Žodžių agna reikšmės

agnatai - agnãtai1 [lot. agnatus — giminaitis iš tėvo pusės]: 1. romėnų teisėje — visi tėvo valdžioje esantys laisvi žmonės (ne vergai), kilę iš vieno protėvio arba patekę į šeimą įsūnijimu ar santuoka; 2. germanų teisėje — vyro linijos kraujo giminaičiai vyrai.
agentas - 1. asmuo, veikiantis kieno nors vardu, įgaliotinis 2. kas tarnauja kieno nors interesams, statytinis.
agava - amarilinių šeimos šiltųjų kraštų techninis, maistinis augalas, kambarinė gėlė.
atgyvena - atgyven|a netinkama praeities liekana.
arena - arena, arenos 1. cirko aikštelė, centras, kur vyksta veiksmas. 2. prk. veikimo sritis: Politinės kovos a.
agentūra - 1. organizacija, vykdanti kieno nors pavedimus 2. įstaiga, renkanti žinias, teikianti informaciją 3. kurios nors įstaigos arba įmonės atstovybė, skyrius 4. agentai, agentų visuma.
agatas - pusbrangis akmuo, susidedantis iš plonyčių įvairiaspalvių sluoksnelių.
agaras - plūduriuojantis dumblinų ežerų augalas, vedantis valgomus vaisius.
atmena - atmen|a 1. ryt. atminimas: Mano atmenoje taip nebūavo. 2. žr. atmintinė.
aguonos - aguõnos piemenų žaidimas Grojam aguonom gauti žemių į burną, pralaimėjus aguonų žaidimą.
adysena - adýsena adymo būdas.
atmaina - atmain|a 1. pasikeitimas, permaina: Oro atmaina Daug atmainų mūsų gyvenime dabar matyti. 2. permaina, fazė (apie mėnulį): Mėnulio atmaina 3. bot., zool. žemesnis už porūšį (sodininkystėje - už veislę) sistematikos vienetas (varietas): Lapinis, žiedinis, gūžinis, ropinis kopūstas - kopūsto atmainos. Įvairių atmainų vaismedžiai.
arklena - arklena arklio oda.
agentavimas - biuro ar funkcija agentas b santykiai tarp asmens ir šio asmens agento talpa, sąlyga, ar aktorinio arba daryti maitinimo operaciją, per kurį asmuo ar dalykas galia arba atsiduria galas yra pasiekti tarpininkaujanti
agitpunktas - agitacijos punktas.
arkliena - arkliena arklio mėsa.
agliutinacija - veiksmas arba procesas agliutininų masė arba grupės, sudarytos atskirų elementų formavimo derivacines arba kaitybiniame žodžiais sąjungos išleidimą kartu sudedamųjų dalių, iš kurių kiekviena išreiškia bendrą aiškią prasmę, kurioje dalelės reakcijos (raudonųjų kraujo ląstelių ar bakterijų) sustabdytas į skystį surinkti į gumulėlių ir kuris atsiran...
agitacija - 1. politinė veikla, kuria skleidžiamos tam tikros idėjos, principai 2. siekimas įtikinti, palenkti.
abejotina - sukėlęs abejoti atviras klausimas
Argentina - šalies S S. Amerika tarp Andų
agliutinacinis - veiksmas arba procesas agliutininų masė arba grupės, sudarytos atskirų elementų formavimo derivacines arba kaitybiniame žodžiais sąjungos išleidimą kartu sudedamųjų dalių, iš kurių kiekviena išreiškia bendrą aiškią prasmę, kurioje dalelės reakcijos (raudonųjų kraujo ląstelių ar bakterijų) sustabdytas į skystį surinkti į gumulėlių ir kuris atsiran...
agitavimas - agitãvimas → agituoti.
agrikultura - žemdirbystės kultūros tobulinimas.
agitatorius - asmuo, dirbantis agitacijos darbą.
Agamemnonas - karalius Trojos karo graikų Mikėnų ir vadovas
agility - kokybės arba būklė yra judrus Fertyczność, vikrumas
Arizona - valstybės SW United States * "Phoenix plotas 113.909 kvadratinių mylių (296.163 kvadratinių kilometrų), pop 6.392.017
agituoti - agitúoti,-úoja, -ãvo , dirbti agitacijos darbą, raginti, skatinti:Tu ir kitur buvai neramus – visus kurstei, agitavai šiek tiek agituoti, paraginti. agituojant paveikti, sukurstyti:Niekas nenorė́[jo] eit, ale jis visus suagitãvo
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž