Žodžių belikti reikšmės

likti - lik|ti, lieka, liko 1. būti ir toliau toje pat vietoje, neišvykti: Visi išėjo, aš vienas namie likau. Neliko nė gyvos dvasios. Vaikas liko po pamokų. 2. išsilaikyti nesuvartotam: Ar pieno dar liko? liko skieto, liko nyčių, liko ir drikos (apie prastą audėją). 3. išsilaikyti nenukentėjusiam, neišnykti, nežūti: Po kovos jis gyvas liko. Jo pėdsakai čia teliko....
plikti - plik|ti, plinka, pliko 1. plikam darytis: Galva plinka. Seni kailiniai plinka. 2. netekti dangos: Laukai plikti pradėjo (sniegui tirpstant). 3. prk. darytis neturtingam, nusigyventi. 4. tvilkti, šusti: Užpilk miltus verdančiu vandeniu, tegu plinka. plikimas.
nepalikti - (1) palikti testamentu, parengia
neatlikti - palikti arba palikti nepaminėtus
palikti - palik|ti, palieka, paliko 1. būti vietoje, neišvykti: Visi išėjo, o aš palikau. sngr.: Jis pasiliko tenai keletą dienų. 2. išsilaikyti, neišnykti: Nedaug jau mano draugų bepaliko. sngr.: Daug jų išmirė, tik du vaikai pasiliko. 3. atsidurti kokioje būklėje: Jis paliko našlys. palikau be niekur nieko. Neik su velniu riešutauti, paliksi be riešutų ir be maišel...
atlikti - lìkti,liẽka (liẽkti, liẽkta liẽksta liẽkčia liñka liẽnka liẽksna, liẽkma liẽksma, liẽkna ), lìko (liẽko) 1.būti ir toliau toje pačioje vietoje, niekur neiti, nevykti:Vienai viena likaũ namie, visi išėjo Visos eina jaunimėlin, tik aš viena lie...
isplikti - išplik|ti, išplinka, išpliko 1. pasidaryti vietomis plikam: Puodas išpliko (emalis išbyrėjo). Kailiniai išpliko (vilna numuko). 2. vietomis išgesti, išnykti: Rugiai išplikę (išnykę). 3. nudegti, susižaloti karštu vandeniu ar garais: Gerklė išpliko. Bėga kaip akis išplikęs (greitai). išplikimas.
užlikti - užlik|ti, užlieka, užliko 1. atvykus pasilikti, nebeišvykti: Atvažiavo ir užliko. sngr.: Kai būna daugiau darbo, darbininkai užsilieka ilgiau. 2. nenustoti būti, nežūti, egzistuoti toliau: Iš penkių brolių tik du užliko. sngr.: Dviskaitos forma tik kai kur tėra užsilikusi. 3. palikti auginti: užlikau veislei kiaulę. 4. atidėti dalį, patausoti: Buvau užlik...
suklikti - suklik|ti, suklinka, sukliko spiegiamu balsu surikti: sukliko nesavu balsu. sukliko kregždės, pamačiusios vanagą. suklikimas.
nuplikti - nuplik|ti, nuplinka, nupliko 1. pasidaryti plikam: Visai galva nupliko. 2. netekti dangos: Laukai nupliko (sniegas nutirpo). Rudenį medžiai nuplinka (netenka lapų). 3. šnek. nusmukti, nusigyventi: Žmogelis buvo jau visai nuplikęs. 4. nutvilkti, nušusti: Nuplikau rankas. Kas karštu nupliko, tas ir šalto bijo (folkloras). nuplikimas.
neatsilikti - atkreipti dėmesį į tinkamai elgtis kaip įvykdyti būti ištikimas
išlikti - išlik|ti, išlieka, išliko 1. išsilaikyti, nežūti, nedingti: išlikę įvykių pėdsakai. sngr.: Vienas išsiliko gyvas. 2. išsilaikyti tokioje pat būklėje: Išlikti sausam, sveikam. išlikimas.
praplikti - praplik|ti, praplinka, prapliko pasidaryti kiek plikam, be plaukų: prapliko pakaušis. praplikimas.
pasilikti - paprastai viela, naudojama remti stiebo 1guy užtikrinti vertikaliai, arba jei su nuolydžiu (stiebas) į priekį, atgal, arba į vieną pusę apsistojus apsistojus sustabdyti vyksta į priekį susimąstyti nustoti daryti kažką nustoja didelis stiprus virvė toliau vietos ar būklės likti
išplikti - išplik|ti, išplinka, išpliko 1. pasidaryti vietomis plikam: Puodas išpliko (emalis išbyrėjo). Kailiniai išpliko (vilna numuko). 2. vietomis išgesti, išnykti: Rugiai išplikę (išnykę). 3. nudegti, susižaloti karštu vandeniu ar garais: Gerklė išpliko. Bėga kaip akis išplikęs (greitai). išplikimas.
atsilikti - vienas, kad atsilieka arba yra paskutinė, aktas ar atsilieka b lyginamąją lėto arba uždelsimą C (1) padengimo suma arba laikas, per kurį atsilieka toliau (2) laiko, ypač tarp susijusių įvykių ar reiškinius intervalas veiksmų erdvę sąlyga atidarymo kulka atsilieka (kaip rutuliukai ar biliardą) paprastai ilgai varyti kamuoliuką į duobutę, į kurią pataiko į s...
klykti - klyk|ti, klykia, klykė 1. cypiamu balsu garsiai šaukti, spiegti: klykia kaip smaugiamas. 2. krykti; ūkti: Žuvėdros klykia skraidydamos. Pelėda klykia. klykimas.
užsilikti - likti vietoje lūkesčių laukia
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž