Žodžių balke reikšmės

bala - bala 1. klanas, valka: Po lietaus kieme balos stovi. 2. klampi vieta, paprastai su stovinčiu joje vandeniu, pelkė: Bristi per balą. Kuri b. (klausiant nustebus, supykus). B. žino (nežinia). B. nematė (tesižino)! Gyva b. (labai daug). Iš balos imti (veltui gauti). Kad tave (jį) b.! (švelniai keikiant). Kaip iš balos (gausiai). B. nedega (neskubu). Palaida b. (netvar...
Balkeris - bálkeris, specializuotas laivas biriems kroviniams gabenti.
balas - balas kurio nors reiškinio (vėjo, žemės drebėjimo ir kt.) stiprumo, mokslo ar sporto rodiklio skaitmeninis matas.
balalaika - balalaika muz. tristygis rusų liaudies instrumentas.
balana - balana 1. pakraštinė, jaunesnė medienos dalis. 2. skala.
balandiena - balandiena balandžio mėsa.
balanos - plonas siauras medienos prikalti prie gegnių, sijų arba dygliavimo kaip šiferis, plytelių, arba gipso statybinė medžiaga lakštų kaip gipso dekoratyvinė kiekis pagrindo pamatų
balanda - balanda bot. stambi šakota daržų, bergždynų piktžolė (Chenopodium).
baladė - baladė 1. lit. nedidelis eiliuotas lyrinis epinis istorinio ar legendinio turinio kūrinys, atskleidžiantis pasaulio paslaptingumą ir tragišką žmogaus lemtį. 2. muz. laisvos formos vokalinis arba instrumentinis kūrinys.
balastas - balastas 1. kelio, geležinkelio tvirtinamasis smėlio, žvyro ir pan. sluoksnis. 2. laivo ar lėktuvo krovinys pusiausvyrai palaikyti. 3. prk. kas nenaudinga, nereikalinga, kas tik apsunkina.
balansas - balansas tarpusavyje susijusių dydžių pusiausvyra, santykis; tai vaizduojanti lentelė ar suvestinė: Buhalterinis b. Prekybos b. Energijos b. Ginkluotės b.
balandis - balan|dis 1. zool. toks paukštis, karvelis (Columba): Balandis burkuoja. balandžio lizdas. Gyvena kaip balandžiai (sutaria). 2. ketvirtasis metų mėnuo. Taikos balandis (taikos simbolis).
baladoti - balado|ti, baladoja, baladojo 1. belsti, trankyti: Baladoti į duris. sngr. 2. šnek. niekus kalbėti, taukšti. baladojimas.
balandininkas - balandinink|as, balandininkė dkt. balandžių augintojas, mėgėjas.
balaganiškas - triukšmą pilną arba būdingas triukšmo ar protestai
balaganas - balaganas 1. laikina pastogė prekybai, pasilinksminimams, vaidinimams ir kt. 2. prk. kas nerimta, prieštarauja meniniam skoniui, maivymasis.
baladotis - balado|tis, baladojasi, baladojosi 1. -> baladoti 1. 2. šnek. bastytis, trankytis: Kur baladojies naktimis? baladojimasis Žiūrėk: [baladoti].
balaganininkas - balaganinink|as, balaganininkė dkt. 1. balagano savininkas. 2. balagano komediantas.
balansyras - aa spindulio, remia laisvai centre ir turi dvi keptuvės vienodo svorio, kabinamo baigiasi ba prietaisas, kuris naudoja spiralės pavasarį elastingumą matuoti svorį ar priversti sprendžiant priemones ar sprendžiant atsvaros svorio svėrimo priemonė, jėga, arba daryti įtaką virpesių rato veikianti su Matatspere reguliuoti judėjimą laikrodis stabilumo gaminamas net sv...
balansuoti - balans|uoti, balansuoja, balansavo 1. laikyti ar daryti pusiausvyrą. 2. sudaryti balansą. balansavimas.
balandėli - bet daugelio balandžių, ypač smulkieji laukiniai karvelis švelni moteris ar vaikas, kuris laikosi taikinamojo požiūrį ir generaliniai advokatai derybas ir kompromisas, ypač karo priešininkas - palyginti vanagas
balandinė - balandinė patalpa, kur laikomi balandžiai.
balalaikininkas - balalaikinink|as, balalaikininkė dkt. kas skambina balalaika.
balansuotis - aa spindulio, remia laisvai centre ir turi dvi keptuvės vienodo svorio, kabinamo baigiasi ba prietaisas, kuris naudoja spiralės pavasarį elastingumą matuoti svorį ar priversti sprendžiant priemones ar sprendžiant atsvaros svorio svėrimo priemonė, jėga, arba daryti įtaką virpesių rato veikianti su Matatspere reguliuoti judėjimą laikrodis stabilumo gaminamas net sv...
balandėlė - balandė̃lė. toks paukštis, kikilis, sėmenėlė (Fringilla cinaria).
balandėlis - balandėl|is 1. mžb. balandis 1. 2. maloninis kreipimasis: O tu, mano balandėli! 3. kul. kopūstų vyniotinis su mėsos įdaru, kopūstainis Žiūrėk: [balandis].
balandūnė - balandūnė bot. balandinių šeimos piktžolė, lapinė daržovė (Atriplex): Daržinė b. (A. hortense).
baladojimas - baladójimas bàladojimas → baladoti 1: Buvo girdėti klėties durų baladójimas (bàladojimas) | Aš sergu, o už sienos neišpasakytas vaikų baladójimasis (bàladojimasis) Baladójimasis bitėm netinka
balansavimas - kompensuoti kompensuojamas b hipertrofija arba didesnio kito organo funkcionavimui ar nepažeistos dalių to paties organo ca psichologinį mechanizmą organinės trūkumui arba nuostolių koregavimą būklę aktas, kuriuo jausmus nepilnavertiškumo, nusivylimas, ar nesėkmės vienoje srityje, atsveria kito A (1) kažkas, kad sudaro lygiavertę ar sodų! pasiekimus
aukštapelkė - aukštapelkė geogr. pelkė, susidariusi iš kimininių durpių; jos drėgmės šaltinis yra lietus.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž