Žodžių amuris reikšmės

pagumburis - pagumburis anat. tarpinių smegenų apatinė dalis (hypothalamus).
kuris - kuris nors nežym. įv. bet kuris.
menturis - mentur|is 1. pagalys šakotu galu košei maišyti, bulvėms grūsti: menturiu maišyk košę, kad neprisviltų. Sukasi kaip menturis po košę (po puodą). 2. lazdelė, kuria mušamas sviestas muštuvyje. 3. bot. ratu aplink stiebą išsidėstę žiedai ar lapai.
kiuris - kiuris chem. radioaktyvusis, labai lėtas skylantis elementas (Cm).
atšiauris - atšiauris šaltojo klimato Žemės sritis, esanti už speigiračio.
Misuris - upių 2466 km (3968 km), W Jungtinės Amerikos Valstijos teka iš SW į Misisipės upės E Missouri Montana - Three Forks valstybės CEN Jungtinės Amerikos Valstijos * Jefferson City plotas 69.697 kvadratinių mylių (180.515 kvadratinių kilometrų), pop 5.988.927
kukuris - kukur|is dzūkiškai kupra: Ant kukurio vaiką neša.
gomurys - gomurys 1. burnos ertmės viršus: Kietasis g. Minkštasis g. Gomurį išpliko. 2. ryt. krosnies vidaus viršus.
beburis - bebùris,-ė be burių.
dykaviduris - dykavidùris,-ė dyku, tuščiu viduriu:Rožės esti dykavidùrės ir pilnavidurės O mes dykavidùrę turėdavom panaviją Palangėse stiepėsi dykavidurių rožių kerai Aš pušis dykavidurė
pajūris - pajūr|is vieta palei jūrą, jūros pakraštys: Žvejys gyveno pačiame pajūryje. pajūrio augalai.
kauburys - kauburys 1. neaukšta iškiluma: Skruzdėlyno k. 2. geogr. nedidelė pailga kalva. 3. kupstas, pakilimas.
gumburys - gumburys žr. gumburas.
gauburys - gauburỹs iškilimas; kalnelis, kalva:Sode buvo supiltas žemių gauburys Skubėjo išmindžiotu per sniego gauburius taku Šuva tada pašiaušia sprando gauburį ir, ilgai nelaukęs, kaip puikiausias sargybinis duoda ženklą
dviburis - primenanti pjaustymo, susijusių su, yra, ar mitralinio vožtuvo arba dviguba tūta, primenančiu mitra besiribojanti su jomis susijusių, arba besiribojanti mitralinio vožtuvo arba dviguba tūta
durys - dur|ys, durų m. dgs. sienos anga įeiti ar išeiti; įtaisas tai angai uždaryti: Atidaryti, atverti, užrakinti duris. Durys į virtuvę, į kiemą. Pabarškino į duris. Suveriamosios, stiklinės durys, durelės. Laukinės durys Sprukti pro duris. Durys atdaros (atviros) (galima laisvai įstoti, lankytis). Durys neužsidaro (daug lankytojų). duris parodyti (išvaryti). Du...
kiauraviduris - kiauravidur|is, kiauravidurė kuris su kiauru viduriu: Kiauraviduris medis.
antbūris - antbūris biol. gyvūnų sistematikos vienetas, apimantis keletą artimų būrių (superordo).
naujakurys - naujakur|ys, naujakurė dkt. naujoje vietoje pradėjęs gyventi žmogus (ppr. valstietis): naujakuriai gavo žemės. naujakuriams darbo per akis.
bestuburis - bestubur|is, bestuburė neturintis stuburo. bestuburiai dgs. zool. tokių gyvūnų poskyris (Invertebrata).
amūro - upių ab 1780 mylių (2865 kilometrų) E Azija suformuotas sankryžos į Šilka
guburys - gūbur|ys didelis kemsas, kupstas, iškilimas, kauburys: Smėlio gūburys, gūburėlis.
duburys - dubur|ys 1. pailga dauba: duburyje vanduo stovi. 2. duobė upės ar ežero dugne: Šiame duburyje lydekų būna.
krosniakurys - krosniakur|ys, krosniakurė dkt. krosnies kūrikas: Paišinas lyg krosniakurys.
knyburys - knyburys smulkus rankų darbas, knebinys: Imkis kokio knyburio nesėdėjęs.
lygiažiūris - lygiažiūr|is, lygiažiūrė senoviškai abejingas: Jis viskam lygiažiūris.
bestruktūris - veiksmų Pastatų statybos kažkas (kaip pastato), kuri yra pagaminta b kažką organizuoja tam tikrą organizavimo modelio
ledjūris - ledjūr|is ledu apsidengusi jūra: Šiaurės ašigalis yra ledjūryje.
būrys - būr|ys 1. pulkas, minia: Žmonių, paukščių, gyvulių būrys 2. kareivių kuopos padalinys. 3. zool. giminiškų gyvūnų šeimų grupė. 4. tarm. lietaus, sniego ar šiaip kokio oro banga: Užėjo būrys lietaus, sniego. Lyja būriais.
Amūras - amūras zool. karpinių šeimos augalėdė Amūro baseino žuvis, Lietuvoje įveista šiluminių elektrinių šiltuose tvenkiniuose: Baltasis a. (Ctenopharyngodon idella).
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž