Žodžių alogizmas reikšmės

alogizmas - alogizmas [↗ a... + gr. logismos — protas]: 1. nelogiškumas, logikos reikalavimų nepaisymas; 2. filos. pažiūra, neigianti galimybę adekvačiai pažinti tikrovę, remiantis logika ir diskursyviniu mąstymu; 3. literatūroje, teatre, cirke — logikos ryšių pažeidimas, sudarantis netikėtumo, komizmo įspūdį.
Panlogizmas - panlogizmas [↗ pan... + gr. logos — mintis, protas], idealistinė filos. koncepcija, tapatinanti būtį ir mąstymą, teigianti, kad gamtos ir visuomenės raida yra pasaulinio proto, absoliuto log. veikla.
analogizmas - analogizmas analogija paremtas išprotavimas.
paralogizmas - paralogizmas [gr. paralogismos — klaidinga išvada], netyčinė log. klaida, dėl kurios samprotavimas yra netaisyklingas, o jo išvada klaidinga.
silogizmas - silogizmas dedukcinis samprotavimas, kuriuo išvada gaunama iš dviejų prielaidų, turinčių bendrą narį.
biologizmas - biologizmas [↗ biologija], XIX a. sociologijos kryptis, visuomeninius procesus aiškinanti biol. dėsniais.
neologizmas - neologizmas lingv. naujažodis.
frazeologizmas - frazeologizm|as lingv. pastovus, vientisos reikšmės ir vaizdingas žodžių junginys: Tas žodis išliko tik frazeologizme.
antropologizmas - antropologizmas [↗ antropologija], filos. pažiūra, žmogaus vystymąsi aiškinanti jo biol. savybėmis, o ne socialiniu determinuotumu.
teleologizmas - teleologìzmas ↗ teleologija.
sociologizmas - sociologìzmas, visuomenės mokslų tendencija aiškinti kultūros ir psichinius reiškinius kaip vienareikšmiškai sąlygotus tam tikros visuomenės struktūros.
prosilogizmas - prosilogizmas [gr. prosyllogismos], antrasis polisilogizmo narys, kurio prielaida yra pirmojo silogizmo (episilogizmo) išvada.
episilogizmas - episilogizmas [↗ epi... + ↗ silogizmas], pirmasis polisilogizmo narys, kurio išvada yra antrojo silogizmo (prosilogizmo) prielaida.
psichologizmas - psichologizmas [↗ psichologija]: 1. filosofijos, lit. mokslo, kalbotyros tendencija visus reiškinius ir procesus aiškinti psichologijos požiūriu; 2. grožinės literatūros kūrinio, spektaklio, filmo vaizdų pobūdis — nuodugni, tolydinė žmogaus dvasinio pasaulio analizė.
Polisilogizmas - polisilogizmas [↗ poli... + ↗ silogizmas], silogizmų eilė, kurioje ankstesniojo silogizmo išvada yra viena po jo einančio silogizmo prielaidų.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž