Žodžių bracket reikšmės

gembė - gemb|ė 1. medinis kablys sienoje, vagis: Kepurę pakabino ant gembės. Įkalk gembę į sieną. 2. tech. vienu galu pritvirtinta laikančioji konstrukcija.