Žodžių atselis reikšmės

atsėlis - atsėl|is 1. to paties augalo pasėlys toje pačioje dirvoje: Morkos atsėlio nebijo. 2. pasėlys vietoj išgedusio ar labai prasto pasėlio: Koks geras avižų atsėlis.
triselis - sulenkta išilgas burė gafelio ir iškelta ant apatinės stiebo arba mažas stiebo glaudžiai už borto
topselis - kitą aukščiau pačiame apatiniame išplaukė ant stiebo bures kvadratinių įtaisyti laivo bures nustatytas didesnis ir kartais gafelio įtaisyti laivo išilginis
parselis - paršel|is 1. mažas (ppr. žindomas, girdomas) paršas: Kiaulė jau su paršeliais. 2. b. prk. niek. nesubrendęs, mažai išmanantis žmogus: Jauna paršelis nutekėjo.
Marselis - miestas
stakselis - išilgas burė iškelta buvimo žr. iliustraciją bures
antsėlis - antsėlis kas pasėta ant kito sėjimo.
ūselis - ūsel|is bot. darinys augalui prisitvirtinti prie atramos: Raityti ūseliai.
vekselis - vekselis fin. skolos dokumentas.
pasėlis - pasėl|is pasėlis.
droselis - dròselis 1.varinės vielos ritė, turinti didelį induktyvinį pasipriešinimą, jungiama į elektros tinklą kintamos srovės jėgai reguliuoti ir kaip filtras:Droselio varža kintamajai srovei daug kartų didesnė negu nuolatinei 2.vožtuvas vandens, garų ir dujų leidimui vamzdžiais reguliuoti.
forstakselis - pirmagalys arba laivapriekio laivo buvimas iš fokstiebis
Briuselis - Miestas * Belgijos
atsėliavimas - , kad po vienas po kito nenutrūkstamai
atsėlinti - selìnti(-ýti), -ìna, -ìno sẽlinti, -ina, -ino sėlinti:1.Ana vilkas kap selìna į avis Petriukas išsitraukė iš kišeniaus patį didžiausią akmenį ir selina, iš užpakalio užėjęs, į kiaulę Katė selìna prie žvirblio Selina kap katinas in žvirblius Selìna kaip katė prie lašinių | Katinas prie...
įsėlis - įšėl|is įšėlimas, įniršis: įšėlio pagautas, puolė priešą.
ištįsėlis - ištįsėl|is, ištįsėlė dkt. kas ištįsęs, aukštas, laibas.
apsiblausėlis - apsiblausėl|is, apsiblausėlė dkt. kas neišsimiegojęs, apsnūdėlis.
debesėlis - gerai matomas kondensuotu garų dalelių masė (vandens ar ledo), sustabdytas vienos planetos atmosferoje (žemės) arba mėnulis kažką panašaus ar tai rodo, kad tariamas kabėti ore kaip aa šviesos Filmai, putlus, ar Banguotos masės debesis
įgrisėlis - įgrìsėlis,-ė tas, kas įgrįsta, nusibosta:Eik sau, įgrisėli!
išvisėlis - išvisėl|is, išvisėlė dkt. išsigimėlis, išgama.
priešsėlis - priešsėlis augalai, auginami prieš kitus augalus: Žirniai - puikus p. rugiams.
nudvėsėlis - nudvėsėl|is, nudvėsėlė dkt. šnek. menkas, liesas žmogus ar gyvulys.
išdvėsėlis - išdvėsėl|is, išdvėsėlė dkt. išdvasa, dvasna, nuodvasa.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž