Žodžių apmokyti reikšmės

apmokyti - apmok|yti, apmoko, apmokė kiek pamokyti. apmokymas: Naujokų apmokymas.
pamokyti - pamok|yti, pamoko, pamokė 1. kiek mokyti: Vakarais tėvas jį pamoko uždavinius spręsti. sngr.: Kiek pasimokęs (palankęs mokyklą),pradėjo dirbti. 2. patarti; pakurstyti: pamokiau aš jį, ką sakyti. 3. galėti mokyti: Pats nemokėdamas, kito nepamokysi. pamokymas.
mokyti - mok|yti, moko, mokė 1. daryti, kad mokėtų: Mokyti ką rašyti, šokti, siūti. Mokyti kalbų, muzikos. sngr.: Vaikai mokosi mokyklose. Vaikas mokosi eilėraštį, pamokas. Jis mokosi gydytoju. mokosi iš gyvenimo. 2. dėstyti bendrojo lavinimo mokykloje: Jis moko aukštesniąsias klases. 3. nurodinėti, kaip elgtis, kaip gyventi: Tėvai vaikus turi mokyti Kiaušinis vištą...
primokyti - primok|yti, primoko, primokė prikalbėti ką daryti: Kas gi primokė vaiką taip elgtis? primokymas.
pramokyti - pramok|yti, pramoko, pramokė kiek išmokyti: pramokė vaiką rašto. sngr.: Ten galės prasimokyti amato. pramokymas pramok|ti, pramoksta, pramoko šiek tiek išmokti: pramoko užsienio kalbų. Amato pramokyti pramokimas.
permokyti - dar kartą arba iš naujo mokyti
pasimokyti - (1) įgyti žinių ar supratimo memorandumą, studijų, instrukcija, ar patirties ar įgūdžių
įmokyti - įmok|yti, įmoko, įmokė įkalbėti padaryti: Jis ne pats sugalvojo taip sakyti - kiti įmokė. įmokymas.
išmokyti - išmok|yti, išmoko, išmokė 1. priežodis išmokti: Išmokyti vaiką amato. Kas išmokė karvelėlį sodely burkuoti? (d.). sngr.: Išsimokė siūti. 2. duoti lėšų mokslams eiti: Jį dėdė išmokė. išmokymas.
apmokymas - mókymas mókymos 1. → mokyti 1: Aukštoji mokykla yra ne tik mokslo, bet ir mokymo įstaiga Žmonių mókymas ataema jam visą čėsą Jei kas mokina, tepriveizd mokymo Jisai to mókymo nėmaž neprivalė | Mokymuisi dabar sudarytos puikiausios sąlygos Ar esi gavęs diržų už mókymos? ^ Bagostvai ir mókymusi galo ...
susimokyti - susimok|yti, susimoko, susimokė susikalbėti, susitarti ką daryti: Jie susimokė taip meluoti. susimokymas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž