Žodžių baltas reikšmės

baltas - balt|as, balta priešingai juodas. 1. sniego spalvos, visai šviesus: balta drobė, gulbė. balti (prinokę) rugiai. balta duona. balti dantys. balti miltai. balta mėsa. Baltas (žilas) senelis. baltieji dobilai. balta vėliava (taikos, paliaubų simbolis). 2. užbaltintas (ppr. apie viralą). 3. švarus, nesuteptas: Baltas (numazgotas) stalas. baltos rankos. baltutėliai mar...
altas - altas 1. žemas moterų ar vaikų balsas. 2. tuo balsu dainuojantis asmuo. 3. styginis instrumentas, kiek didesnis už smuiką ir žemesnio skambesio.
baltasis - balt|asis, baltoji, baltąjį dkt. baltosios rasės žmogus.
baltalas - baltalas 1. kuo baltinama (pienas, grietinė): Sriubos b. 2. balti dažai: Cinko b.
baltai - balt|ai dgs. viena indoeuropiečių šakų - lietuviai, latviai, prūsai ir kt. balt|as, balta priešingai juodas. 1. sniego spalvos, visai šviesus: balta drobė, gulbė. balti (prinokę) rugiai. balta duona. balti dantys. balti miltai. balta mėsa. Baltai (žilas) senelis. baltieji dobilai. balta vėliava (taikos, paliaubų simbolis). 2. užbaltintas (ppr. apie viralą). 3....
baltaodis - baltaod|is, baltaodė kuris su balta oda 2 baltaod|is, baltaodė dkt. baltosios rasės žmogus.
baltarusis - baltarùsis,-ė báltarusis baltarusių tautos žmogus, gudas.
baltasnukis - baltasnùkis,-ė su baltu snukiu:Baltasnùkis arklys Baltasnùkė karvė
baltarankis - baltarank|is, baltarankė dkt. 1. kieno rankos baltos. 2. menkinamai kas nedirba, vengia fizinio darbo.
baltalksnis - baltalksnis bot. šviesiai pilka žieve alksnis (Alnus incana).
baltakė - baltakė šnek. degtinė baltak|is, baltakė kuris su baltomis akimis.
baltakelnis - baltakeln|is, baltakelnė -> baltkelnis.
baltakartis - baltakart|is, baltakartė -> baltkartis.
baltakaktis - baltakakt|is, baltakaktė -> baltkaktis.
baltakaklis - baltakakl|is, baltakaklė -> baltkaklis.
baltagalvis - baltagalv|is, baltagalvė -> baltgalvis.
baltaduonis - baltaduõnis,-ė baltadúonis žmogus, kuris nedirba fizinio darbo:Žiūrėk tu su juo – pasimokė kiek ir jau baltadúoniu virto Ne bet kokia aš merga ir žu juodaduonio gaspadorio neisiu, bet žu baltadúonio
asfaltas - asfaltas bitumo ir mineralinių medžiagų mišinys kelio dangai.
baltaplaukis - baltaplauk|is, baltaplaukė -> baltplaukis.
baltaskruostis - baltaskruõstis,-ė baltaskrúostis 1.su baltais skruostais (veidais):Baltaskrúostė mergina 2.su baltais skruostais (antakiais):Baltaskruõstis atrodo kap be skruostų 3.su baltomis galvos plunksnomis:Baltaskruostė berniklė(laukinių šiaurės žąsų rūšis)(Branta leucopsis) Baltaskruostė žuvėdra (Chlidonias hybrida)
Baltarusija - - Baltarusija
baltarankė - turintys baltos rankos b baltos kojų, turinčius arba laikyti rankas, nemokamai nuo blogio aktų, iš esmės grynas, nesuteptą, nesuteptas
baltakiuoti - baltak|iuoti, baltakiuoja, baltakiavo baltomis akimis, piktai žiūrėti, šnairuoti. baltakiavimas.
baltagalvė - baltagalvė -> baltgalvė baltagalv|is, baltagalvė -> baltgalvis [baltgalvis].
archivoltas - apskritas laikymo, jungiantis, kabantys, traukimas, pakavimo, ar sandarinimo juosta
baltakraujystė - baltakraujystė med. nenormalus baltųjų kraujo kūnelių padaugėjimas; kraujo vėžys, leukozė (leucosis).
baltagvardietis - baltagvardiẽtis,-ė kontrrevoliucionierius, caro valdžios gynėjas Rusijoje:Vėliau daug kartų teko kautis su baltagvardiečiais
Baltarusijos - šalis N CEN Europa; sudedamoji Respublika (Baltarusija arba Baltarusija) Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos 1919-1991 * Minskas plotas 80.154 kvadratinių mylių (207.599 kvadratinių kilometrų), pop 9.500.000
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž