Žodžių autografas reikšmės

autografas - autografas 1. kieno nors parašas ar įrašas. 2. autoriaus rankraštis.
pantografas - pantogrãfas [gr. pan (kilm. pantos) — viskas + ↗ ...grafas]: 1. prietaisas brėžinių, planų, žemėlapių kitu masteliu kopijoms braižyti; 2. įtaisas, turintis šliaužiantįjį kontaktą, kuriuo el. energija perduodama iš kontaktinio laido į transporto priemonės (tramvajaus, troleibuso, el. traukinio) el. mašiną.
autografija - autogrãfija [↗ auto... + ↗ ...grafija], litografinės spaudos formos gamybos būdas: autografiniame popieriuje dailininko nupieštas atvaizdas perspaudžiamas į litografinį akmenį arba į cinko plokštelę.
kartografas - kartograf|as, kartografė dkt. kartografijos specialistas.
dilatografas - dilatogrãfas [lot. dilato — plečiu + ↗...grafas], prietaisas, užrašantis kūno tūrio kitimą.
litografas - litograf|as, litografė dkt. 1. litografijos specialistas. 2. litografijos darbininkas.
fotografas - fotograf|as, fotografė dkt. fotografavimo specialistas.
magnetografas - magnetogrãfas [↗ magnetas + ↗ ...grafas], prietaisas magn. lauko kitimui (magn. variacijoms) registruoti.
dermatografas - dermatogrãfas [↗ dermato... + ↗ ...grafas]: 1. prietaisas odai tirti; 2. pieštukas piešti ant odos.
stetografas - stetogrãfas [gr. stēthos — krūtinė + ↗ ...grafas], prietaisas, užrašantis krūtinės ląstos kvėpuojamuosius judesius.
hektografas - hektografas senoviškai tam tikras spausdinamasis rankraščių kopijavimo prietaisas.
kinematografas - kinematografas 1. istor. filmavimo aparatas. 2. žr. kinas 1 Žiūrėk: [kinas].
koordinatografas - koordinatogrãfas [↗ koordinatės + ↗ ...grafas], prietaisas taškams žymėti sudaromame žemėlapyje arba plane pagal stačiakampes ar polines tų taškų koordinates.
perspektografas - perspektogrãfas [↗ perspektyva + ↗ ...grafas], braižybos įtaisas statinių, interjerų, mašinų, jų detalių perspektyvinėms projekcijoms braižyti
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž