Žodžių brangus reikšmės

brangus - brang|us, brangi 1. turintis didelę vertę, daug kainuojantis; priešingai pigus 1: Brangus laikrodis. Žiemą obuoliai brangūs. brangi kelionė (brangiai atsieinanti). Brangus pragyvenimas. Siūloma prekė nebrangu (folkloras). brangieji metalai (auksas, sidabras). 2. prk. mielas, malonus, gerbiamas: Brangus draugas. brangiausias svečias. brangieji, atleiskite! Brangūs p...
rangus - rang|us, rangi vikrus, apsukrus: Rangus vaikinas. Su jaučiais ne taip rangu arti. Jis nerangus dirbti. rangiai prv.: Nerangiai atsistojo. rangumas.
bangus - bang|us, bangi vak. smarkus, didelis (apie lietų).
nebrangus - pagrįstos kainos pigios
brangusis - pasenęs kilnus labai vertinami tauriųjų
brangumas - brangùmas. brángumas. 1. → brangus 1: Kažin šiemet kokio brangùmo linai? Su brangumù taip – kam kokios reik. Pasakykie, mergele, po kam anas brangùmo? – Vienas žiedas brangùmo po tris šimtus rublelių. O radosi brangumas (badai) toje žemėje. Kariai, nerimasčiai, brángumai. Nepirkau arklio – toks brangumė̃lis (labai brangūs) ! 2. → brangus 3: ...
nerangus - nerang|us, nerangi lėtas, tingus: Nerangus žmogus. Jis nerangus darbe. nerangiai prv.: Nerangus atsistojo. nerangumas: Jis per savo nerangumą liko namie.
brangumynas - brangumyn|as brangus daiktas, brangenybė: Čia sudėti visokie brangumynai.
dangus - dang|us 1. virš žemės matoma skliauto pavidalo erdvė: Giedras, apsiniaukęs dangus Žvaigždės spindi danguje. Tiesiai į dangų kyla dūmai. 2. bažn. antgamtinių būtybių buveinė, dausos. 3. tarm. krosnies vidaus viršus. dangaus ašarėlės (neužmirštuolė). dangaus juosta (vaivorykštė). dangumi dengtas (be stogo). Dangų remia (labai aukštas). dangų su žeme ...
prabangus - prabang|us, prabangi ištaigingas: Prabangus gyvenimas. prabangi puota. prabangiai prv.: prabangiai gyventi. prabangumas.
brangiausias - dalyvauja didelės išlaidos ar kitą auką
brangti - brang|ti, brangsta, brango darytis brangiam, brangesniam. brangimas.
brangintis - brangin|tis, branginasi, branginosi 1. -> branginti 1. 2. būti sunkiai priprašomam, atsikalbinėti, didžiuotis: Ko taip branginiesi - kad prašo, ir eik. branginimasis Žiūrėk: [branginti].
brangymetis - brangymetis laikas, kada kas brangu.
branginamas - laikyti brangūs jausti arba rodyti meilę
brangiai - brangiai prv. -> brangus.
atvangus - atvang|us, atvangi 1. ramus, saugus: atvangi vieta. atvangu buvo jo ūksmėje būti. 2. nerūpestingas, tingus: Atvangus į darbą. atvangiai prv. atvangumas.
pažangus - pažang|us, pažangi 1. kuris pažengęs, rūpinasi pažanga: Pažangus žmogus. Pažangus judėjimas. pažangi spauda. 2. gerai besimokantis: Pažangus mokinys. pažangiai prv. pažangumas: Pažiūrų pažangumas. Mokinių pažangumas.
pastangus - pasistengti padaryti, pasiekti, spręsti, ar poveikis
brangėti - brangė|ti, brangėja, brangėjo brangti.
brangioji - numylėtinis tas, kuris yra mylimas paprastai simpatiškas žmogus nepaprastą viena jo rūšis
brangintojas - brangìntojas(-is ), -a brángintojas 1. brangininkas:Kam toks brangìntojas, pigiau nuleisk 2.vertintojas, gerbėjas:V. Kudirkos brangintojams ir bičiuliams patariau ir šitą „Pranešimą“ kartkartėmis skaityti
branginti - brangin|ti, brangina, brangino 1. brangiai prašyti, kelti kainą: Per daug brangini, nepirksiu. sngr.: Parduok pigiau, nesibrangink. 2. vertinti, taupyti, saugoti: Branginti savo sveikatą, akis. Savo kraštą branginti branginimas brangintojas, brangintoja dkt.
brangininkas - branginink|as, brangininkė dkt. kas brangiai parduoda, daug prašo: Jis geras žmogus, ne brangininkas.
brangenybės - ornamentu iš tauriųjų metalų dažnai su akmenimis arba puošia emalio ir dėvėti kaip apsirengimo vienas aksesuaras, kuris yra labai gerbiamas
brangakmenis - brangakmenis retas, brangus mineralas.
brangiakailis - brangiakail|is, brangiakailė turintis brangų kailį: Brangiakailis žvėrelis.
nepažangus - linkę regresuoti ar regresijos būtį, būdinga, arba plėtoti evoliucinio proceso metu, įtraukiant vis supaprastinti tarifo mažėjimo bazė padidina kūno struktūros
brangenybė - brangenyb|ė 1. brangus, vertingas daiktas: Prisipirko visokių brangenybių. 2. neįprastas brangumas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž