Žodžių arklas reikšmės

arklas - arkl|as etnogr. senovinis padargas žemei arti; žagrė, žambis: arklo noragas nulūžo. arklu bulves arinėdavo.
aklas - 1. neturintis regėjimo, neregintis 2. atliekamas nematant.
arklys - arklys 1. darbinis gyvulys: Bėras, širmas, juodas a. A. karpo ausimis. Pažabojo, pabalnojo, pasikinkė arklį. Ant arklio joja. Dirba kaip a. (sunkiai). 2. sport. gimnastikos prietaisas pratimams ir šuoliams. Arklio galia (tech. mašinos galios vienetas). Arklio rūgštynė (arkliarūgštė).
arklėnas - arklėnas zool. eržilo ir asilės mišrūnas (Equus hinus).
arklėkas - arklė̃kas menkas arklys:Vieną arklė̃ką turėjo, ir tą kas pavogė Arklė̃ką nuspirko, ir būna šiap tep
arkliukas - arkliukas 1. mžb. arklys 1. 2. stogo gūbrio galo papuošalas, žirgelis. 3. tech. staklių įtaisas ruošiniui prilaikyti. Jūrų a. (zool. labai panaši į arkliuką kaulingoji jūrų žuvis, laikoma ir akvariumuose; Hippocampus). Raganos a. (žr. 1 v y t i s 4). Velnio a. (laumžirgis) Žiūrėk: [arklys] [1 v y t i s].
arkliai - (1) didelis kieta kanopinių žolėdžiai kanopinių žinduolių (Equus caballus, šeima Arklinių šeimos gyvūnai, arklys šeimos) prijaukinti nuo priešistorinių laikų, ir naudojama kaip naštos žvėries projektas gyvūnų, arba (2) žirgų jojimo
arklena - arklena arklio oda.
arkliškas - arklišk|as, arkliška -> arklys 1: Arkliškas balsas (ausį rėžiantis, bjaurus). arkliškai prv.: arkliškai sveikas Žiūrėk: [arklys].
audeklas - audeklas audžiama ar išausta medžiaga, audinys.
arklinis - arklin|is, arklinė -> arklys 1: Arklinis vilkas (kuris arklius pjauna). arklinė mašina (arklių traukiama, sukama). Arklinis tramvajus. arklinės morkos (arkliams šeriamos) Žiūrėk: [arklys].
arklininkas - arklininkas aptverta arklių ganykla arba tvartas 2 arklinink|as, arklininkė dkt. 1. arklių prižiūrėtojas, augintojas. 2. arklių mėgėjas ar žinovas. 3. senoviškai arklių pirklys, vertelga.
arkliena - arkliena arklio mėsa.
arkliavagis - arkliavagis arklių vagis.
arkliaganys - arkliaganys, arkliaganis arkliė ganytojas.
ciklas - ciklas 1. visuma kokių nors reiškinių, procesų, sudarančių užbaigtą raidos ratą per tam tikrą laiką: Gamybos c. 2. tam tikra mokslų grupė. 3. užbaigta kokių nors reiškinių grupė ar eilė: Paskaitų, koncertų c. 4. grupė meno kūrinių, turinčių bendrą temą, bendrus veikėjus arba bendrą aplinką: Novelių c.
arklidės - korpusas apmokyti vanagai paprastai naudojamas daugiskaita slepiasi arba išėjimo į pensiją daugiskaitos vieta, bet dainuoti ar daugiskaita constr daugiausia britų (1) arklidės paprastai su gyvenamosiomis patalpomis teismo pastatytas aplink (2) Gyvenamasis pritaikytų tokių arklidės b atgal gatvės alėja
antdėklas - añtdėklas. ant ko nors dedama, ką nors uždengianti detalė: Stabdžių antdėklai priklijuojami.
arklių - (1) didelis kieta kanopinių žolėdžiai kanopinių žinduolių (Equus caballus, šeima Arklinių šeimos gyvūnai, arklys šeimos) prijaukinti nuo priešistorinių laikų, ir naudojama kaip naštos žvėries projektas gyvūnų, arba (2) žirgų jojimo
arkliapalaikis - arkliapalaikis niekam tikęs arklys.
arklininkai - archajiškas vyras, kolegos (1) archajiškas tarnas (2) vienas iš kelių pareigūnų anglų Karališkiesiems ba asmens, atsakingo už šėrimą, treniravimu ir atsarginiame bėgių arklių jaunikis valyti ir prižiūrėti (kaip arklio kailio išvaizdą ar šuo), kad būtų tvarkingas ar patrauklus
arkliauogė - arkliauogė žr. meškauogė.
arkliapupė - arkliapupė bot. pašarinė pupa (Vicia faba var. equina).
arklidė - arklidė arklių tvartas.
arkliadėlė - arkliãdėlė dėlė, kumeldėlė:Pilna grabė arkliãdėlių
arkliūkštis - arkliūkštis prastas, nedidelis arklys.
arklininkystė - arklininkystė 1. arklių auginimas, arklių ūkis. 2. arklių auginimo mokslas.
arkligonė - arkligonė arklių ganymas naktį, naktigonė.
arkliarūgštė - arkliarūgštė stambi, labai rūgšti pievų rūgštynė.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž