Žodžių busena reikšmės

būsena - būsen|a 1. buvimo, gyvenimo būdas: Prasta būsena 2. spec. medžiagos, sąmonės, reiškinių buvimo būdas: Garų būsena Rimties, kritinė būsena Psichinė būsena Prislėgta būsena Apsvaigimo būsena Kalbos būsena Istorinių būsenų kaita.
bėgsena - bėgsen|a bėgimo būdas: Arklys našios bėgsenos.
judėsena - judėsena judėjimo būdas.
josena - josena jojimo būdas, jojimas.
eisena - eisen|a 1. ėjimo būdas: Lengvos eisenos žmogus. 2. žr. eitynės 2 Žiūrėk: [eitynės].
šukuosena - šukuosena šukavimo (susišukavimo) būdas: Graži jos š.
kalbėsena - kalbėsena kalbėjimo būdas: Greita k.
teisena - teisen|a teis. bylų nagrinėjimo tvarka: Baudžiamoji teisena Ištuokos byloms taikomi civilinės teisenos nuostatai.
tarsena - tarsena balso skambėjimo pobūdis kalbant arba dainuojant, dikcija: Aiški, gryna, švari t.
elgsena - elgsen|a gyvenimo ir veikimo būdas, elgimasis: Savo elgsena jis visiems pavyzdys.
adysena - adýsena adymo būdas.
Sena - šena i prv. -> šen.
tapysena - tapysena tapymo būdas.
šypsena - šypsen|a šypsojimasis, šypsulys: Maloni veido šypsena Giedra šypsena Jos lūpose žaidė šypsena Kelti šypseną.
kirpsena - kir̃psena kirpimas.
dvėsena - dvėsena 1. nudvėsusio gyvulio mėsa, maita. 2. b. menkinamai sulysęs, sumenkęs gyvulys ar žmogus.
žengsena - žengsena žengimas, žengimo būdas.
vartosena - vartosena vartojimas, vartojimo būdas: Įvardžiuotinių būdvardžių v.
valdysena - valdysena valdymo būdas, valdymas.
rašysena - rašysena rašymo būdas, stilius: Aiški, graži, glausta, sugrūsta, padrika, bėgli r.
laikysena - laikysena laikymosi būdas, elgsena: Kūno l. Santūri l.
iškasena - ìškasena. 1. daiktas, randamas, kasinėjant žemę: Iš iškasenų daug ką galima pasakyti apie senovę. Gan skaitlingas skyrius iškasenų Lietuvoje ir Žemaitijoje. 2. iškasama mineralinė žaliava. .
gyvensena - gyvensena gyvenimo būdas.
giedosena - giedosena giedojimas, giedojimo būdas.
galvosena - galvosena galvojimas, galvojimo būdas.
sėdėsena - sėdėsena sėdėjimo būdas.
stovėsena - stovėsena sport., kar. stovėjimo būdas: S. "ramiai","laisvai". Pagrindinė s. Plati, žema, atbulinė s. Imtynių s. S. ant rankų.
mąstysena - mąstysena mąstymo būdas.
dėstysena - dėstysena dėstymo būdas: Sklandi minčių d.
vaikščiosena - pėsčiomis arba juda pėsčiomis kojų judesių seką (pasivaikščioti, Atrodo, kad risčia bėgama be jokių, tempą, ar Canter) būdu, arklys, šuo juda į priekį būdu arba judėjimo ar pažangos greičio
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž