Žodžių berastis reikšmės

bekrastis - bekrašt|is, bekraštė neturintis matomų ribų, labai didelis: Bekraštis miškas. bekraštė jūra.
rastis - rastis, randasi, radosi 1. darytis, atsitikti; tapti: Kas rados vaikui, kad serga? Kai nuėjau už bernelio, radaus juodbruvėlė (d.). 2. pradėti būti, rodytis: Po lietaus daug grybų randasi. Žiema randasi (prasideda). Iš kur tu čia radaisi (atkeliavai)? Bernas radosi, ir ištekėjau. radimasis.
metrastis - metraštis 1. istor. viduramžiais įsigalėjęs įvykių aprašymas pamečiui. 2. periodinis metinis leidinys: Statistikos m. Lietuvos istorijos m. Literatūros m.
menrastis - mėnraštis mėnesinis leidinys.
kelkrastis - kelkraš|tis kelio kraštas: Supiltas kelkraštis kelkraščius reikia sulyginti.
eilerastis - eilėrašt|is lit. nedidelis eiliuotas kūrinys.
bjaurastis - bjaurast|is, bjaurasties m. bjaurūs žodžiai, darbai, dalykai.
greitrastis - greitraštis žr. stenografija.
dienorastis - dienoraštis tam tikroje knygoje ar sąsiuvinyje rašomi dienos reikalų ar įspūdžių užrašai: Kelionės, treniruočių d. Mokinio d. Rašytojo d.
hidrastis - hidrãstis, auksašaknė — daugiametė žolė Hydrastis; savaime auga Š. Amerikos ir R. Azijos lapuočių miškuose; auginamas kaip vaistinis augalas.
lydrastis - lydraštis raštas, kuriame surašomi siunčiamieji dalykai.
rankrastis - rankraš|tis ranka ar mašinėle rašytas raštas, veikalas: Senovės rankraščiai. Išleido knygą rankraščio teisėmis. Liko rankraščiu.
pleistarastis - pleištaraštis žr. dantiraštis.
laikrastis - laikrašt|is lapais spausdinamas periodinis leidinys: Respublikinis, literatūros, mokytojų, įmonės laikraštis Bendradarbiauti laikraštyje. Klausti per laikraštį.
ziniarastis - žiniarašt|is raštas, kuriame pateikiami tam tikri duomenys: Statistikos žiniaraštis Visų metų apyvartos žiniaraštis Tvarkyti žiniaraštį.
vaztarastis - važtaraštis važtos lydraštis.
masinrastis - mašinraš|tis 1. spausdinimas rašomąja mašinėle: mašinraščio kursai. 2. rašomąja mašinėle spausdintas tekstas.
kainorastis - kainoraštis kainų sąrašas.
dantirastis - dantiraštis istor. senovės rytų tautų pieštinio rašto forma.
dailyrastis - dailyraštis dailusis, gražusis raštas.
valgiarastis - valgiaraštis valgių sąrašas, meniu.
savaitrastis - savaitraštis savaitinis laikraštis ar žurnalas.
lygiakrastis - lygiakrašt|is, lygiakraštė 1. turintis lygias kraštines: Lygiakraštis trikampis (mat.). 2. turintis lygius kraštus, briaunas: Lygiakraštis lapas (bot.).
aplinkrastis - aplinkraštis direktyvinis raštas, siuntinėjamas įstaigoms, organizacijoms.
apkrastys - apkraštys kuo nors išsiskiriantis pakraštys: Juosta su gedulo apkraščiu.
pusrąstis - pusrašt|is, pusraštė pusiau raštingas.
ivairiakrastis - įvairiakraš|tis, įvairiakraštė geom. kuris su įvairiomis, nelygiomis kraštinėmis: įvairiakraščiai trikampiai.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž