Žodžių bilda reikšmės

balda - bald|a šnek. 1. baldymasis, trankymasis: Su ratais važiuoti gruodu didelė balda 2. prk. vargas, rūpestis: Ne tiek naudos, kiek baldos (folkloras).
bildukas - bildukas mit. dvasia, kuri naktimis baldosi, kipšas.
biliardas - biliardas žaidimas su rutuliais ir lazdomis ant tam tikro stalo.
byla - byl|a 1. teis. teismo procesas: Iškelti, laimėti bylą. Bylą vesti. Baudžiamoji, civilinė byla 2. tam tikras raštinės dokumentų rinkinys: Raštų prisirinko visa byla 3. kalba, šneka: Visi klausėsi tos bylos. Bylą byloti. 4. tarm. buvimas, metas: Prasideda dienos byla Nakties byloje visaip atsitinka.
bilsmas - bilsmas bildesys, trenksmas.
bilonas - aa Jungtinių Valstijų moneta verta 1/10 dolerio ba smulkių pinigų suma Kanados 10-centų gabalas Slengas paketas yra 10 JAV dolerių vertės nelegalių narkotikų (kaip marihuana) vadinamas taip pat bulvarinis maišelį taip gausu arba įprastas būti mažai savigarbos arba šiek tiek vertė labai nedideliame plote
bildenimas - bildẽnimas → bildenti 1: Vienu tarpu buvo girdėt neaiškus bildẽnimas, tuoj visai nutilo
bildėjimas - rasti kažką su aštriu smūgiu, susiduria su kažkuo šurmulio
bilietas - biliet|as (1, 3 b) 1. tam tikras ženklas, duodantis teisę kuo nors važiuoti, kur nors įeiti, dalyvauti: Traukinio, lėktuvo, autobuso bilietas Nuolatinis, mėnesinis bilietas Kino bilietas Loterijos bilietas Turiu bilietą į teatrą, rungtynes. 2. dokumentas, rodantis kokį nors priklausymą: Nario bilietas Mokinio bilietas Partinis, karinis bilietas 3. parengti egzamino ...
biliardo - (1) nedidelis ir gana giliai įstaiga paprastai gėlo vandens (2) rami vieta į srautą (3) vandens telkinyje formavimo virš užtvankos b kažką panašaus baseinas
bildėti - bildė|ti, bilda, bildėjo 1. sklisti daužymo į kietus daiktus garsui, trinksėti: Ratai, statinės, staklės bilda. 2. bildant važiuoti: Žmonės bilda į miestą. bildėjimas.
bildesys - bildesys bildėjimo triukšmas: Kelti bildesį. Nuvažiavo su bildesiu.
bildenti - bild|enti, bildena, bildeno 1. nesmarkiai belsti: Bildenti į duris. Vėjas bildena langines. 2. pamažu bildant važiuoti: Plentu bildenti bildenimas.
bilis - kad per paukštis kartu su savo raguotas apimantis yra mouthpart (su vėžlys snapas), kad panašus paukščio sąskaita su inkaro fluke taškas žandikauliai - pamatyti saito iliustraciją yra dangteliu arba gaubtu į paliesti ir patrinti sąskaitą turi būti pateikta sąskaita, kad skydelio glamonėti meile
Bilas - kad per paukštis kartu su savo raguotas apimantis yra mouthpart (su vėžlys snapas), kad panašus paukščio sąskaita su inkaro fluke taškas žandikauliai - pamatyti saito iliustraciją yra dangteliu arba gaubtu į paliesti ir patrinti sąskaitą turi būti pateikta sąskaita, kad skydelio glamonėti meile
bilijonas - bilijonas milijardas; kai kuriose šalyse - tūkstantis milijardų.
bilirubinas - rausvai geltona vandenyje netirpūs pigmentas vyksta ypač tulžies ir kraujo ir sukelia gelta, jei sukauptas perviršis
biliardinė - biliardinė patalpa žaisti biliardą.
biliardinis - Naudojamas kaip Atributiniai forma biliardu
bilingvizmas - bilingvizmas dvikalbystė.
bilsnoti - bilsno|ti, bilsnoja, bilsnojo bildenti, trinkčioti.
bilateralinis - naudojamas kaip funkcija žodis, reiškiantis judėjimas arba veiksmą ar būklę rodančių judėjimo link vietą, asmenį ar daiktą pasiekė
bylininkas - bylinink|as, bylininkė dkt. kas bylinėjasi, mėgsta bylinėtis.
bilstelėti - bilstelė|ti, bilstelėja, bilstelėjo kiek subildėti: Kažkas bilstelėjo ant aukšto. bilstelėjimas.
bylinėjimasis - archajiškas ginčas konkurse pagal įstatymą
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž