Žodžių aK47 reikšmės

ak - àk. ãk. o, ai, oi: Àk kad jis beñ ateitų! Àk tu jejam neklausymas vaiko! ar jam sakyk, ar pečiui! Àk tiesa. Àk, kad tu žinotum. Àk tu mano sviete, ką daba daryti! Ak Dieve, padėk ir duok gerai laimėti. Ak man biednam! Ak kad jus sraigiai suėstų! Ak kokią vesiu, ak kokią? Ak, kad tave kelmas atimtų! Ak kad dar duotai, tai dar valgytau. Àk reikia eit...
akies - aa specializuota šviesai jautrus jutimo struktūra gyvūnų, kurie beveik visiems stuburiniams gyvūnams, dauguma nariuotakojams ir kai moliuskų įvaizdžio formavimo regėjimo organas, ypač beveik rutulio formos paprastai suporuotas tuščiaviduris organas žvilgsnio stuburinių gyvūnų, kurie yra užpildytas su jellylike medžiagos, yra liniuotas su šviesai tinklainės, ...
aketė - aketė̃ prakirsta lede skylė, eketė:Kone sušalau ant aketė̃s, skalbdama žlugtą Iškirskit ãketę, eisiu velėti Uždenk ãketę, kad nepripustytų Semdamas vandenį, saugokis, kad į ãketę neįmarmėtum ^ Ūkis pilnas kap aketė̃ Lenda kap žuvis aketė̃n Aketėn įkrisi, tėvą su motina pamirši
akcija - Teisė į tam tikrą įmonės turto dalį. Įsigijęs akcijų, asmuo tampa įmonės bendrasavininkiu. Tapdamas bendrasavininkiu, akcininkas savo lėšomis prisideda prie įmonės veiklos, tad jei įmonė veikia sėkmingai, akcininkai gauna pajamų iš dividendų ir padidėjusios akcijų vertės. Jei įmonė veikia nesėkmingai - akcininkai patiria nuostolių dėl sumažėjusios...
akcizas - akcìzas netiesioginis mokestis plataus vartojimo prekėms:Degtinės ir spirito akcizas
akcinis - ãkcinis, -ė pagrįstas akcijomis:Ãkcinis kapitalas Ãkcinė bendrovė
akcijos - , archajiškas kelmas b archajiškas žurnalo ar blokas medienos a (1) archajiškas kažkas be gyvybės ar sąmonės (2) nuobodu, kvaila, ar negyvas asmuo kaip daugiskaita rėmo arba mediena, turintis laivo statybos metu b karkasas ar struktūra daugiskaitos įtaisą viešai nubausti pažeidėjų, sudarytas iš medinio karkaso su skylutėmis, kojos ar pėdos ir rankos gali būt...
akacija - ankštinių šeimos šiltųjų kraštų medis arba krūmas geltonais arba baltais žiedais, iš kurio sakų daromi klijai.
akimojis - akimirka.
akimirka - labai trumpas laikas, momentas.
akceptas - susitarti tiesiogiai ar elgesio kito akto ar pasiūlymą, kad sutartis yra sudaryta ir šalys tampa teisiškai privalomas kokybės ar būklę yra priimta arba priimama aktas buvo priimtas patvirtinimo faktą priimti aktas priimti laiko projektas arba sąskaita už atlygį, kai dėl pagal nustatytais terminais b priimta projektas arba sąskaitų valiutų acceptation 2
akcentas - 1. lingv. kirtis; jo ženklas 2. tarimo ypatumai, būdingi kalbančiam tarmiškai ar ne gimtąja kalba 3. ko nors ryškesnis, išsiskiriantis pabrėžimas.
akiduobė - įdubimas kaktoje.akies dubuo porinė ertmė kaukolėje, kurioje yra akis
akademija - 1. aukščiausia mokslinio tyrimo ar meno įstaiga 2. speciali aukštoji mokykla.
akcininkas - akcijų turėtojas.
akceptuoti - gauti noriai
akcentuoti - akcentúoti,-úoja,-ãvo 1.pabrėžti kurią nors sąvoką arba mintį.2.kirčiuojamai arba pabrėžiamai tarti.
akademinis - susijęs su aukščiausia mokslinio tyrimo įstaiga, joje atliktas.
akademikas - tikrasis akademijos narys.
akimirksniu - akìmirksniu akimìrksniu, akýmirksniutuoj, bematant:Akìmirksniu sumalė javus Kad jūs iš čia akimìrksniu prapultumiat Akýmirksniu visa soda subėgo prie gaisro
akimirksnis - akimirka.
akimirksnio - padaryta, vyksta, ar veikia be jokio pastebimo trukmės laiką
akidangčiai - kamanų dalis akims iš šono pridengti.
akibrokštas - nemalonumas, gėda; pabarimas, priekaištas.
akcizininkas - pareigūnas, kuris tikrina ir tarifus straipsniai gali akcizo pagal Didžiosios Britanijos teisę
akceptorius - 1, kuri priima įsakymą ar vekselį atomo, molekulės, arba Elementarioji dalelė gali priimti kitą ūkio subjektą (elektrono), ypač sudarydamas junginį - Akceptor palyginti donorų 3a
akceleracija - naujos kartos augimo ir brendimo pagreitėjimas.
akcentologija - kirčio mokslas.
akceleratorius - greičio keitimo įtaisas. greitiklis, tai įtaisas įgalinantis perteikti sąmoningai pasiųstą signalą per valdymo mechanizmą į degalų dozatorių tikslu pasiekti didesnį variklio veleno apsisukimų skaičių, padidinti variklio sukimo momentą ir valdomos transporto priemonės greitį iki pageidaujamo.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž