, sielvartingas, rūškanas žmogus.
užpuolikas - užpuolik|as, užpuolikė dkt. -> užpulti.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž