Žodžių Ypa reikšmės

ypač - ypač prv. labiausiai, daugiausia (pabrėžiant): Gerai išmok rytojaus pamokas, y. istoriją. Šitos gėlės y. gražios.
apsema - apsema vandens apsemiama vieta.
apsiuva - apsiuvà 1. apsiuvimas (pakraščio), rankogalis, atraitas:Apsirengęs paprastais drabužiais – jokių apsiuvų, jokių žvaigždučių 2. spragilo siaustuvės ir buožės apsiuvimas oda, kad lengviau būtų pririšti; raištis spragilo buožei pririšti prie siaustuvės:Nutrūko spragilo apsiuvà | Tokią gerą apsiuvą padariau, spragilas tvers i...
apsauga - apsaug|a apsaugojimas, gynimas: Krašto, pasienio, sveikatos, nuosavybės apsauga Teisinė apsauga Paimti daiktus į apsaugą. Būti kieno nors apsaugoje.
apranga - aprang|a apsivilkimas, drabužiai; aptaisymas: Žiemą reikia šiltos aprangos. Kareivio apranga.
apnaša - apnaša spec. kuo apnešta, apsitraukę: Baltoji dantų ir dantenų a. Suodiška a. Vaškinė vaisių, šakelių a. Suodžių, rūdžių, riebalų a.
apmuša - pateikti arba jei su apmušalais
ypačiai - ypačiai prv. 1. žr. ypač. 2. žr. atskirai [atskirai].
apskaita - apskait|a 1. skaitinių duomenų rinkimas ir tvarkymas: Buhalterinė, balansinė, finansinė, pajamų apskaita Statistinė apskaita Medžiagų, produkcijos apskaita Krašto ūkio apskaita apskaitos dokumentai. 2. surašymas kam nors reikalingų asmenų ir duomenų apie juos tvarkymas, saugojimas: Karo prievolininkų apskaita.
apsimoka - yra verta praleisto laiko ar pastangų
įpakuoti - pakúoti,-úoja, -ãvo daiktus dėti, rišti, vynioti į pakus (ppr. pervežant):Kraustosi, knygas pakuoja Šalčių metu kiaušiniai pakuojami į sandarias dėžes | (appakuoti ) apkrauti pakais.| atrišti, atvynioti paką:Paskubomis atpakavęs vieną pundą, ištraukė iš jo pluoštą atsišaukimų ir padalijo visiems įvynioti, įrišt...
apretūra - vienas veiksmas arba procesas, kuris suknelės b tokio teisės akto arba proceso aa padažu instancija pridedant prie patiekalas (kaip salotų) ba prieskoniais mišinys paprastai naudojamas kaip įdaru (kaip ir naminių paukščių) medžiagos (tepalo arba marle) taikoma siekiant apsidrausti nuo pažeidimas ar žaizdų b apvaisinimo medžiagą (kaip mėšlo arba komposto)
apraksija - praradimas ar sutrikimas galimybę atlikti sudėtingas koordinuotus judesius be raumenų ar jutimo sutrikimų
apraiška - apraiška pasireiškimas: Jausmas yra psichinė a.
apozicija - aa gramatinė konstrukcija, kurioje paprastai gretimos daiktavardžiai, turintys tą patį referentė stendą toje pačioje sintaksės atžvilgiu sakinio daliai (kaip poeto ir dega "poeto biografijos Burns") b vienos tokios poros santykio iš daiktavardžių ar daiktavardinėse ekvivalentus iki kito aktas arba egzempliorių: Jungiantis konkrečiai vienas po kito einančių sluo...
apostrofa - apostr|ofa, apostrofos lit. stiliaus figūra - kreipimasis į nesantį asmenį kaip į esantį arba į negyvą daiktą kaip į gyvą būtybę ir pan.
apologija - apologija kurio asmens, mokslo ar idėjos šališkas gynimas, garbinimas.
įpainioti - įpainio|ti, įpainioja, įpainiojo 1. įpinti, įnarplioti: Tinklą įpainiojo į šaknis. sngr.: Į pinkles įsipainioti. 2. prk. įtraukti į kokį nemalonų dalyką: Buvo ir nekaltų žmonių įpainiota. sngr.: Įsipainiojau į nemalonią istoriją. įpainiojimas.
aprobacija - aprobacija oficialus patvirtinimas, pritarimas, leidimas.
įpakavimas - pakãvimas → pakuoti: Tabako pakavimas Pastaruoju metu pasirodė vaisių kalibravimo, rūšiavimo ir pakavimo mašinos Pakavimo medžiagos → įpakuoti: Produktų įpakavimas turi atitikti standarto keliamus reikalavimus Gatavos produkcijos įpakavimas → išpakuoti. → nupakuoti. → supakuoti: Nemažą reikšmę vaisių...
apopleksija - apopleksija med. kraujo išsiliejimas į galvos smegenis, sukeliantis paralyžių.
apologetika - sistemingai argumentuotai gynybos diskursas (doktrinos) teologijos šaka, skirta ginti dieviškosios kilmės ir valdžios krikščionybės
įpareigotas - suvaržyti iki fizinė, moralinė ar juridinis jėgos ar aplinkybių, kritiškumas
įpainiojimas - páiniojimas → painioti. | → apipainioti 1 → įpainioti 1: O tai įpáiniojimas – tegu aną kelmai! 1. → supainioti 1 Menkiausias virvės susipainiojimas padarytų galą laivui ir visai jo įgulai 2.→ supainioti 4: Mes matome čia visų sąvokų supainiojimą 3. painiava, neaiškumas:Atpainios ir v...
aproksimacija - aktas ar procesas kartu kokybę arba būklė yra arti arba šalia
įpareigojimas - pareigojimas → pareigoti. → atpareigoti. → įpareigoti: Propagandinis darbas – garbingas ir svarbus partinis įpareigojimas | Kas nevykdo savo įsipareigojimų, tas negali laukti pasitikėjimo Reikia sustiprinti žmonių atsakomybės už savo įsipareigojimus jausmą → supareigoti: Žmogaus sąžinė pastebi susaistymą, įparei...
įpareigojimai - , įpareigojantis save veiksmų eigą (kaip pažadas ar Pažadą) kažkas (kaip formalios sutarties, pažadas, ar sąžinės ar paprotį reikalauja), įpareigojantis vieną priemonę ba skolos vertybinio popieriaus (kaip veiksmų hipotekos ar įmonių obligacijų) apie įsipareigojimas (vyriausybė) sumokėti tam tikrą pinigų sumą, taip pat mokėtinos sumos pagal tokios pare...
įpareigojantis - vienas veiksmas, kuris jungiasi žaliavą ar įtaisas, naudojamas prijungti kaip viršelio ir medžiagų, kurias knygą kartu ba siauras audinio vertė baigti žalias kraštai ca nustatyti slidinėjimo sutvirtinimai turintis įkrovos įmonė slidinėjimo, kuri jungiasi įpareigojanti
agrikultura - žemdirbystės kultūros tobulinimas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž