Žodžių blusa reikšmės

blusa - blus|a zool. smulkus, šoklus vabzdys parazitas: Žmoginė blusa (Pulex irritans). Šuninė blusa (Ctenocephalides canis). Vištinė blusa (Ceratophyllus gallinae). Šokinėja kaip blusa Per blusas neužmigau. Vandens blusa (dafnija). Blusos numirė (apie didelį išgąstį).
blausa - blausa 1. apsiblausimas, apsiniaukimas (oro). 2. suniurimas, mieguistumas: B. ima. 3. b. apsiblausėlis.
bluostas - bluost|as trumpas miegas, snustelėjimas, akių su merkimas. bluostą sudėti (trumpam užmigti).
klausa - klaus|a 1. girdėjimo pojūtis: Jo klausą pasiekė keisti garsai. 2. sugebėjimas skirti muzikos garsus: Griežia iš klausos (be gaidų). Jo balsas geras, tik klausa menka.
blukus - bluk|us, bluki netekęs spalvos ryškumo; greitai blunkantis: Blukus drabužis. blukumas.
blusėtas - blusėt|as, blusėta turintis blusų: Blusėtas šuo.
bluznis - blužn|is, blužnies m. anat. organas, susijęs su kraujo susidarymu (lien).
blusius - blus|ius, blusė dkt. kas turi daug blusų.
paklausa - paklausa prekių reikalingumas pirkėjams: Padidėjusi, nepatenkinta p. Tirti prekių paklausą.
blužnis - blužn|is, blužnies m. anat. organas, susijęs su kraujo susidarymu (lien).
bluzonas - su gobtuvu palaidinukė
blusynė - blusynė vieta, kur daug blusų.
blukimas - blukìmas → blukti 1: Blukìmas to daryto(dažyto)drabužio! → išblukti: Išblukìmai tavo suknelės – buvo mėlyna, o dabar pilka → nublukti: Vasarą sunku apsaugoti rūbus nuo nublukìmo → pablukti: Jau žym pablukìmas
apklausa - apklaus|a apklausimas, apklausinėjimas: Liudytojo apklausa apklausos protokolas. Ligonio apklausa.
gausa - gausa gausumas.
užklausa - užklaus|a pageidavimas gauti kokią nors informaciją: Informacijos užklausa užklausos paieška.
perklausa - perklausa viešas muzikos veikalo (ppr. naujo) klausymas.
blužnies - , susijusių su ar yra blužnies
blusinės - blusinės dgs. žem. žr. tymai.
blukti - bluk|ti, blunka, bluko darytis neberyškiam (apie spalvą): Drabužis nuo saulės blunka. blukimas.
blužninis - blužninis,-ė → blužnis 1.
blusinėti - blusinė|ti, blusinėja, blusinėjo 1. gaudyti blusas. sngr.: Šuo blusinėjasi. 2. šnek. atidžiai ieškinėti, knibinėti; kibti prie smulkmenų. blusinėjimas blusinėjimasis.
blukinimas - prarasti gaivumą, jėgą, arba gyvybingumo glebti
pramusa - aa įrankis paprastai trumpą lazdele plieno gaminiai, kurie skirtingai formuoja viename gale skirtingų operacijų (kaip formavimo, perforavimas, įspaudimo, arba pjaustymo) ba trumpas smailėjantis Plieniniai strypai vairavimo vinių galvutes žemiau paviršiaus maždaug plieno mirti susiduria su laišku, kad yra priverstas į minkštesnę metalo giliaspaudė matricą, iš ku...
išrausa - išraus|a išrausta vieta: Sviedinių išrausos.
blukinti - blukin|ti, blukina blukino priežodis blukti: Saulė ir lietus blukina drabužį. blukinimas.
bluzginti - blùzginti(-yti), -ina, -ino, bluzgìnti, -ìna, -ìno 1. šlaminant, bildinant judinti, krutinti:Vėjas blùzgina paklodę Vė[ja]s tošį blùzgina Karūną vėjis blùzgina Bluzgino ant vėjo skepetėles Tai ne kas beldžiasi, tik vėjas langinę bluzgìna Pempės bluzgin sparnus | Apsirėdyk šilčiau, vėjas b...
blužniapapartis - blužniapapartis bot. didelis apydrėgnių miškų papartis (Anthyrium).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž