Žodžių basmo reikšmės

basomis - basomis, basom prv. basomis kojomis: Reikės b. eiti.
basė - bãsė avelė:Bãse, bãse, te duonos! Bur bur, buriute! bas bas bas, bãse, basyte! Basiùte mano, basiùte! Ale tu ir basýčių prisiugdei!
eismo - importo ir eksporto prekybos b, Medaus verslo arba pirkti ir parduoti c nelegalią ar Diskreditējošs paprastai komercinę veiklą
basas - bas|as, basa kuris su nuogomis pėdomis, neapsiavęs: Vasarą basi ėjome. Šalta rasa, o aš basa, nušals kojelės (d.). prk.: Basas (nekaustytas) arklys.
bastonada - su lazdą arba Wygrzmocić aa plaka ypač su lazda ba bausmės, kurią sudaro plakimas kojų padais su lazda lazda, Wygrzmocić smūgis
bastionas - bastionas tvirtovės kampo ar atskiras gynybos įrenginys.
basakojis - basakoj|is, basakojė kuris basomis kojomis.
teismo - priklausančių, naudojamas, ar tinka į teismą, teismas arba visuomenės diskusijas ir debatus argumentuotai, retorinis, susijusių su ar susijusius su mokslo žinių taikymo teisinių problemų
baslys - basl|ys 1. kalamas į žemę tvoros pagalys, kuolas: Baslį tašyti, smailinti, kalti. Eina lyg baslį prarijęs (sustingęs). Prisitašyti baslių. 2. šnek. apkiautęs, negudrus žmogus.
baskų - tautos, gyvenančios vakarinėje Pirėnų Biskajos įlankoje narys nežinomos santykių baskų kalba nekapitalizavo prigludusi liemenė moterims,
baskas - tautos, gyvenančios vakarinėje Pirėnų Biskajos įlankoje narys nežinomos santykių baskų kalba nekapitalizavo prigludusi liemenė moterims,
basius - bas|ius, basė dkt. 1. kas basas. 2. prk. menk. nuskurėlis.
bastymasis - bastymasis -> bastytis: B. po pasaulį.
veiksmo - inicijuoti procedūros yra teisingumo teismo, pagal kurį 1 poreikiai ar diegia savo teisę; taip pat tyrimas pati pareikšti apie kaip su jėgos pakeitimo arba per yra natūralios agentūros būdas arba metodas įvykdyti yra aktorius-aisiais ar kalbėtojo manieros ar išraiška požiūris, balso ir gestas b judėjimo pėdų ir kojų (arklio) ca kūno funkcija arba viena iš jo...
basutė - basutė lengvas atviras vasarinis batelis.
bastras - ×bàstras( baster) pavainikis:Ir jis mat bàstras, dar šnekės! ║vaikpalaikis:Velnių priėdęs tas bastriùkas
basaminčia - basamìnčia. basaminčià basa koja įsistojus, įsimynus į klumpes ar batus, basnirčia: Vasarą aš vis aviu basamìnčia. Jis vaikščioja basamìnčia, neturi autų. Nebus šalta čebatuose ir basamìnčia. Basaminčià eini įsistojęs.
bastytis - bastytis, bastosi, bastėsi šnek. be tikslo vaikščioti, klajoti, valkiotis: B. po žmones. Kur jis bastosi visą dieną? bastymasis: B. po pasaulį.
baseinas - baseinas 1. įrenginys skysčiui laikyti. 2. plaukymo įrenginys, plaukykla. 3. geogr. plotas, iš kurio suteka vanduo: Nemuno, ežero b. 4. geol. naudingųjų iškasenų sritis: Akmens anglių b.
basdansas - basdánsas [pranc. basse danse], pranc. ir it. liaudies šokis; vidutinio tempo, šokamas dažn. ratu arba grandinėle, pritariama daina.
bastūnas - bastūn|as, bastūnė dkt. šnek. lajūnas, valkata.
bastardas - bastárdas dviejų įvairių gyvulių veislių arba rūšių mišrūnas.
basnirčia - basnirčia prv. įsiavus basomis kojomis, be kojinių basnirč|ias, basnirčia apsiavęs be kojinių, basomis kojomis į batus ar į kurpes įsistojęs, įsispyręs.
basligalis - basligalis menkas baslys, kuolagalys.
baskiškas - tautos, gyvenančios vakarinėje Pirėnų Biskajos įlankoje narys nežinomos santykių baskų kalba nekapitalizavo prigludusi liemenė moterims,
basiliskas - su mirtini kvapas legendinis roplys ir iš pirmo žvilgsnio bet kelių kuoduotasis į iguanų atogrąžų Amerikos driežai (gentis Basiliscus šeimos Iguanidae) ir pažymėti jų gebėjimas paleisti ant užpakalinių kojų
bastuniskas - bastū̃niškas,-a būdingas bastūnui, klajūniškas:Jis gerai pritikdavo tam partizaniškam, bastūniškam, neramiam gyvenimui
bastūniškas - bastū̃niškas,-a būdingas bastūnui, klajūniškas:Jis gerai pritikdavo tam partizaniškam, bastūniškam, neramiam gyvenimui
Bastilija - kalėjimas, kalėjimas
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž