Žodžių aciklinis reikšmės

aciklinis - aciklinis [↗ a... + ↗ ciklinis], turintis atvirą (ištisinę arba šakotą) anglies atomų grandinę.
ciklinis - ciklin|is, ciklinė susijęs su tam tikru ciklu: cikliniai junginiai.
karbociklinis - karbociklinis [↗ karbo... + ↗ ciklinis], chem. turintis molekulėje anglies atomų ciklą.
izociklinis - izociklinis [↗ izo... + gr. kyklos — ratas, žiedas] ↗ karbociklinis.
stiklinis - stiklin|is, stiklinė -> stiklas 1: Stiklinis indas. stiklinės durys. prk.: stiklinės akys (negyvos, nejudrios) Žiūrėk: [stiklas].
policiklinis - policiklinis [↗ poli... + ↗ ciklinis], turintis molekulėje kelis ciklus (žiedus).
gamyklinis - gamyklin|is, gamyklinė -> gamykla: Gamyklinis mokymas.
salyklinis - salyklin|is, salyklinė -> salyklas: salykliniai grūdai. Salyklinis alus.
rodiklinis - rodìklinis,-ė skirtas rodymui ar kokiai informacijai:Prie kai kurių draustinių įrengtos rodiklinės lentos Pasiekimai darbe buvo iškabinti rodiklinėje lentoje
ganyklinis - ganyklin|is, ganyklinė -> ganykla: ganyklinė žolė. ganyklinės erkės.
saviveiklinis - saviveiklìnis,-ė savìveiklinis susijęs su saviveikla:Saviveiklìnis choras Saviveiklìnis menas Saviveiklinis teatras
heterociklinis - heterociklinis [↗ hetero... + ↗ ciklas], turintis org. junginio molekulės žiede heteroatomą.
ikimokyklinis - ikimokyklin|is, ikimokyklinė esantis iki mokyklos lankymo (apie vaikus), priešmokyklinis: Ikimokyklinis amžius.
mokyklinis - mokyklin|is, mokyklinė -> mokykla 1: Mokyklinis amžius Žiūrėk: [mokykla].
tarpmokyklinis - tarpmokyklin|is, tarpmokyklinė vykstantis tarp mokyklų: tarpmokyklinės varžybos.
tarpgamyklinis - tarpgamyklin|is, tarpgamyklinė priklausantis kelioms gamykloms: tarpgamyklinė technikos mokykla.
uzmokyklinis - užmokyklin|is, užmokyklinė atliekamas ne mokykloje, bet susijęs su mokykla: Užmokyklinis darbas.
užmokyklinis - užmokyklin|is, užmokyklinė atliekamas ne mokykloje, bet susijęs su mokykla: Užmokyklinis darbas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž