Žodžių banga reikšmės

banga - bang|a 1. vandens paviršiaus iškyla, volas, vilnis: Jūros, ežero bangos. Aukštos bangos mušė į krantą. Plaukia per bangas. Bangos ritasi, ūžia, putoja. 2. fiz. virpesys, sklindantis ore, žemėje ar kitokioje aplinkoje: Garso, šviesos banga Elektromagnetinės bangos. Radijo bangos. 3. iškilimas daikto paviršiuje: bangomis sušukuoti plaukai. 4. prk. kurio nors re...
bangas - bangas dzūkiškai smarkus lietus su audra: Užėjo baisus b. B. suplakė javus.
anga - anga atviras tarpas, skylė, įėjimas: Krosnies, urvo, pilies a.
banda - band|a gyvulių būrys, kaimenė: Bandą ganyti. Graži banda Ne laikas šunis lakinti, kai vilkas bandoje (folkloras) 2 banda 1. kepalas: Banda ragaišio. 2. senoviškai samdiniui, jaunesniajam sūnui ar broliui duodamas žemės sklypelis; iš tos žemės gaunama nauda 3 banda žr. gauja 2 Žiūrėk: [gauja].
bangavimo - pajudinti rankų ar signalu arba Salute plaukti, žaisti, arba purtyti oro srovės judėti laisvai pirmyn ir atgal plazdėjimas jų vyko su kažkuo
bangavimas - bangãvimas 1.→ banguoti 1: Į jūrą didis bangãvimas 2.periodiškas susispaudimas ir išsiplėtimas, pulsavimas:Ritmiškas arterijų sienelių bangavimas vadinamas arteriniu pulsu → įbanguoti Jūros įsibangavimas → subanguoti 1: O kas yra garsas? Tai yra tam tikras oro subangavimas
bananas - bananas 1. bot. šiltųjų kraštų daugiametis žolinis augalas, vedantis pailgus miltingus, saldžius vaisius (Musa); jo vaisius. 2. guminė policininko lazda.
banalus - banal|us, banali nuvalkiotas, visiems žinomas. banaliai prv. banalumas.
atvanga - atvang|a 1. perstogė, sustojimas, poilsis: Dirba be atvangos. 2. prieglauda, apsauga: atvangos ieškoti.
apdanga - apdanga 1. kuo kas apdengiama, apdengimas: Galvos a. 2. drabužis, apranga.
apranga - aprang|a apsivilkimas, drabužiai; aptaisymas: Žiemą reikia šiltos aprangos. Kareivio apranga.
bandomas - arba kvalifikaciją per bandymai dažnai vartojamas kartu
banditas - bandit|as, banditė dkt. plėšikas, galvažudys.
atžanga - atžanga žengimas atgal, regresas.
atodanga - atodanga geol. vieta, kurioje žemės sluoksniai išeina į paviršių (šlaituose, pakrantėse): Dolomitų a.
bandažas - bandažas 1. med. tamprus veržiamasis tvarstis ar diržas. 2. tech. detalę juosiantis stiprinamasis žiedas.
banalybė - banalybė nuvalkiotas, neoriginalus dalykas.
banalumas - banalùmas → banalus.
banalinti - banalin|ti, banalina, banalino daryti banalų.
banditizmas - banditizmas organizuotas plėžikavimas, žudymas.
bandodaržis - bandodarž|is diendaržis: Gyvulius suvarė į bandodaržį.
banditiškas - bandìtiškas, -a. būdingas banditams: Banditiški antpuoliai.
bandinys - bandinys nedidelis medžiagos kiekis, imamas jos ypatybėms tirti.
bandelė - bandelė nedidelis pyrago kepinys.
bandiklis - bandiklis tech. prietaisas elektros grandinei patikrinti.
bandkielė - bandkielė geltonoji kielė.
banditinis - bandìtinis,-ė priklausantis banditams:Banditinės gaujos
banderolė - banderol|ė nedidelė pašto siunta (ppr. be dėžutės): Pasiuntė knygą banderole.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž