Žodžių amplua reikšmės

ample - turtinga arba daugiau nei pakankamai dydžio, apimtis, arba gebėjimas
amplitudė - amplitudė fiz., tech. svyruojančio kūno didžiausias nukrypimas nuo pusiausvyros padėties, virpėjimo plotis.
amplifikacija - aktas, pavyzdžiui, ar produktas stiprintuvo ba paprastai masinis replikacijos genetinės medžiagos ir ypač genų ar DNR seką (polimerazės grandinės reakcijos) duomenis, pagal kuriuos pareiškimas išplėtė b išplėstą pareiškimo akto, pavyzdys , ar produktas tobulina genetinės medžiagos, ir ypač genų ar DNR seką (kaip polimerazės grandinės reakcijos paprastai d...
Amplidinas - amplidinas [lot. ampli(fico) — didinu, stiprinu + gr. dyna(mis) — jėga], elektromašininis stiprintuvas silpnai el. srovei ir galiai stiprinti.
Amplitronas - amplitrònas [lot. ampli(fico) — didinu, stiprinu + ↗ (elek)tronas], platinotronas, veikiantis stiprinimo režimu; vart. superaukštųjų dažnių virpesiams stiprinti.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž