Žodžių apsukui reikšmės

apsukui - apsukui prv. apsukant, aplink: A. veja botagą. Vaikai a. bėginėja 2 apsukui prl. (su gal.) aplink: Ko jie dabar eina a. pelkes. [Daugiau..]
apsukti - sùkti,-a, -o (-ė)1. versti judėti aplink savo ašį:Jis turėjęs gerą vandens malūną, sukamą didelės upės vandeniu [V]anduo darmai nevarvėjo, sùkė akmenis, girnas Tę vanduva sùka girnas, o čia rankom sùka Akminai [girnose] buvo pataisyti, su ranka sukamì Gaidžio sugiedojimu jau girnas sùksi(malsi) Visą žiemą... [Daugiau..]
apsuk - apsuk prl. (su gal.) aplink: Kumelys a. kuolą ėjo. [Daugiau..]
apsukrus - apsukr|us, apsukri vikrus, greitas, sumanus: Tam darbui reikia apsukraus žmogaus. Apsukrus kaip vijurkas. apsukriai prv.: Jis moka apsukriai verstis. apsukrumas: Jam trūksta apsukrumo. [Daugiau..]
apsukruolis - apsukruol|is, apsukruolė dkt. kas apsukrus, moka gerai suktis, verstis. [Daugiau..]
apsukomis - apsukomis, apsukom prv. apsukui, užuolankom. [Daugiau..]
apsukimas - apsukimas -> apsukti. [Daugiau..]
apsukom - apsukom prv. apsukomis, apsukom prv. apsukui, užuolankom. [Daugiau..]
apsukrumas - apsukrùmas → apsukrus: Ne slinkiniavimu, o apsukrumù įsigijome tokią naudą Ir apsukrumė̃lis gi tavo! [Daugiau..]
apsuktas - priešais arba prieštarauja ankstesnio ar normalus būklės [Daugiau..]